La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

CA SĨ : PAOLO TUN BNG TING PHÁP VÀ TING VIT Que malgr é mon amour le tien navait pas peur Puisque ton coeur a su lenlever à mon coeur.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "CA SĨ : PAOLO TUN BNG TING PHÁP VÀ TING VIT Que malgr é mon amour le tien navait pas peur Puisque ton coeur a su lenlever à mon coeur."— Transcription de la présentation:

1

2 CA SĨ : PAOLO TUN BNG TING PHÁP VÀ TING VIT

3 Que malgr é mon amour le tien navait pas peur Puisque ton coeur a su lenlever à mon coeur

4 Tâche donc maintenant à force de laimer Deffacer de sa vie tout le mal que jai fait

5 Fais la rire fais la rire fais la rire pour elle tout peut recommencer Fais la rire, fais la rire, fais la rire, de joie, de joie, fais la chanter

6 Donc tout nest pas perdu puisque tu viens ce soir Puisquelle prend ta main. Cest quil nest pas trop tard

7 Lamour est un soleil qui ne peut pas mourir Je la tenais dans lombre, à toi de len sortir

8 Fais la rire fais la rire fais la rire pour elle tout peut recommencer Fais la rire, fais la rire, fais la rire.De joie, de joie fais la chanter

9 Fais la rire fais la rire fais la rire,pour elle tourt peurt recommencer Fais la rire, fais la rire, fais la rire, de joie, de joie, fais la chanter

10 MC DÙ NÀNG ĐÃ XA TÔI KHI QUEN ANH MT CHIU HÈ LI TH NGUYN SNG BÊN TÔI NAY THEO MÂY TRÔI MT MÙ

11 GI NHÌN NÀNG SÁNH VAI ANH ĐI BÊN ANH TRN CUC ĐI NGUYN CU HNH PHÚC CHO ANH, BÊN ANH XINH TƯƠI TUYT VI

12 VÌ LI NÀNG KHI BÊN TÔI BAO THƯƠNG ĐAU, TÔI MUN BÊN ANH NÀNG CƯI TIN YÊU TNG N CƯI NHƯ BÔNG HOA XINH TRÊN MÔI

13 KHI HÁT MONG SAO NÀNG CƯI TƯƠI VUI DÙ NÀNG BUN NHƯ MAI ĐÂY VUI BÊN ANH

14 QUÊN HT ĐI BAO TI HN NĂM XƯA RI MT NGÀY TRI LI ĐP SAU CƠN MƯA CHO TING EM CA RN RÀNG TƯƠI VUI

15 Voici votre chemin, fuyez ce carrefour Oubliez je vous prie mon penible retour

16 Oubliez qui je suis, de même qui je fus Et si vous êtes heureux, jaurais un peu vécu

17 Fais la rire fais la rire fais la rire, pour elle tout peut recommencer Fais la rire, fais la rire, fais la rire, de joie,de joie, fais la chanter

18 Fais la rire, fais la rire, fais la rire,pour elle tout peut recmmencer Fais la rire, fais la rire, fais la rire, car avec moi elle a trop pleuré

19 Fais La Rire Fais La Rire Fais La Rire PPS : An Phưc – Đà Lt


Télécharger ppt "CA SĨ : PAOLO TUN BNG TING PHÁP VÀ TING VIT Que malgr é mon amour le tien navait pas peur Puisque ton coeur a su lenlever à mon coeur."

Présentations similaires


Annonces Google