La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)

Présentations similaires


Présentation au sujet: "PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)"— Transcription de la présentation:

1 PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)
Grammaire PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)

2 DE FORSKJELLIGE VERBTIDENE
Je vais téléphoner Futurum Je téléphonerai Presens Je téléphone Perfektum J’ai téléphoné Kondisjonalis Je téléphonerais DA Imparfait Je téléphonais Passé Composé J’ai téléphoné Pluskvamperfektum J’avais téléphoné

3 PASSÉ COMPOSÉ VS. IMPARFAIT
Handlinger som er avsluttet i fortid Enkelthandlinger som er avgrenset i tid, hva man gjorde Forteller om noe som inntraff på et gitt tidspunkt, mens noe annet foregikk Preteritum på norsk (Kjøpte) Hjelpeverb: avoir, eller, être Hovedverb: Verb på –er: Parlé Verb på –ir: Fini Verb på –re: Vendu Uregelmessige verb Uavsluttede handlinger i fortid Norsk preteritum Personer, steder og omstendighetene omkring en handling i fortid Vaner og gjentakelser Forteller om noe som allerede pågikk da noe annet inntraff Bruker stammen av verbet, og bestemte endinger etter kjønn og tall: -ais -ait -ions -iez -aient

4 PASSÉ COMPOSÉ OG IMPARFAIT
Téléphoner – Il téléphone – Danser – Il danse – Finir – Il finit – Vendre – Il vend – IMPARFAIT Danser – Nous dansons – Finir – Tu finis – Il a téléphoné Il a dansé Il a fini OBS, HUSK! Je ai Tu ais Il/Elle ait Nous ions Vous iez Ils/Elles -aient Il a vendu Il téléphonait Nous dansions Tu finissait Il vendait

5 NOEN UREGELMESSIGE VERB
Avoir (ha) – J’ai eu Être (være) – J’ai été Faire (gjøre) – J’ai fait Dire (si) – J’ai dit Pouvoir (kunne) – J’ai pu Vouloir (ville) – J’ai voulu Savoir (vite, kunne) – J’ai su Voir (se) – J’ai vu

6 ÊTRE SOM HJELPEVERB

7 DE FORSKJELLIGE ADVERBENE
Je vais téléphoner tout de suite (Straks) Futurum Je téléphonerai demain (I morgen) Presens Je téléphone maintenant (Nå) Perfektum J’ai téléphoné Je téléphonerais dans une heure (Om en time) Kondisjonalis Je téléphonais chaque jour (Hver dag) DA Imparfait Passé Composé J’ai téléphoné un jour (En dag) Pluskvamperfektum J’avais téléphoné

8 SETNINGER PASSÉ COMPOSÉ, EN GANG
Hier, j’ai visité ma grand-mère (hovedregel) Il y a trois semaines, je suis allé au cinéma. (14) La semaine dernière, je me suis couché à 11 heures. (refleksive verb) IMPARFAIT, FLERE GANGER OG DET BLIR EN VANE J’allais à l’école tous les jours. Je faisais le sport chaque semaine. Quand j’ai visité ma mère, je regardais la télé tous les jours. Je regardais la télé quand il m’a téléphoné.

9 NOEN OPPGAVER Jeg spilte med min bror en dag =
Ola og Per snakket sammen i forrige uke = Jeg gikk på skolen hver dag = Jeg snakket med min mor hver uke = Un jour, j’ai joué avec mon frère La semaine dernière, Ola et Per ont parlé Tous les jours, j’allais à l’école Chaque semaine, je parlais avec ma mère

10 NOEN OPPGAVER Oppgave om passé composé med être eller avoir
Oppgave med imparfait Oppgave med passé composé Passé composé eller imparfait?


Télécharger ppt "PASSE COMPOSÉ (Perfektum og preteritum) IMPARFAIT (Preteritum)"

Présentations similaires


Annonces Google