La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Plan National Nutrition Santé 2010-2015: Nouvelles dimensions, nouveaux moyens.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Plan National Nutrition Santé 2010-2015: Nouvelles dimensions, nouveaux moyens."— Transcription de la présentation:

1 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Plan National Nutrition Santé 2010-2015: Nouvelles dimensions, nouveaux moyens d’action Laurence Doughan Isabelle Laquiere Co-coordinatrices PNNS Séminaire 8 octobre Ecolo Parlement fédéral, Bxl

2 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan werd in april 2006 gelanceerd: Doel : De voedingsgewoonten verbeteren en het niveau van fysieke activiteit verhogen voor een betere gezondheid en om het aantal vermijdbare ziektes zoals hart- en vaatziekten, te hoge cholesterol, te hoge bloeddruk, type 2 diabetes, sommige soorten kanker, … te verminderen. Gebaseerd op: De Voedselconsumptiepeiling van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (2004) De Belgische nutritionele aanbevelingen (Hoge Gezondheidsraad)

3 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 3 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan 2006 : Lancement du PNNS1 suite à l’appel de l’OMS et de l’UE 2010 : Première évaluation du PNNS et définition des grandes lignes pour le futur 2011-2015 : PNNS2

4 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 4 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan 2006-2010 : 7 objectifs nutritionnels, 7 axes stratégiques, 1 plan opérationnel (taux de réalisation > 70%) Beaucoup d’actions menées au sein de chaque axe (voir inventaire des actions du PNNS)

5 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 5 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Quelques exemples :

6 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 6 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Voedingsgidsen en brochures Anderhalf miljoen voedingsgidsen verdeeld door verschilllende kanalen Krachtlijn 1: Informatie en Communicatie

7 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 7 Europees FOOD-project (Fighting Obesity through Offer and Demand, 6 landen, private en publieke partners). De creatie van hulpmiddelen voor werknemers, werkgevers en restauranthouders (2009-2011)www.foodprogram.bewww.foodprogram.be Krachtlijn 2: De creatie van een omgeving ter bevordering van gezonde eet- en leefgewoontes Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan

8 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 8 N a t i o n a l F o o d a n d H e a l t h P l a n Krachtlijn 3 : engagementen private sector Reformulatie initiatieven : Werkgroep Zoutreductie opgericht in 2007 met de Federatie van de voedingsindustrie, van alle voedingssectoren, van de distributie en horeca en wetenschappelijke experten (2 convenanten en concrete engagementen van verschillende sectoren) Werkgroep Energiereductie/balans (suikers en vetten): lancering in maart 2010

9 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 9 Plan National Nutrition Santé Axe 4a: Allaitement Maternel et alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (0-3 ans) Actuellement : l’allaitement maternel exclusif à 6 mois concerne moins de 15% des bébés. -Collaboration avec le Comité fédéral de l’allaitement maternel pour la définition d’un plan d’action national en matière d’allaitement maternel (information, formations, collecte de données et initiatives ami des bébés) - 14 maternités belges ont obtenu le label Initiative Hôpital Ami des Bébés (121 maternités) et 14 autres en phase de l’obtenir

10 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10 Plan National Nutrition Santé Axe 4a: Allaitement Maternel et alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (0-3 ans) Campagne sur la normalisation de l’allaitement maternel dans la société (spot TV, octobre 2009 ) www.allaitementnaturellement.bewww.allaitementnaturellement.be www.borstvoedingnatuurlijk.bewww.borstvoedingnatuurlijk.be

11 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 11 Plan National Nutrition Santé Campagne pour les bébés et les jeunes enfants sur l’importance d’une alimentation équilibrée avec le soutien de l’ONE et la validation de Kind & Gezin (2009) pour salles d’attente des généralistes, pédiatres et organes s’occupant de la petite enfance  4 posters Axe 4a: Allaitement Maternel et alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (0-3 ans)

12 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 12 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Krachtlijn 4b: tekort aan specifieke micronutriënten 2 Brochures (2009) het belang van calcium en vitamine D voor gezonde botten het belang van ijzer, foliumzuur en jodium voor een gezonde zwangerschap Doelpubliek: artsen, kinderartsen, gynecologen, geriaters en andere gezondheidsprofessionelen

13 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 13 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Krachtlijn 5: ondervoeding in hospitalen, rusthuizen en thuiszorg -Pilootproject met voedingsteams in 90 hospitalen met wetenschappelijke begeleiding door team van 3 universiteiten (DG1) -Charter inzake voedingskwaliteit voor rusthuizen en thuiszorg met criteria voor certifiëring voor een “voedingskwaliteit” label (2008) - Wetenschappelijke aanbevelingen voor de keuze van de juiste methode voor het beoordelen van de voedingstatus van patiënten in ziekenhuizen, rusthuizen en in de thuiszorg (2008)

14 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 14 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Krachtlijn 6: Voedselconsumptiepeiling Laatste Voedselconsumptiepeiling bij de Belgische bevolking (+15 jarigen) dateert van 2004 Interactieve Website met resultaten: NUTRIA www.iph.fgov.be/nutriawww.iph.fgov.be/nutria Extensief gebruik van deze voedselconsumptiegegevens in het domein van het nutritioneel beleid en voedselveiligheidsbeleid op alle beleidsniveaus en door wetenschappelijke instellingen voor onderzoek Voorbereiding van nieuwe voedselconsumptiepeiling bij kinderen van 4 tot 16 jaar

15 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 15 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Krachtlijn 7: Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het nutritionele beleid pilootproject: gegevensverzameling inzake voedingsinname van zuigelingen op het niveau van 14 ziekenhuizen (na 48 h en na 6 maanden (in kader van European Blueprint on Breastfeeding) gegevensverzameling met 6 Belgische centra belast met de monitoring van metabole aandoeningen (TSH bij alle pasgeborenen) – vanaf 2009 Studie van de zoutinname via 24 uursurine (volw.) door WIV– 2009 Studie inzake de jodiumstatus van 1200 kinderen (6-12 jaar) - 2010 Studie inzake status ijzer, foliumzuur, vitamine D en jodium bij 1200 zwangere vrouwen – 2010

16 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 16 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Krachtlijn 7: Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het nutritionele beleid - Studie inzake de perceptie van nutritionele boodschappen (zoals op de Franse TV – OIVO – 2009) - Studie inzake nutritionele etikettering door OIVO – 2009 - Studie inzake zoutgehalte op voedselmand door OIVO – 2009

17 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 17 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Evaluatie van NVGP 2006-2010 -stap 1: inventaris van alle acties (interne evaluatie) -stap 2: externe evaluatie van NVGP door onafhankelijke wetenschappelijke experten (analyse van de realisatie van het Operationeel Plan, analyse van de politieke context, vergelijking met andere EU landen, interview met belangrijkste betrokken actoren,…) -stap 3: voorstellen van de resultaten van de evaluatie op een internationale conferentie in het kader van het Belgische Europees Voorzitterschap in samenwerking met de EC' (8 en 9 december 2010).

18 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 18 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Pourquoi un futur pour le PNNS ?

19 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 19 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan 54 % des hommes et 40 % des femmes > IMC de 25 ou plus 14 % souffre réellement d'obésité (IMC ≥ 30). 18 % des jeunes âgés de 2 à 17 ans souffre de surpoids. 12,7% de la population souffre d’hypertension Seuls 38% de la population consacre au moins 30 min à une activité physique modérée ou intense chaque jour A peine 58% des 15-24 ans mange 200 g de légumes par jour Résultats de l’enquête de santé de l’Institut de Santé publique de 2008. http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/index4.htm

20 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 20 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Nos suggestions pour le futur Plan Nutrition Santé… « Manger mieux en mangeant simple et bouger plus » Les 7 objectifs et 7 axes stratégiques du Plan 1 restent la base du Plan 2.

21 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 21 Plan National Nutrition Santé 1.Favoriser l’activité physique dans le quotidien (minimum une demi-heure par jour d’une activité physique modérée et une heure pour les enfants). Notion d’activité physique au sens large pas uniquement sport pour rendre accessible l’objectif à chacun (tant au niveau des moyens qu’au niveau des capacités physiques).

22 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 22 Plan National Nutrition Santé 2. Augmentation de l’apport en légumes et/ou fruits d’au moins 400 gr par jour avec une attention sur la consommation de produits saisonniers et locaux -Prévention des maladies cardio-vasculaires, cancers et ostéoporose (équilibre acido-basique) -Augmenter la connaissance sur les légumes et les fruits auprès de la population en générale mais aussi auprès des populations socio- économiquement défavorisées et des petits mangeurs comme les adolescents -Les légumes et les fruits peuvent être accessibles : grande distribution (discounters), circuits courts, à la ferme, groupements d’achat communs (GAC’s), potagers communautaires…

23 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 23 Plan National Nutrition Santé 3. Diminution de l’apport en matières grasses (maximum 30-35% de l’apport énergétique total) et amélioration qualitative des acides gras - Correction du rapport oméga 6/oméga 3 pour tendre vers rapport de 5/1 - Acide gras trans, huile de palme, graisses hydrogénées et partiellement hydrogénées à limiter - Augmenter la connaissance de la population sur les graisses essentielles et sur les graisses superflues

24 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 24 Plan National Nutrition Santé 4. Diminution de l’apport en sucres simples ajoutés et augmentation de l’apport en glucides complexes non raffinés - Sirop de glucose et sirop de glucose-fructose à limiter - Augmentation de la consommation des farines type 80

25 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 25 Plan National Nutrition Santé 5. Réduction de l’apport en sel (avec une substitution du sel par du sel enrichi en iode) www.stophetzout.be www.stoplesel.be

26 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 26 Plan National Nutrition Santé 6. Réduction de carences spécifiques en micro-nutriments (fer, vitamine D, calcium, acide folique, iode) - Augmenter la connaissance de la population sur l’importance de consommer suffisamment de nutriments essentiels : idée qu’on ne manque de rien alors qu’il y a carence, mythe de la bonne santé, affections qu’on ne voit pas, malnutrition des pays industriels

27 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 27 Plan National Nutrition Santé 7. Augmentation de l’apport en eau (au moins 1,5 litre par jour) L’eau en tant que boisson est le seul liquide essentiel à l’entretien du corps tant pour les enfants que pour les adultes.

28 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 28 Plan National Nutrition Santé If a new vaccine became available that could prevent 1 million or more child deaths a year and that was moreover cheap, safe, administered orally and required no cold chain…. it would became immediate public health imperative Breastfeeding could do this and more. Lancet 1994

29 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 29 Plan National Nutrition Santé Nouvel objectif nutritionnel : 8. Allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie et poursuite de l’allaitement couplé à une alimentation diversifiée et adaptée aux besoins du jeune enfant jusqu’à deux ans et au-delà. -Normalisation de l’allaitement maternel dans la société -Poursuite du projet hôpital Ami des bébés dans les maternités -Lancement de l’initiative Ami des Bébés dans les structures chargées du suivi des futures mères, de l’accueil de la petite enfance, dans le monde du travail et dans les espaces publics -Société baby and mother friendly ! -Premier moyen de prévention de l’obésité infantile et du diabète de type 2 !

30 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 30 Plan National Nutrition Santé Suggestions de focus 2011-2015 :  Focus sur la durabilité (légumes et fruits de saison, encourager les circuits courts, réduction des déchets, rôle de l’agriculture…)  Focus sur les inégalités sociales (reformulation transversale des produits alimentaires, nouveaux outils de communication…)  Poursuite des groupes de travail avec secteurs concernés en matière d’améliorations nutritionnelles des produits alimentaires (sel, sucres, graisses, énergie) avec monitoring des engagements  Focus sur la réduction du marketing vers les enfants pour les produits à haute teneur en sucres, graisses et sel  Incitants pour encourager la consommation de légumes et fruits  Amélioration de l’offre alimentaire et de l’information aux consommateurs (au travail, en dehors de la maison)

31 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 31 Plan National Nutrition Santé Suggestions de focus 2011-2015 :  Effort continu pour la mise en œuvre du plan d’action pour le soutien, la protection et la promotion de l’allaitement maternel (en collaboration avec le SPF Emploi et travail et le Comité fédéral de l’allaitement maternel  Elaboration d’un système permanent de monitoring de la consommation alimentaire au moins tous les 5 ans (budget suffisant à prévoir)  Optimalisation de la recherche en nutrition et santé en Belgique avec les différents centres de recherche, les universités et les pôles de recherche comme Flanders Food et Wagralim  Echange d’expériences et de meilleures pratiques en Europe  …

32 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 32 Plan National Nutrition Santé Conclusions : Le PNNS doit continuer à servir de cadre de référence pour les actions menées à tous les niveaux. Le PNNS doit travailler avec les Communautés et les Régions pour atteindre les différents objectifs nutritionnels. Le PNNS doit continuer à jouer son rôle d’interlocuteur privilégié de tous les secteurs impliqués dans la chaîne alimentaire pour améliorer l’offre alimentaire. Le PNNS est important pour augmenter et maintenir l’attention pour la thématique de la nutrition à l’agenda politique auprès des différentes institutions tant nationales comme l’INAMI, le Conseil Supérieur de la Santé, l’Institut de Santé publique qu’internationales comme l’OMS et la Commission européenne.

33 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 33 Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan Coordination :Communication : Isabelle LaquiereOlivier Christiaens Laurence Doughan Site web et Newsletter :Secrétariat : Philippe HocepiedPascal Van Eeghem  e-mail : nvgp-pnns@health.fgov.be  Siteweb : www.monplannutrition.be www.mijnvoedingsplan.bewww.monplannutrition.bewww.mijnvoedingsplan.be  Newsletter: inscription sur www.monplannutrition.be (rubrique « news »).www.monplannutrition.be Merci pour votre écoute! Des questions ?


Télécharger ppt "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 Plan National Nutrition Santé 2010-2015: Nouvelles dimensions, nouveaux moyens."

Présentations similaires


Annonces Google