La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

ADELA XENOPOL 1861-1939. Domeniul:Literatură Prozator ieşan,născut în anul 1861,fiica lui Dimitrie Xenopol şi a Mariei Vasiliu,sora istoricului Alexandru.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "ADELA XENOPOL 1861-1939. Domeniul:Literatură Prozator ieşan,născut în anul 1861,fiica lui Dimitrie Xenopol şi a Mariei Vasiliu,sora istoricului Alexandru."— Transcription de la présentation:

1 ADELA XENOPOL 1861-1939

2 Domeniul:Literatură Prozator ieşan,născut în anul 1861,fiica lui Dimitrie Xenopol şi a Mariei Vasiliu,sora istoricului Alexandru D.Xenopol. A urmat studiile la Sorbona şi la Collège de France din Paris şi apoi s-a întors în România. Fondator al Revistei “Dochia”,editată la Iaşi unde preciza:” de abea cu sfârşitul secolului al 19-lea se începe era.....femeii culte” Pentru propagarea ideilor de emancipare a femeilor şi pentru încurajarea scrisului feminin publică articole, conduce reviste... Prosateur de Iasi, né en 1861, la fille de Dimitrie Xenopol et de Maria Vasiliu, la soeur de de l’historien Alexandru D. Xenopol. Elle a suivi les études à Sorbonne et au Collège de France de Paris, ensuite elle est rentrée en Roumanie. Fondateur de la Revue “Dochia”, editée à Iasi où elle précisait: à peine à la fin du XIX- ème siècle on commence l’ère de la femme culte”. Pour la propagation des idées d’émancipation des femmes et pour l’encouragement de l’écrit feminin, elle publie des articles, dirige des revues…

3 Reviste Revues “Românca” “Viitorul româncelor” “Revista scriitoarei” adevărate tribune de luptă pentru promovarea femeii, unde scriitoarea apăra,susţinea, cerceta drepturile femeilor şi le îndemna să se instruiască în activităţi sociale,politice şi juridice. “La Roumaine” “L’Avenir des roumaines” “La Revue de l’écrivain” de véritables tribunes de lutte pour la promotion de la femme, où l’écrivain défendait, soutenait, recherchait les droits des femmes et les encourageaient à s’instruire dans des activités sociales, politiques et juridiques.

4 Condiţia femeii în secolul XIX şi începutul secolului XX La condition de la femme au XIX- ème et au début du XX- ème siècle Adela Xenopol critica modul în care erau educate fetele - care erau "protejate" spre a nu cunoaşte lucruri ce doar bărbaţilor le era permis să cunoască - care "cutare lucru nu trebuie să-l ştie, cutare, anume să nu-l facă, şi toate aceste fracţiuni daca le adunăm, vedem că ne va da rezultatul tâmpirea." O handicapare a fetelor prin aceste interdicţii care contribuiau la lipsa lor de îndemanare în a se descurca în mod autonom în societate. Adela Xenopol critiquait la manière dans laquelle les filles étaient éduquées – qui étaient “protégées” pour ne pas connaître des choses qui étaient permises seulement aux hommes de les connaître – qui “telle chose ne doit pas le savoir, telle ne pas le faire, et toutes ces fractions si on les met ensemble, on voit que le résultat serait l’abêtissement”. Un handicap des filles par ces interdictions qui contribuaient à leur manque d’adresse en se débrouillant d’une manière autonome dans la société.

5 Diferenţele dintre bărbaţi şi femei în societate Les différences entre les hommes et les femmes dans la société Adela Xenopol mai remarca: “Fie un bărbat destul de mărginit, el în virtutea sexului cu niţică protecţie sau situaţie politică,va ajunge departe, pe când o femeie- fie ea un geniu, nu va dobândi decât profesoratul şi acela până la şcoli secundare” Adela Xenopol remarquait aussi: “ Tout homme,en vertu de son sexe, avec une petite protection ou situation politique,il réussira dans la vie, en tant qu’une femme – soit-elle un génie, n’acquérira que le professorat seulement jusqu’aux secondaires”.

6 Romane Romans

7 Bibliografie Bibliographie Marcu George Ilinca Rodica Dicţionarul personalităţilor feminine din România,Editura Meronia, Bucureşti, 2009 www,wikipedia,enciclopedia liberă opinhttp://emancipareafemeii.blogspot.ro/ca. www.crispedia.ro www.reteaualiterara.ning.com Marcu George Ilinca Rodica Le Dictionnaire des personnalités féminines de Roumanie, Edition Meronia, Bucarest, 2009 www.wikipedia,encyclopédie librewww.wikipedia,encyclopédie Opinhttp://emancipationde la femme.blogspot.ro/ca. www.crispedia.ro www.reseaulittéraire.ning.com


Télécharger ppt "ADELA XENOPOL 1861-1939. Domeniul:Literatură Prozator ieşan,născut în anul 1861,fiica lui Dimitrie Xenopol şi a Mariei Vasiliu,sora istoricului Alexandru."

Présentations similaires


Annonces Google