La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

G RAMMAIRE PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)

Présentations similaires


Présentation au sujet: "G RAMMAIRE PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)"— Transcription de la présentation:

1 G RAMMAIRE PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)

2 DE FORSKJELLIGE VERBTIDENE NÅ Futurum DA Presens Perfektu m Je vais téléphoner Je téléphonerai Je téléphone Jai téléphoné Kondisjonalis Imparfait Passé Composé Pluskvamperfektu m Je téléphonerais Je téléphonais Jai téléphoné Javais téléphoné

3 PASSÉ COMPOSÉ VS. IMPARFAIT Passé composéImparfait Handlinger som er avsluttet i fortid Enkelthandlinger som er avgrenset i tid, hva man gjorde Forteller om noe som inntraff på et gitt tidspunkt, mens noe annet foregikk Preteritum på norsk (Kjøpte) Hjelpeverb: avoir, eller, être Hovedverb: Verb på –er: Parl é Verb på –ir: Fin i Verb på –re: Vend u Uregelmessige verb Uavsluttede handlinger i fortid Norsk preteritum Personer, steder og omstendighetene omkring en handling i fortid Vaner og gjentakelser Forteller om noe som allerede pågikk da noe annet inntraff Bruker stammen av verbet, og bestemte endinger etter kjønn og tall: -ais -ait -ions -iez -aient

4 PASSÉ COMPOSÉ OG IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ Téléphoner – Il téléphone – Danser – Il danse – Finir – Il finit – Vendre – Il vend – IMPARFAIT Téléphoner – Il téléphone – Danser – Nous dansons – Finir – Tu finis – Vendre – Il vend – OBS, HUSK! Je -ai Tu -ais Il/Elle -ait Nous -ions Vous -iez Ils/Elles -aient Il a téléphoné Il a dansé Il a fini Il a vendu Il téléphonait Nous dansions Tu finissait Il vendait

5 NOEN UREGELMESSIGE VERB Avoir (ha) – Jai eu Être (være) – Jai été Faire (gjøre) – Jai fait Dire (si) – Jai dit Pouvoir (kunne) – Jai pu Vouloir (ville) – Jai voulu Savoir (vite, kunne) – Jai su Voir (se) – Jai vu

6 ÊTRE SOM HJELPEVERB

7 DE FORSKJELLIGE ADVERBENE NÅ Futurum DA Presens Perfektu m Je vais téléphoner tout de suite ( Straks) Je téléphonerai demain (I morgen) Je téléphone maintenant (Nå) Jai téléphoné Kondisjonalis Imparfait Passé Composé Pluskvamperfektu m Je téléphonerais dans une heure (Om en time) Je téléphonais chaque jour (Hver dag) Jai téléphoné un jour (En dag) Javais téléphoné

8 SETNINGER PASSÉ COMPOSÉ, EN GANG Hier, jai visité ma grand-mère (hovedregel) Il y a trois semaines, je suis allé au cinéma. (14) La semaine dernière, je me suis couché à 11 heures. (refleksive verb) IMPARFAIT, FLERE GANGER OG DET BLIR EN VANE Jallais à lécole tous les jours. Je faisais le sport chaque semaine. Quand jai visité ma mère, je regardais la télé tous les jours. Je regardais la télé quand il ma téléphoné.

9 NOEN OPPGAVER Jeg spilte med min bror en dag = Ola og Per snakket sammen i forrige uke = Jeg gikk på skolen hver dag = Jeg snakket med min mor hver uke = Un jour, jai joué avec mon frère La semaine dernière, Ola et Per ont parlé Tous les jours, jallais à lécole Chaque semaine, je parlais avec ma mère

10 NOEN OPPGAVER Oppgave om passé composé med être eller avoir Oppgave med imparfait Oppgave med passé composé Passé composé eller imparfait?


Télécharger ppt "G RAMMAIRE PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)"

Présentations similaires


Annonces Google