La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

1. Hassan in Porte-Paroles

Présentations similaires


Présentation au sujet: "1. Hassan in Porte-Paroles"— Transcription de la présentation:

1 1. Hassan in Porte-Paroles
Hvor er Hassan kommet hjem fra for to dage siden? Han er kommet hjem fra Madrid. Hvorfor har han været i Madrid? Fordi hans familie sælger tæpper og traditionelle kunstgenstande dér. Hvad laver de i Marrakesh? De har nogle små butikker i souken. D’ou est-ce que Hassan est rentré il y a deux jours? Il est rentré de Madrid Pourquoi est-ce qu’il est allé à Madrid. Parce que sa famille y vend des tapis et des objets d’art traditionnels. Qu’est-ce qu’ils font à Marrakesh? Ils ont de petites boutiques dans le souq

2 2. Hassan Hvorfor er de en stor familie?
Fordi Hassans fader har 4 hustruer. Hvor mange søskende har Hassan? Han har 14. Hvor gammel er han? Han er 32 år. Hvem tager sig af butikkerne. Det er Hassan og hans bror Karim på 25 år, som tager sig af butikkerne Pourquoi est-ce qu’ils sont une grande famille? Parce que le père de Hassan a 4 épouses. Hassan a combien de frères et soeurs? Il en a 14. Il a quel âge? Il a 32 ans Qui s’occupe des boutiques? C’est Hassan et son frère Karim de 25 ans qui s’occupent des boutiques

3 3. Hassan Hvad sælger de i Madrid?
De sælger tæpper vævet af kvinder, som arbejder for dem i Marrakesh. Hvad sælger de også? De sælger også berbertæpper, som de har købt i Sydmarokko. Hvad sælger de i butikken i Marrakesh. Dér sælger krydderier, urter og medicin Qu’est-ce qu’ils vendent à Madrid? Ils y vendent des tapis tissés par des femmes qui travaillent chez eux à Marrakesh. Qu’est-ce qu’ils vendent aussi? Ils vendent aussi des tapis berbères qu’ils ont achetés au sud de Maroc. Qu’est-ce qu’ils vendent dans la boutique à Marrakesh. Ils y vendent des épices, des herbes et des médicaments

4 4. Hassan Mange kvinder taler med Hassan om hvad?
De taler med Hassan om deres problemer med deres mænd. Hvad giver han dem undertiden? Undertiden giver han dem en lille pose med urter blandet med små stykker dyreknogler eller slangeskind. Hvad kalder man den magi. Det er den hvide magi. Beaucoup de femmes parlent avec Hassan de quoi? Elles parlent avec Hassan de leurs problèmes avec leurs maris. Qu’est-ce qu’il leur donne quelquefois? Quelquefois il leur donne un petit sachet avec des herbes mélangées avec de petis morceaux d’os d’animaux ou de peau de serpent. Comment est-ce qu’on appelle cette magie? C’est la magie blanche.

5 5. Hassan Hvorfor er den sorte magi ikke tilladt i islamiske lande?
For i de islamiske lande må man kun tro på Allah. Hvordan er livet i souk’en? De kender hinanden meget godt og de hjælper hinanden Hvilken slags kvarterer er der i souk’en? Der er kvarterer, hvor man sælger tæpper, og andre, hvor man sælger sølvsmykker og mange andre kvarterer Pourquoi est-ce que la magie noire n’est pas permise Parce que dans les pays islamiques il ne faut croire qu’à Allah Comment est la vie dans le souq? Ils se connaissent très bien et ils s’aident Quelle sorte de quartiers est-ce qu’il y a dans le souq? Il y a des quartiers où on vend des tapis et d’autres où on vend des bijoux d’argent et beaucoup d’autres quartiers

6 6. Hassan Hvad ligger der lige ved indgangen til souk’en.
Foran indgangen til souk’en ligger pladsen Djemaa el-Fna. Hvordan er den plads? Det er en af de største pladser i verden. Hvad kan man finde dér? Dér kan man finde tandudtrækkere, slangetæmmere, jonglører og akrobater Qu’est-ce qui se trouve juste devant l’entrée du souq Devant l’entrée du souq se trouve la Place Djemaa el-Fna Comment est cette place? C’est une des plus grandes places au monde. Qu’est-ce qu’on peut y trouver? On peut y trouver des gens qui arrachent les dents, des charmeurs de serpent, des jongleurs et des acrobates

7 7. Hassan Hvad sker der på pladsen om aftenen?
Når det bliver mørkt, bliver hele pladsen invaderet af små transportable restauranter, hvor man sidder på en bænk og spiser aftensmad. Hvad serverer man især? Man serverer især lammehoveder, brochetter og couscous. Hvad kan Hassan godt lide? Han kan godt lide stemningen. Hvem møder han dér? Han møder mange venner dér. Qu’est-ce qui se passe sur la place la nuit? Quand il fait nuit, presque toute la place est envahie par des petits ‘restaurants’ transportables où on est assis sur un banc et prend le dîner. Qu’est-ce qu’on sert surtout? On sert surtout des têtes d’agneau, des brochettes et du couscous Qu’est-ce que Hassan aime bien? Il aime bien l’ambiance. Qui est-ce qu’il y rencontre Il y rencontre beaucoup d’amis

8 8. Hassan Hvorfor kan de godt lide at snakke med Hassan?
Fordi han ofte tager til Spanien Hvad vil de gerne vide om Spanien? De spørger ham, om der er arbejde i Spanien Er det let at finde arbejde i Marokko? Nej, det er vanskeligt at finde arbejde og i Spanien tjener man godt Pourquoi est-ce qu’ils aiment bien parler avec Hassan? Parce qu’il va souvent en Espagne. Qu’est-ce qu’ils voudraient savoir sur l’Espagne? Ils lui demandent s’il y a du travail en Espagne? C’est facile de trouver du travail au Maroc? Non, c’est difficile de trouver de travail, et en Espagne, on gagne bien

9 9 Hassan de Marrakech Hassan fortæller om sit liv i Marrakesh
Han har en stor familie, fordi hans far har fire hustruer Han har 14 søskende Familien har mange butikker, hvor de sælger tæpper og kunstgenstande Hassan raconte sa vie à Marrakesh Il a une grande famille parce que son père a quatre épouses Il a14 frères et souers La famille a beaucoup de boutiques où ils vendent des tapis et des objets d’art

10 10 Hassan de Marrakesh Han er 32 år og det er ham og hans broder på 25, som tager sig af butikkerne. I Madrid sælger de tæpper, som er vævet af kvinder, som arbejder hos dem i Marrakesh Il a 32 ans et c’est lui et son frère de 25 ans qui s’occupent des boutiques A Madrid, ils vendent des tapis qui son tissés par des femmes qui travaillent chez eux à Marrakesh

11 11 Hassan de Marrakesh Deres butikker er i souk’en
I souk’en er der mange butikker Og de kender hinanden godt De er en stor familie Leurs boutiques sont dans le souq Dans le souq, il y a beaucoup de boutiques Et ils se connaissent bien Ils sont une grande famille

12 12 Hassan de Marrakesh Foran indgangen til souk’erne ligger Djemaa el Fna-pladsen, en af verdens største pladser Dér er der folk, som trækker tænder ud, slangetæmmere og akrobater Devant l’entrée des souqs, il y a la Place Djemaa el Fna, une des plus grandes places au monde Là, il y a des gens qui arrachent les dents, des charmeurs de serpent et des acrobates

13 13 Hassan de Marrakesh Når det bliver mørkt, bliver den indtaget af små transportable restauranter, hvor man sidder på bænke og indtager aftensmaden. Hassan kan godt lide stemningen, og han møder altid mange venner Quand il fait nuit,elle est envahie par des petits restaurants transportables où on est assis sur des bancs et prend le dîner Hassan aime bien l’ambiance et il rencontre beaucoup d’amis

14 14 Hassan de Marrakesh Vennerne spørger ham, om der er arbejde i Spanien, for i Marrakesh er det vanskeligt at finde noget arbejde, og i Spanien tjener man godt Les amis lui demandent s’il y a du travail en Espagne parce que c’est difficile de trouver du travail à Marrakesh, et en Espagne, on gagne bien


Télécharger ppt "1. Hassan in Porte-Paroles"

Présentations similaires


Annonces Google