La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

 EXPLICATION ABSENTE – CONSISTE À LAISSER UN ÉLÉMENT CULTUREL DANS LA FORME ORIGINALE, SANS L’EXPLIQUER (bien que l’explication soit utile dans ce cas)

Présentations similaires


Présentation au sujet: " EXPLICATION ABSENTE – CONSISTE À LAISSER UN ÉLÉMENT CULTUREL DANS LA FORME ORIGINALE, SANS L’EXPLIQUER (bien que l’explication soit utile dans ce cas)"— Transcription de la présentation:

1

2  EXPLICATION ABSENTE – CONSISTE À LAISSER UN ÉLÉMENT CULTUREL DANS LA FORME ORIGINALE, SANS L’EXPLIQUER (bien que l’explication soit utile dans ce cas) „ Niemal połowa francuskiej produkcji ostryg pochodzi z ławic utworzonych w tej części Charente-Maritime.” ( traduction inadaptée à la situation)

3  EXPLICATION INUTILE - A LIEU QUAND LE TRADUCTEUR EXPLIQUE CE QUI EST CLAIR ET ÉVIDENT „(…) dwa kroki od butki Hermès (eksluzywny, bardzo drogi sklep)… ”  ÉQUIVALENT CULTUREL NON PERTINENT (adaptation) - LE TRADUCTEUR REMPLACE UN ÉLÉMENT TYPIQUE DE LA RÉALITÉ D’UNE LANGUE SOURCE PAR UN ÉLÉMENT TYPIQUE DE LA RÉALITÉ D’UNE LANGUE CIBLE, LÀ OÙ CE N’EST PAS JUSTIFIÉ PAR LA SITUATION.

4 -En cas d’urgence, composez le 17 Tłumaczenie : W nagłych przypadkach zadzwoń pod 997 *SUPPRESSION D’UN ÉLÉMENT ÉTRANGER - UNE SOLUTION TRADUCTOLOGIQUE CONSISTANT À ÉVITER L’EMPLOI D’UN ÉLÉMENT ÉTRANGER QUI EST DIFFICILE À TRADUIRE -En cas d’urgence, composez le 17 - Tłumaczenie : W nagłych wypadkach zadzwoń na policję (équivalent fonctionnel)

5  COMMENT EXPLIQUER CE QUI EST ÉTRANGER ? „Ale jakże Francuzi mogliby zapomnieć, że fabryki Lombard produkowały niegdyś czekoladę w samym sercu XIII dzielnicy (dzielnica uboga, zamieszkiwana przez robotników i urzędników )”- interruption de la fluidité du texte

6  QUELLES INFORMATIONS TRANSMETTRE ? (pour éviter les informations fausses ou déroutantes dans la traduction) „Drogie Francuzom tabliczki czekolady – Poulain, Meunier, Cémoi i inne „chrupiące wspomnienia” czwartkowych popołudni, czasem tak bardzo nudnych (dzień odwiedzin u dziadków we Francji – przyp. tłum.)”

7  COMBIEN D’INFORMATIONS TRANSMETTRE? (seulement les éléments étrangers pertinentes dans un contexte donné et par rapport à la fonction de la traduction) „ Restent les adaptations techniques que pose une édition à fort tirage, le passage aux rotatives, le brochage…qui abaissent sensiblement le prix (150 anciens francs pour un Livre de poche et 230 anciens francs environ pour La Pourpre)” Tłumaczenie : „Problem stanowią teraz zmiany natury technicznej, których wymaga wydawnictwo o dużym nakładzie: przejście na maszyny rotacyjne, broszurowanie…, które znacznie obniżają ceny: 150 starych franków (1,5 nowych franków = 0,026 euro – przyp. tłum.) za jedną książkę Livre de poche i ok. 230 starych franków ( 2,3 nowych franków = 0,059 euro – przyp. tłum. ) za La Pourpre.”

8  LES EXPRESSIONS DÉICTIQUES DANS LE TEXTE ORIGINAL - RENVOIENT À LA SITUATION D’ÉNONCIATION DE L’ORIGINAL: le locuteur, un objet présent, le temps, le lieu d’énonciation * TELLES EXPRESSIONS DEVRAIENT ÊTRE ADAPTÉES AUX BESOINS DE LA TRADUCTION, POUR NE PAS PROVOQUER DES MALENTENDUS

9 „ Aujourd’hui, le sommet mondial du développement durable de Johannesburg (jusqu’au 4 septembre) fait de l’eau douce son nouveau combat.” Tłumaczenie: „ Dzisiaj Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (który zakończy się 4 września) podejmuje nową walkę, tym razem o wody słodkie.”


Télécharger ppt " EXPLICATION ABSENTE – CONSISTE À LAISSER UN ÉLÉMENT CULTUREL DANS LA FORME ORIGINALE, SANS L’EXPLIQUER (bien que l’explication soit utile dans ce cas)"

Présentations similaires


Annonces Google