La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Etat et associations: entente cordiale? (Bruxelles, 6 décembre 2005) Le secteur associatif en Belgique: Une analyse quantitative et qualitative Centre.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Etat et associations: entente cordiale? (Bruxelles, 6 décembre 2005) Le secteur associatif en Belgique: Une analyse quantitative et qualitative Centre."— Transcription de la présentation:

1 Etat et associations: entente cordiale? (Bruxelles, 6 décembre 2005) Le secteur associatif en Belgique: Une analyse quantitative et qualitative Centre d'Economie Sociale Hoger Instituut voor de Arbeid Université de Liège Katholieke Universiteit Leuven

2 La connaissance quantitative du secteur associatif en Belgique fin des années 90: seulement le nombre de créations annuelles d'ASBL. - La loi du 2 mai 2002 sur les ASBL et les fondations. - 2003-2004: construction du premier compte satellite complet des ISBL; rôle pionnier de la Belgique. Eléments nouveaux: - "Comparative Non-Profit Sector Project" mené à l'échelle mondiale (Johns Hopkins University) définition internationale du "non-profit sector" acceptée par les Nations Unies.

3 Secteur non-marchand Secteur public ASBL AISBL Fondations Associations de fait Mutuelles

4 Secteur public Secteur non-marchand ASBL AISBL Fondations Associations de fait Mutuelles Coop. agréées SFS Economie sociale

5 ± 50 000 ASBL actives avec du bénévolat seulement* *NB: ± 50 000 ASBL existent encore juridiquement, mais n'ont plus d'activité Assoc. de fait: très nombreuses Le secteur associatif en Belgique 1554 établissements scolaires du réseau libre (ASBL) ASBL AISBL unions professionnelles fondations 16 000 ISBL avec travail salarié:

6 5%5% 8,2% Valeur ajoutée 9,6% 14,5% Emploi salarié sans écoles du réseau libre avec écoles du réseau libre 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Le poids du secteur associatif dans l'économie belge, 2001

7 ISBL ISBL (avec réseau libre) Horeca Construction Activités financières Transports et communications Commerce 0 500010000 15000 20000 2500030000 valeur ajoutée (en millions d'euros) La valeur ajoutée du secteur associatif comparée à celle d'autres branches

8 Répartition des associations employeurs Branches N-ISBL 1. Culture, sports et loisirs21,0 % 2. Education et recherche15,2 % 3. Santé5,6 % 4. Action sociale23,9 % 5. Défense des droits, intérêts et convictions23,3 % 6. Autres activités des associations11,0 % Total (en %)100,0 % Total (en nombre d’associations) 17 645

9 Origine des ressources financières des associations Financements publics 62% Financement en provenance de l'étranger 2% Financement privé 36% financement des pouvoirs publics financement en provenance de l'étranger financement privé

10 Origine des ressources monétaires des associations 0% 20% 40% 60% 80% 100% Culture, loisirs sports et Santé Défense des droits,intérêts et convictions Total ISBL étranger financement privé pouvoirs publics Education & recherche Action sociale Autres activités

11 Apports volontaires des ménages 930 millions € 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Dons et cotisations 1 166 000 bénévoles 76 000 emploi ETP 2 400 millions € Bénévolat

12 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 Culture, sports et loisirs Education et recherche SantéAction sociale Défense des droits, intérêts et convictions Autres activités (en millions d'heures de travail) Emploi salarié et bénévolat travail salarié travail bénévole

13 Structure des dépenses des associations Rémunérations des salariés 55% Consommation intermédiaire: achats de biens et services prestations d'indépendants 40% Divers ± 20 milliards d'€ transitent par les ASBL et sont réinjectés chaque année par elles dans l'économie (800 milliards BEF) 5%

14 Coût salarial horaire moyen 25,50 22,00 Dans l'ensemble de l'économie Autres activités des associations6 Défense des droits, intérêts et convictions5 Action sociale4 Santé3 Education et recherche2 15,80 23,80 18,18 28,15 24,97 19,55Culture, sports et loisirs1 Dans les ISBL €/heure

15 L'emploi salarié dans le secteur associatif (2001) ISBL Etabl. scolaires du réseau libre Total secteur associatif Nbre de travailleurs salariés 333 878 169 628 503 506 ETP 258 000 147 527 405 257

16 Emploi des ASBL dans le non-marchand (ETP) Flandre: 60% Wallonie: 52% Bruxelles: 53% 44% Secteur public 56% ASBL Non-marchand restreint 34% ASBL 390 000 ETP ASBL: 94% de l'emploi de l'ensemble du secteur associatif 66% Secteur public (avec adm. pub.) 749 000 ETP Non-marchand large

17 Répartition sectorielle de l'emploi des ASBL Flandre: 225 000 ETP Wallonie: 109 000 ETP Bruxelles: 56 000 ETP Autres (avec PRC) 16% 5% Défense des droits 11% Autres (avec PRC) Autres (avec PRC) 7% CLS 4% CLS 3% CLS 18% Santé 19% Santé 20% Santé 35% Education 40%40% 40 % Education 19% Action sociale 25% 30 % Action sociale

18 Densité de l'emploi salarié dans les ASBL (pour 1000 habitants) BruxellesFlandreWallonie 57 ETP38 ETP32 ETP

19 Evolution de l'emploi salarié dans les ASBL (1998-2002) + 11,6% + 12,4% + 10,6% + 13,9% en % + 40 300Pays + 12 000Wallonie + 21 500Flandre + 6 800Bruxelles  1998-2002(ETP)

20 Emplois créés entre 1998 et 2002 Action sociale Autres Education, Recherche Culture, sport, loisirs Santé

21 Conclusions de l'analyse quantitative 1. Le secteur associatif est un acteur économique très considérable (facteur de pluralisme économique). 2. Il est un espace majeur de créations d'emplois (± 10 000 emplois par an). 3. Il reste des progrès statistiques à faire: -pour mesurer la production des associations (indicateurs) -pour cerner l'associatif sans emploi salarié … et tant d'autres chantiers!

22 Polsslag van de verenigingen in België

23 Waarom de polsslag? Meer dan een kwantitatief beeld Meer dan een moment-opname Zicht krijgen op een heterogene sector De pols voelen van de sector: - evoluties in politiek en maatschappelijk kader - trends in vrijwilligerswerk en werkgelegenheid - financiële draagkracht - draagvlak Exploratie haalbaarheid van een meetinstrument

24 Hoe zijn we tewerk gegaan? Vragen rond –Evoluties en trends –Evaluatie huidige situatie –Verwachte evoluties Indexen Bevraging bevoorrechte getuigen 35 ‘koepel-organisaties’ Telkens helikopterzicht van deeldomein

25 Wat vertelt ons deze oefening? Over het juridische kader Over de relatie met de overheid Over de tewerkstelling Over de werkomstandigheden Over het vrijwilligerswerk Over de financiën Over het (externe) draagvlak Over de impact van de internationalisering?

26 De juridische bakens verlegd Nieuwe wet 2 mei 2002 Tevreden om: –Meer transparantie –Administratieve vereenvoudiging –Meer juridische zekerheid –Impuls voor professionalisering Minder tevredenheid bij: –Zij die handelsactiviteiten ontplooien –Kleine vzw’s

27 Effect van de nieuwe wet Van feitelijke vereniging naar vzw Ritme oprichting blijft +- 4000 per jaar Ontbinding slapende of niet-actieve vzw’s Stichtingen: +400 60-tal private stichtingen

28 Sectorale reglementering Tegenover 2000: –Meer tevreden:14 –Minder tevreden:12 –Even tevreden: 7 Tevreden om: –Administratieve duidelijkheid –Kwaliteitszorg –Envelloppefinanciering Minder tevreden om: –Overreglementering, planlast, minder juridische zekerheid

29 Relatie met de overheid Algemeen: grotere tevredenheid Vooral met de regionale overheid En vooral in Vlaanderen Men zoekt: –Erkenning en respect –Overleg –Beleidsplannen en richtlijnen –Minder administratieve lasten

30 Beduidend meer tewerkstelling Slechts 1 melding van daling VTE Mediaan = 10% Gevolg: meer en betere dienstverlening Maar: –Op eigen kracht –Niet voldoende gezien de behoeften –Meer eisen van de overheid Betere werkomstandigheden, maar…druk! Projectmatig werken –Organisatorische problemen –Minder werkzekerheid

31 Vrijwilligerswerk verandert Belemmeringen: –Individualisme –Studiedruk en werkdruk –Complexiteit verenigingsleven Minder? Maar ook lichtpunten: –Etnische minderheden –Media, bedrijven, stichtingen,… –Nieuwe vormen, tijdelijk en mantelzorg… –professionalisering

32 Ruimere financiële onderbouw Stijging sinds 2000 (mediaan = 15%) Meer overheidsmiddelen…ook in toekomst Meer private niet-commerciële middelen…ook in de toekomst Minder vies van commerciële financiering…met sterke toename in toekomst Financiële leefbaarheid in tijden van toenemende noden en condities?

33 Het draagvlak Stijgende waardering vanwege publiek Ook vanwege overheid Meer media-aandacht Meer tevredenheid van leden en gebruikers?

34 De wereld komt op ons af Vooral de laatste vijf jaar Europese netwerken Europese richtlijnen Europese financiering Maar ook de rest van de wereld…


Télécharger ppt "Etat et associations: entente cordiale? (Bruxelles, 6 décembre 2005) Le secteur associatif en Belgique: Une analyse quantitative et qualitative Centre."

Présentations similaires


Annonces Google