La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Báo cáo viên: TS.Tưởng Duy Hải Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Báo cáo viên: TS.Tưởng Duy Hải Trường Đại học Sư phạm Hà Nội."— Transcription de la présentation:

1 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Báo cáo viên: TS.Tưởng Duy Hải Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2 SỰ SÁNG TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP?

3 NHÀ TRƯỜNG, CUỘC SỐNG VÀ SỰ SÁNG TẠO Tsunesaburo Makiguchi
- Con người vốn có tính sáng tạo từ bản chất - Tinh hoa của nhân loại là tính sáng tạo - Con người phải biểu lộ tính sáng tạo trong hành vi của mình - Mục đích trong giáo dục phải mọc lên từ những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của nhân dân - Việc học trong nhà trường phải song hành với cuộc sống - Nền giáo dục thích hợp cho phép mỗi cá nhân nhận thức về cuộc sống của mình trong mối quan hệ với cộng đồng của mình - Con người chọn cách dùng năng lực sáng tạo của mình để nâng cao đời sống của chính mình và tạo ra lợi ích lớn nhất cho cộng đồng của mình

4 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỒNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH?

5 Hoạt động TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
UNESCO Tạo môi trường học tập suốt đời Dewey , Balleux Hoạt động học tập - Gắn kết nhà trường với cuộc sống Lindeman Giải quyết các tình huống thực tiễn Dewey, Piaget, Kolb Phát huy sự sáng tạo của học sinh - Môi trường cuộc sống sẽ kích thích và phát triển sự sáng tạo của học sinh Piaget, Lewin, Kolb Năng lực thích nghi, năng lực sáng tạo - huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cho phù hợp với bối cảnh

6 Ba mô hình giảng dạy

7 Hiệu quả của các phương pháp
Pédagogie Méthode d’enseignement Taux de mémorisation après 24 heures (%) Processus verbal Exposé magistral traditionnel 5 Lecture 10 Processus verbal et visuel Audiovisuel 20 Démonstration 30 Groupe de discussion 50 Action Mise en pratique 75 Enseignement aux pairs 90

8 Thí nghiệm của MIT

9 Bảng tổng hợp Tên các tác giả Vai trò của hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo Harrison, Lubin (1965) Có ưu điểm nhấn mạnh về phía thực hiện nhiệm vụ Waldie (1981) Hình thành thái độ, ý thức về quản lí, kiềm chế bản thân Maynes, MacIntosh, Mappin (1992) Hình thành năng lực tự kiểm soát bên trong bản thân, có cảm nhận và thể hiện trách nhiệm với các hoạt động, hành động của mình Roehler, Duffy, Conley, Herrmann, Johnson, Michelsen (1990) Năng lực tổ chức kiến thức tốt hơn, huy động và vận dụng kiến thức tốt hơn Grégoire-Dugas (1991) Thái độ và nhận thức của học sinh cao hơn trong việc học hằng ngày Kolb, Boyatzis (1974) Người học có khả năng đo được sự tiến bộ hằng ngày của mình và có thể tự đánh giá bản thân trong quá trình học tập. Học sinh có tâm lí an toàn, có ý thức cao trong học tập Spector, Gibson (1991) Người học hình thành năng lực, khả năng tự tin khi đối phó với các thách thức, xử lí các tình huống mới Orion, Hofstein (1991) Đối với nội dung học tập, học sinh huy động được nhiều kiến thức hơn trong môn học vào trong bối cảnh, tình huống trải nghiệm Kolb, Boyatzis (1974), Maynes, MacIntosh, Mappin (1992) Đối với mục tiêu học tập, người học xác định rõ hơn mục đích hoạt động cũng như là xác định rõ được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối với mục tiêu muốn đạt được và đang hướng tới Kolb, Fry (1975); Kolb (1984); De Ciantis, Kirton (1996) Học tập trải nghiệm phát huy được năng lực hành động, phong cách học tập cá nhân, sự thích ứng với thực tiễn cuộc sống và các kĩ năng, giá trị của người học

10 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY?

11 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ
Dự thảo GDPT tổng thể Hoạt động giáo dục - Học sinh được trực tiếp thực hiện trong hoặc ngoài nhà trường có sự hướng dẫn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được đưa vào trong tất cả các lớp, các môn học. Trung bình 3,5 tiết/tuần từ lớp 1 đến lớp 12. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được coi trọng trong từng môn học; Trong kế hoạch giáo dục cũng bố trí các hoạt động trải nghiệm sáng tạo riêng; Mỗi hoạt động này mang tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kỹ năng khác nhau. Bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động cho chính mình Hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh vận dụng những tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái độ đã học từ nhà trường và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống một cách sáng tạo.

12 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO trong nhà trường
Hoạt động dạy học bộ môn và hoạt động giáo dục tập thể Môi trường hoạt động, học tập trong nhà trường và ngoài nhà trường, gắn với thực tiễn và cuộc sống của học sinh Học sinh thực hiện trực tiếp các hoạt động học và trở thành chủ thể của hoạt động, của quá trình học - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục và dạy học được tổ chức trong môi trường học tập bằng chính sự trải nghiệm của học sinh. - Học sinh là người được tham gia trực tiếp vào hoạt động để phát huy năng sáng tạo nhằm thích ứng với bối cảnh xã hội hiện thực của mình.

13 ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO?

14 ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Giáo viên tổ chức, đặt mục tiêu cho các hoạt động và đánh giá kết quả học tập, hoạt động Việc đánh hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ yếu thông qua quan sát hành vi, thái độ và sản phẩm học tập của học sinh Công văn 4325 Bộ GD&ĐT Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh, đánh giá qua + Hoạt động trên lớp; + Hồ sơ học tập, vở học tập; + Học sinh báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; + Bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

15 ĐÂU LÀ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY?

16 Công văn 5555 năm 2014 về xây dựng chủ đề dạy học
ĐỊNH HƯỚNG hđTNST GẮN VỚI BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG HỌC SINH, NHÀ TRƯỜNG, CƠ SỞ Theo công văn 791 của Bộ GD&ĐT: Chương trình nhà trường gắn với phát triển nghề nghiệp, gắn với định hướng nghề nghiệp, kĩ năng sống của học sinh Xây dựng các chủ đề dạy học liên môn với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề thời sự của địa phương, đất nước để bổ sung vào kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường Công văn 5555 năm 2014 về xây dựng chủ đề dạy học Gắn với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong các trường trung học Gắn với văn hóa, đời sống, xã hội và đặc điểm truyền thống của địa phương Chỉ thị số 3031 năm 2016 Bộ GD&ĐT Gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương Gắn với ngành nghề tiêu biểu của địa phương, nghề truyền thống của gia đình Công văn số 1290 năm 2016 Bộ GD&ĐT về hoạt động NCKH cho HS Công văn số 4325 năm 2016 Bộ GD&ĐT Các sở/phòng GD&ĐT tăng cường giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo Tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh

17 lựa chọn NỘI DUNG TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CẦN đảm bảo
Mang tính thời sự, được truyền thông đăng tải nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định Được nhiều học sinh biết đến, và học sinh phải có kiến thức, thông tin một cách khá hệ thống về vấn đề đó Gắn với một môn học cụ thể trong nhà trường, để giáo viên bộ môn là người chịu trách nhiệm chính trong việc dạy học vấn đề này Thiết thực với địa phương nơi học sinh sống, người học có thể đã được thực hiện hoặc trải nghiệm một phần của vấn đề đó Phù hợp với khả năng của học sinh, nghĩa là khi vận dụng các kiến thức trong nhà trường học sinh có thể giải quyết được chúng

18 CHÚNG TA ĐÃ CÓ CÁI GÌ CHO HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO?

19 Thời điểm bắt đầu theo SGK
KHỐI LỚP 6 MÔN CHỦ ĐỀ Thời điểm bắt đầu theo SGK Toán Chế tạo thước đo Sau khi học xong Bài 6: Đoạn thẳng Tỉ số phần trăm Trước khi học Bài 16: Tỉ số của hai số Vật lý Chưng cất nuớc Sau khi học xong lí thuyết Bài 26-27: Sự bay hơi và ngưng tụ Sinh học Ươm mầm giá đỗ Sau khi học xong Bài 35 Tin học Mô hình hệ thống báo cháy chung cư Sau khi học xong Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính Ngữ văn Sân khấu hóa truyện dân gian Bắt đầu từ tuần học thứ 11 trong học kì 1 Tôi là nhà văn Bắt đầu từ tuần học thứ 21 của năm học Địa lý Phòng tránh và giảm nhẹ thương tích do động đất Sau khi học xong Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực cho việc hình thành địa hình bề mặt Trái đất Giáo dục công dân Tôi yêu nước sạch Sau khi học xong Bài 3: Tiết kiệm Thiên nhiên quanh ta Sau khi học xong Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên Tiếng Anh Our Tet Holiday Sau khi học xong Unit 6 Lịch sử Kể chuyện lịch sử bằng tranh: Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc Sau khi học xong Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

20 Thời điểm bắt đầu theo SGK
KHỐI LỚP 7 MÔN CHỦ ĐỀ Thời điểm bắt đầu theo SGK Toán Đo chỉ số Body Mass Index (BMI) học sinh trung học cơ sở Học kì 2, trong quá trình học Chương 3: Thống kê Trò chơi với các hình tam giác Học kì 2, trước khi học Bài 4, Chương 3: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Vật lý Phòng chống tiếng ồn Sau khi học Bài: Môi trường truyền âm Sinh học Khám phá về giun đất Sau khi học Bài 15 Tin học Xây dựng sổ quản lí điểm của lớp bằng Excel Bắt đầu từ Bài 7 Ngữ văn Viết về “Người Thắp lên ngọn lửa tâm hồn” Tuần thứ 2 của tháng 11 Nếu tôi là Hiệu trưởng Học kì 2, sau khi học xong Bài: Cách làm bài văn lập luận, giải thích Địa lí Khám phá thiên nhiên châu Phi Bắt đầu từ Bài 26 Giáo dục công dân Lăng kính yêu thương Sau khi học Bài 5: Yêu thương con người Bảo tồn di sản văn hóa vùng Kinh Bắc Sau khi học xong Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa Tiếng Anh Our Traditional Dish Sau khi học xong Unit 5 Lịch Sử Đô thị cổ Thăng Long – Kẻ chợ và Hội An (thế kỉ XVI-XVIII) Sau khi học xong Bài 23: Kinh tế – Văn hóa thế kỉ XVI-XVIII

21 KHỐI LỚP 8 MÔN CHỦ ĐỀ Thời điểm bắt đầu theo SGK Toán
Trục đối xứng Sau khi học xong Bài 5, Chương 1 Diện tích đa giác Sau khi kết thúc Chương “Tứ giác” Vật lí Chế tạo máy sấy nông sản dùng năng lượnng mặt trời Sau khi học xong Bài 23: Đối lưu, Bức xạ Hoá học Pha chế nước muối sinh lí – Dung dịch Oresol Sau khi học xong Bài 43 Oxy – Sự cháy và sự sống Bắt đầu từ Bài “Tính chất của Oxi” Sinh học Phòng chống còi xương ở tuổi thiếu niên Trong Bài 7 Tin học Học mà chơi, chơi mà học thuật toán Bắt đầu từ Bài 9 Ngữ văn Tiếng Việt muôn màu Sau khi học xong Bài “Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội” Danh lam thắng cảnh Việt Nam Sau khi học xong Bài 20: Thuyết minh về danh lam thắng cảnh Địa lí Khám phá nét tương đồng và sự khác biệt của các quốc gia Đông Nam Á Sau khi học xong Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Campuchia Giáo dục công dân Khám phá nét đẹp trong trang phục của một số dân tộc Việt Nam Sau khi học xong Bài 7 Kĩ năng sơ cứu trong những tai nạn thường gặp Sau khi học xong Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Tiếng Anh Peoples of Vietnam Sau khi học xong Unit 3 Lịch sử Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp nửa cuối thế kỉ XIX Học kì 2. Sau khi học xong Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

22 KHỐI LỚP 9 MÔN CHỦ ĐỀ Thời điểm bắt đầu theo SGK Toán
Đường Parabol Học kì 2. Trước khi bắt đầu Chương IV. Hàm số y=ax2. Phương trình bậc hai một ẩn Hình lăng trụ đứng – Hình trụ Học kì 2. Khi bắt đầu học sang Chương IV. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu Vật lí Chế tạo Pin điện hóa đơn giản Sau khi học xong Chương I. Hoá học Chất béo và sản xuất xà phòng Sau khi học xong Bài: Chất béo Thiết kế phương án phòng và thoát hiểm ngộ độc khí Cacbon Oxit khi đốt than Trước khi học Bài: Cacbon Oxit Sinh học Bảo vệ môi trường Bắt đầu học Chương IV: Bảo vệ môi trường Tin học Thiết kế công cụ tìm kiếm thông minh dành cho người Việt Sau khi học xong Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet Ngữ văn Người lính Sau khi học xong tiết 58 Phụ nữ xưa và nay Sau khi học xong tiết 41: Ôn tập truyện Lục Vân Tiên Địa lí Truyền thông về dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 Sau khi học xong Bài 2: Dân số và sự gia tăng dân số Giáo dục công dân Cho đi và nhận lại Sau khi học xong Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên Chế tạo sản phẩm từ nguyên liệu phế thải trong gia đình và trường học Trước khi học Bài 8: Năng động, sáng tạo Tiếng Anh National Costumes Sau khi học xong Unit 2 Lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”- Đánh bại “Pháo đài bay” của Mĩ Cuối tháng 12, nhân dịp kỉ niệm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

23 THỜI LƯỢNG, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH?

24 Đối với mỗi trường THCS trong một năm
Theo từng khối lớp trong một năm (Phân bố đều theo các môn, đặc biệt Văn, Toán, GDCD =2) Trung bình trong mỗi lớp, 2 tuần có thể tổ chức 1 chủ đề Hoạt động TNST trong các môn học Khối lớp 6 7 8 9 Tổng Số chủ đề tổ chức HĐTNST trong sách học sinh 12 14 52 Số chủ đề tổ chức HĐTNST trong sách Giáo viên (dự kiến) Theo từng môn học trong một năm (Phân bố đều theo khối lớp) Trung bình mỗi giáo viên trong một năm có thể tổ chức 7 chủ đề Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong mỗi lớp giảng dạy Môn học Toán Văn Lý Hóa Sinh Tin Sử Anh Địa GDCD Tổng Số chủ đề tổ chức HĐTNST trong sách học sinh 8 4 52 Số chủ đề tổ chức HĐTNST trong sách giáo viên (dự kiến) Đối với mỗi trường THCS trong một năm Trung bình hàng tuần, trong mỗi trường có thể tổ chức 7 chủ đề Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các môn học Số lớp dự kiến của trường 12 lớp (3 lớp mỗi khối) 16 lớp (4 lớp mỗi khối) 20 lớp (5 lớp mỗi khối) 24 lớp (6 lớp mỗi khối) Số chủ đề HĐTNST có thể tổ chức theo môn học trong 1 năm 216 288 360 432

25 Tuần Toán Lí Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa GDCD 1 20 GV7  HS7  HS9  HS6 2 GV 9 21 GV 6 3 GV6 22  HS8 GV 8 4 GV8HS8  GV9 23 HS6  HS7  5 HS8 HS6 GV8 24 6 GV 7 25 GV7  7 HS9 26 8 GV9-HS8 GV8-HS6 27 HS8  9 28 GV 8   GV 8 10 GV6  HS7 GV6 HS9 29 11 30 12 31 13 GV9HS7 32 HS9 HS7 14 33 15 34 HS9  16 35 17 36 18 37 19

26 VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN

27 Làm báo cáo kết quả trải nghiệm
Giáo viên Đề xuất nhiệm vụ Học sinh Trải nghiệm trong thực tiễn Làm báo cáo kết quả trải nghiệm Trình bày, thảo luận tập thể các báo cáo trải nghiệm Kết luận, thể chế hóa kiến thức thu được qua trải nghiệm Kiến thức môn học, bài học thu được Tổ chức trải nghiệm, hoạt động nhóm Kinh nghiệm, thực tiễn, trải nghiệm Đánh giá Kiến thức Năng lực Kĩ năng Phụ huynh Quản lí Cơ sở Cá nhân Theo nhóm Theo lớp Có người hướng dẫn Không có người hướng dẫn Cảm xúc Kinh nghiệm Theo cá nhân Sản phẩm Hoạt động nhóm Quá trình học Cộng đồng sống, khu dân cư Nhà máy, bảo tàng, sự kiện Môi trường tự nhiên, xã hội Ngoài nhà trường Toàn trường Môn học Trong nhà trường, trong lớp Sáng tạo Chiếm lĩnh kiến thức Khẳng định giá trị bản thân Kết luận, rút kinh nghiệm Thể chế hóa kết quả học tập Cá nhân đối diện với tập thể

28 CÁC CÂU HỎI THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

29 Các bước xây dựng hoạt động Các câu hỏi giáo viên cần trả lời
CÁC CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI KHI THIẾT KẾ, THỰC HIỆN TỔ CHỨC HđTNST TRONG NHÀ TRƯỜNG Các bước xây dựng hoạt động Các câu hỏi giáo viên cần trả lời Mục tiêu chính của hoạt động Mục đích, mục tiêu học tập, hoạt động chính của học sinh là cái gì? Mục tiêu cụ thể về năng lực Những năng lực cụ thể nào được hướng tới trong mỗi hoạt động? Nội dung của mỗi hoạt động Học sinh phải học những cái gì? Giáo viên phải dạy những cái gì? Học sinh phải thu được kiến thức nào sau hoạt động? Các bước tiến hành, hoạt động cụ thể Làm thế nào để học sinh học những nội dung đó? Làm thế nào học sinh hình thành và phát triển được các năng lực đó? Nhóm và địa điểm làm việc Học sinh hoạt động ở đâu và làm việc, hoạt động với ai? Thời điểm, thời gian Học sinh học khi nào? Thời gian bố trí là bao nhiêu? Thiết bị, vật tư Cần những cái gì để tổ chức học tập, hoạt động cho học sinh? Vai trò của giáo viên Làm thế nào để kích thích, thúc đẩy, động viên, khuyến khích và tổ chức việc học cho học sinh? Hợp tác, phối hợp Cần phối hợp, hợp tác với ai để thúc đẩy việc dạy, hoạt động và việc học cho học sinh? Đánh giá Làm thế nào để đánh giá sự tiến bộ và những cái đã thu được của người học?

30 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CÁC MÔN HỌC
+ Nó là phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực + Học sinh là trung tâm + Học qua làm, qua sự trải nghiệm của bản thân học sinh + Bồi dưỡng, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh + Phát triển toàn diện năng lực của học sinh + Phù hợp với thực tiễn địa phương, gắn với định hướng nghề nghiệp + Phù hợp với chương trình nhà trường + Không phát sinh nhân sự, kinh phí tổ chức thực hiện + Đảm bảo mục tiêu môn học, mục tiêu giáo dục phổ thông +….

31 TÀI LIỆU, GIÁO ÁN, SÁCH,…?
Sách Lí luận về Tổ chức hoạt động Trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường (Giáo viên, Quản lí, Nghiên cứu, Tổ chức, Đánh giá, Phương pháp…) Sách Giáo viên hướng dẫn tổ chức thực hiện trong từng các môn học, trong tiết học, trong nhà trường Sách Học sinh thực hiện, hướng dẫn, các bước cụ thể, các bài cụ thể, phương pháp cụ thể, đánh giá cụ thể, …

32 THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

33 BÁO CÁO/TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

34 NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. Hoạt động TNST là gì? Khác gì với HĐNGLL? Khác gì với hoạt động thực hành thí nghiệm? 2. Thực tiễn HĐTNST trong nhà trường hiện nay là như thế nào? 3. Kế hoạch tổ chức, kế hoạch dạy học, chương trình HĐTNST như thế nào? 4. Sở/Phòng/Trường/Tổ bộ môn đã chỉ đạo việc tổ chức HĐTNST như thế nào? 5. Những khó khăn và vướng mắc gì trong tổ chức thực hiện HĐTNST trong nhà trường THCS?

35 Hỗ trợ và trao đổi theo địa chỉ
Ban tổ chức, tài liệu, tập huấn Bà Hoàng Lan Anh: Chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp TS.Tưởng Duy Hải: Địa chỉ trao đổi và hỗ trợ thông tin Website: Face: Hội kín Facebook: Trải nghiệm sáng tạo THCS


Télécharger ppt "HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Báo cáo viên: TS.Tưởng Duy Hải Trường Đại học Sư phạm Hà Nội."

Présentations similaires


Annonces Google