La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

MATERIALE PENTRU ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ Matériaux pour l’activité pédagogique.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "MATERIALE PENTRU ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ Matériaux pour l’activité pédagogique."— Transcription de la présentation:

1 MATERIALE PENTRU ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ Matériaux pour l’activité pédagogique

2 Decoruri, regie, costume, interpretare: - Yousef - Alice -M ă lina - Roxana

3

4 Yousef: Aranjeaz ă decorurile! Alice: Preg ă teşte costumele necesare piesei! Letiţia: Atenţie la lumini! Teona: Recuzita e preg ă tit ă ? Alexandra: Era s ă uit ochelarii m ă tuşii M ă rioara! Dana : Dar rolurile le-aţi înv ă ţat? Albert: Îmi st ă bine ca,, moş”?

5 Yousef: “Range les décors! Alice: “ Prépare les costumes nécessaires pour la pièce! Letitia: “Attention aux lumières! Teona: “Les accessoires sont préparés? Alexandra: “J’ai oublié les lunettes de tante Marioara! Dana: “ Mais vous avez appris les rôles? Albert: “Ca me va bien, comme petit vieux?

6 1. Mama SMARANDA ― ALEXANDRA 2. Copilul NICĂ ― ALEXANDRU 3. M ă tuşa MĂRIOARA ― DANA 4. MOŞUL, un vecin din sat ― ALBERT 5. În alte roluri: Fetele din sat care particip ă la şez ă toare (cos, torc, cânt ă ) ― ALICE, LETIŢIA, ROXANA

7

8 ,, - Ioane! Ioane! Ioane! Şi Ion pace! Îi veni tu acas ă, coropcarule, dac ă te-a r ă zbi foamea, ş-apoi atunci om ave alt ă vorb ă.” - Jean! Jean !Jean! Et Jean n’y est pas. Tu vas venir à la maison, mon gamin, si tu vas avoir faim, et alors on va parler autrement.

9 ,, - Bine-ţi şede, coşcogemite coblizan, s ă umbli lela pe drumuri în halul aista şi s ă m ă laşi tocmai la vremea asta f ă r ă leac de ajutor! Hai de m ă nânc ă, dar s ă ştii c ă mi te-ai dus de la inim ă. Doar s ă te porţi de-acum tare bine, s ă mai fiu ceea ce-am fost pentru tine, dar nu ştiu, z ă u! - Dar,, ceasornicul din tei” Dus la târg pe câţiva lei De s-a sup ă rat tot satul C ă nu-i auzea cântatul? Hai, ghiciţi, acuma ce-i ? Este : Pup ă za din tei.

10

11

12 ,,- Şi cum i-o dau în mân ă, javra dracului se face a o c ă uta de ou şi-i dezleag ă frumuşel aţa de la picior şi o arunc ă în sus”.,,Ce gândeşti dumneata, moşule? Te joci cu marfa omului? Dac ă nu ţi-a fostde cump ă rat, la ce i-ai dat drumul?

13

14

15 “ - Cumnat ă Smarand ă ! Smarand ă, h ă i! - Mai auzit-ai dumneata, cumnat ă, una ca asta, s ă fure Ion pup ă za care trezeşte dis-de-dimineaţ ă la lucru de atâţia ani! - Nici nu te mai îndoi despre asta, cumnat ă Smarand ă, c ă ci de zbânţuitul ista al dumnitale nimic nu scap ă ! Ce mai atâta vorb ă ! Mi-au spus mie cine l-au v ă zut c ă el a luat-o.

16

17

18 ,,Dar ştii c ă eşti amarnic la viaţ ă, m ă i b ă iete? În ce te bizui de te îndârjeşti aşa, nepoate? Dec! Nu cumva ai pofti s ă - mi iei viţica pe o pup ă z ă ?” “Mon jeune homme, tu aimes beaucoup ta vie. Ehin? Pourquoi tu parles si durement, mon neveu? Voudrais –tu prendre ma génisse à la place de ta huppe?

19


Télécharger ppt "MATERIALE PENTRU ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ Matériaux pour l’activité pédagogique."

Présentations similaires


Annonces Google