La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Les pronoms sujets (zájmena podmětná)

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Les pronoms sujets (zájmena podmětná)"— Transcription de la présentation:

0 Název: Les pronoms personnels Autor: Mgr. Kamila Kubová
(Les pronoms sujets et Les pronoms toniques). Autor: Mgr. Kamila Kubová Oblast: Francouzský jazyk Stručná anotace: Šablona je zaměřená na osobní zájmena – zájmena podmětná (Les pronoms sujets) a zájmena přízvučná (Les pronoms toniques). Vysvětlení gramatiky, užití a samotné procvičování. Určeno pro 8. ročník ZŠ. Vypracováno: Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 Les pronoms sujets (zájmena podmětná)
Exercice 1: Les pronoms sujets (zájmena podmětná) singulier pluriel je nous tu vous il / elle on (indéfini) ils / elle Je téléphone à mon frère ce soir. Mon frère? Je lui téléphone ce soir. Mon frère et moi, on va au cinéma ce soir. A Prague, on passe beaucoup de temps dans le métro. Vous ne voulez pas venir? Zájmeno on: V hovorovém jazyce se neurčité (indéfini) zájmeno on užívá jako osobní zájmeno nahrazující nous. Užití: Zájmeno podmětné je umístěno vždy před slovesem (vyjma formy tázací - forme interrogative). Nelze mezi něj a sloveso vložit jiné slovo (vyjma jiného zájmena či vyjádření negace ne).

2 Cvičení na Les pronoms sujets
1. Doplň zájmena _____ viens chez toi á 6 heures. _____ vais á la maison á cet temps? Ma mère et moi, _____ va visiter des musées. Pierre et Carla, ils sont très différents: lui, _____ est très sportif; elle, _____ préfère rester à la maison. _____ visitent ses amies souvent. Tes amies vont venir te rendre visite? - Pas sûr. _____ sont déjà venues la semaine derniére. 2. Doplň zájmena 3.osoba j.č., rod ženský: _____ 1. osoba mn.č.: _____ 3. os. mn. č., rod mužský: _____ 2. osoba mn. č. _____ 1. osoba j.č. _____ 2. osoba j.č. _____ 3. os. j.č., rod mužský: _____ 3.osoba mn. č., rod ž. _____ 3. os. j.č., rod neurčitý: _____ 3. os. mn. č., r. neurčitý: _____ on elles ils elle il tu je

3 Cvičení na Les pronoms sujets ŘEŠENÍ
1. Doplň zájmena Je viens chez toi á 6 heures. Tu vais á la maison á cet temps? Ma mère et moi, on va visiter des musées. Pierre et Carla, ils sont très différents: lui, il est très sportif; elle, elle préfère rester à la maison. Ils visitent ses amies souvent. Tes amies vont venir te rendre visite? - Pas sûr. Elles sont déjà venues la semaine derniére. 2. Doplň zájmena 3.osoba j.č., rod ženský: elle 1. osoba mn.č.: nous 3. os. mn. č., rod mužský: ils 2. osoba mn. č. vous 1. osoba j.č. je 2. osoba j.č. tu 3. os. j.č., rod mužský: il 3.osoba mn. č., rod ž. elles 3. os. j.č., rod neurčitý: on 3. os. mn. č., r. neurčitý: on on elles ils elle il tu je

4 Les pronoms toniques (přízvučná)
Jednoslovné odpovědi na otázky (stojí samostatně, bez slovesa) Comment tu t’appelles? Moi? Je m’appelle Anna. Et toi? Qui veut répondre? Moi, monsieur. / Pas moi. Zdůrazněná zájmena Moi, je suis à la maison, lui, il est au travail. Po předložkách Il est venu avec elle chez lui. Po výrazu c’est, ce sont Vous êtes son frère? Oui, c’est moi. Il est son frère? Oui, c’est lui. singulier pluriel moi nous toi vous lui / elle eux / elles Užití: Zájmeno přízvučné posiluje význam jména či jiného zájmena. Nepojí se se slovesem, jedná se o osobní zájmena samostatná. jednoslovné odpovědi na otázku (stojí samostatně) zdůraznění zájmena po předložkách po výrazu c’est, ce sont.

5 Cvičení na Les pronoms toniques
1. Doplň zájmena ____, je reste à la maison, ____, il va chez ses parents. ____, nous regardons la télé, ____, ils travaillent. A qui est cette voiture? A ton père? - Oui, c’est à ____. (mon père) Qu’est-ce que tu fais ce soir? - ____? Je ne sais pas encore. Et toi? (tu) - Anne et ____(je), nous allons au cinéma. Monique et Pierre sont à la maison. On va aller chez ____(Monique et Pierre). 2. Doplň zájmena On va aller chez ___________ 3.os.,j.č., rod ž.: chez ____ 1. os., mn.č.: chez ____ 3. os. mn. č., rod m.: chez ____ 2. osoba mn. č. chez ____ 1. osoba j.č: chez ____ 2. osoba j.č. chez ____ 3. os. j.č., rod m.: chez ____ 3.os., mn. č., rod ž. chez ____ os.= osoba r.ž. = rod ženský jč. = jednotné číslo r.m.= rod mužský mn.č. = množné číslo

6 Cvičení na Les pronoms toniques ŘEŠENÍ
1. Doplň zájmena Moi, je reste à la maison, lui, il va chez ses parents. Nous, nous regardons la télé, eux, ils travaillent. A qui est cette voiture? A ton père? - Oui, c’est à lui. (mon père) Qu’est-ce que tu fais ce soir? - Moi? Je ne sais pas encore. Et toi? (tu) - Anne et moi (je), nous allons au cinéma. Monique et Pierre sont à la maison. On va aller chez eux (Monique et Pierre). 2. Doplň zájmena On va aller chez ___________ 3.os.,j.č., rod ž.: chez elle 1. os., mn.č.: chez nous 3. os. mn. č., rod m.: chez eux 2. osoba mn. č. chez vous 1. osoba j.č: chez moi 2. osoba j.č. chez toi 3. os. j.č., rod m.: chez lui 3.os., mn. č., rod ž. chez elles os.= osoba r.ž. = rod ženský jč. = jednotné číslo r.m.= rod mužský mn.č. = množné číslo


Télécharger ppt "Les pronoms sujets (zájmena podmětná)"

Présentations similaires


Annonces Google