La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend Ivan Van de Cloot, Itinera Institute Fondation Roi Baudouin- Itinera Institute Index/Tendances.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend Ivan Van de Cloot, Itinera Institute Fondation Roi Baudouin- Itinera Institute Index/Tendances."— Transcription de la présentation:

1 Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend Ivan Van de Cloot, Itinera Institute Fondation Roi Baudouin- Itinera Institute Index/Tendances de la philanthropie

2 Filantropie-trend Enquête door Ipsos Public Affairs Verricht in 2011 Laatste trend Representatief staal Per telefoon We selecteren een aantal criteria voor in de Filantropie-trend

3 Perception impact crise économique N: 1.000 répondants 3 KBS/FRB – Itinera Tendances “Pensez-vous que le contexte économique est actuellement plus ou moins favorable pour la philanthropie qu'il y a douze mois ? ”

4 Perceptie Belgen als donateurs Denkt u dat de Belgen in de afgelopen 12 maanden meer, minder of evenveel donaties deden dan 12 maanden daarvoor? Denkt u dat de Belgen in de komende 12 maanden >, < of = donaties zullen doen dan in de afgelopen 12 maanden? N: 1.000 respondenten 18-34 26% 65+ 13% KBS/FRB – Itinera trend

5 Les dons, plus ou moins et combien ? “Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait plus de dons, moins de dons ou autant de dons qu'au cours des 12 mois précédents? ” “Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l'intention de faire > dons, < dons ou = dons qu'au cours des 12 derniers mois ? ” N: 516 répondants qui ont fait un don au cours des 12 derniers mois 5 KBS/FRB – Itinera Tendances

6 Goede doelen in testament “Heeft u reeds uw testament opgemaakt?” N: 1.000 respondenten Heeft u in uw testament een gift opgenomen voor een goed doel of een vereniging?” N: 200 respondenten die al testament hebben opgemaakt JA KBS/FRB – Itinera trend

7 PERCEPTION DE LA PHILANTHROPIE Base : échantillon total KBS/FRB – Itinera Tendances “Vous, personnellement, quelle est votre position à l'égard de la philanthropie ? Diriez-vous que face aux enjeux du monde actuel, la philanthropie est…” %

8 Naar welke goede doelen gaat de voorkeur van de Belg? “Ik ga een aantal goede doelen voorlezen. Kan u me zeggen voor welke doelen u schenkt of bij voorkeur zou schenken?” N: 1.000 respondenten

9 Quel lien entre fiscalité et philanthropie ? N: 1.000 répondants 9 DES MESURES FISCALES PLUS AVANTAGEUSES INCITERAIENT-ELLES À PLUS DE DONS ?

10 LES RAISONS POUR DONNER Les plus jeunes Les donateurs La philanthropie est essentielle Les donateurs Base : échantillon total KBS/FRB – Itinera Tendances KBS/FRB – Itinera Tendances

11 Sur quel critère choisir une cause ? “Si demain, vous décidiez de faire un don, sur quel critère choisiriez-vous une œuvre plutôt qu'une autre ? Vous choisiriez plutôt en fonction de la cause défendue ou en fonction des résultats obtenus ? ” N: 1.000 répondants 11

12 Structurele steun of steun na ramp “Indien u een goed doel zou moeten steunen, zou dat dan op lange termijn zijn of zou het een reactie zijn op een grote ramp zoals een natuurramp?” N: 1.000 respondenten Lage sk 42% Primaire opl 45% Geen donateur 47% Hoge sk 67% Hogere opl. 71% Donateur 61% STEUN BIJ RAMP STRUCTURELE STEUN OP LANGE TERMIJN

13 Besoins d'information “Diriez-vous que vous avez suffisamment d'informations pour choisir à quelle(s) organisations(s) ou à quelle(s) causes(s) donner ? ” N: 1.000 répondants % NON % OUI 2011 63% 33% 18-34 40% 65+ 28% Classe inf. 35% Classe sup. 26% Education sup. 24% Primaire 48% Donateur 22% Non donateur 47% Bonne cause 30% Résultats 37% 13 KBS/FRB – Itinera Tendances

14 Rationele sensibilisering versus emotionele sensibilisering Op welke manier moeten verenigingen volgens u steun krijgen?" 14 NL 27% 18-34 29% Lage sk 25% Mannen 26% Primaire opl 29% Geen donateur 27% EMOTIONELE SENSIBILISERING 55-64 70% Vrouwen 66% Hoge sk 69% Donateur 67% RATIONELE SENSIBILISERING N: 1.000 respondenten

15 Filantropie-trend

16 Filantropie-Trends IN VERGELIJKING MET 12 LAATSTE MAANDENEN DE VOLGENDE 12 MAANDEN ? Meer + Evenveel = 84% Stabilisatie geefklimaat Stabilisation du climat de générosité

17 Philantropie-Tendances Plus + autant = 41% Plus + autant = 52% LE DON AU COURS DES 12 DERNIERS MOISLE DON AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS Verbetering geefbereidheid Amélioration de la disposition au don

18 Filantropie-index Objectieve data Social profitinstellingen Gegevens IZW van de Nationale Bank Giften volgens budget-enquête Data Ministerie van Economische Zaken Stichtingen en fondsen Stichting van openbaar nut/ Fondsen opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting Fiscale attesten Data van Ministerie van Financiën

19 Secteur associatif BNB Données du bilan Nombre et moyenne du total bilantaire

20 Social profitinstellingen NBB Resultatenrekening Lidgeld, schenkingen, legaten

21 Donations selon l’enquête-budget Ministère de l’économie Enquête-budget Nombre de personnes qui donne et don moyen

22 Stichtingen en fondsen Staatsblad en Koning Boudewijnstichting Stichting van openbaar nut/ Fondsen opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting

23 Attestation fiscale Ministère des finances Nombre et montant moyen

24 Filantropie-index Objectieve data samengebracht in één cijfer Meeste componenten namen sterk toe van 2007 tot 2008 Tussen 2008 en 2009 was er een kleine daling

25 Conclusie/Conclusions Filantropie-index De harde cijfers over de filantropie in actie tonen een sterke toename tussen 2007 en 2008 en een kleine daling in 2009 Index de la philanthropie Les données quantitatives sur la philanthropie nous montrent une forte augmentation entre 2007 et 2008 et une diminution modérée en 2009 Filantropietrend Het sentiment tegenover filantropie lijkt af te zwakken en heeft een nieuwe stimulans nodig. Een kleinere groep zegt dat ze de komende twaalf maanden meer zal geven. Tendances de la philanthropie L’intérêt pour la philanthropie apparaît affaibli et a besoin d’un nouveau stimulant. Un groupe plus restreint affirme qu’ils donneront davantage dans les douze mois à venir.


Télécharger ppt "Koning Boudewijnstichting- Itinera Institute Filantropie- index/trend Ivan Van de Cloot, Itinera Institute Fondation Roi Baudouin- Itinera Institute Index/Tendances."

Présentations similaires


Annonces Google