La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

1. Hassan in Porte-Paroles Hvor er Hassan kommet hjem fra for to dage siden? Han er kommet hjem fra Madrid. Hvorfor har han været i Madrid? Fordi hans.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "1. Hassan in Porte-Paroles Hvor er Hassan kommet hjem fra for to dage siden? Han er kommet hjem fra Madrid. Hvorfor har han været i Madrid? Fordi hans."— Transcription de la présentation:

1 1. Hassan in Porte-Paroles Hvor er Hassan kommet hjem fra for to dage siden? Han er kommet hjem fra Madrid. Hvorfor har han været i Madrid? Fordi hans familie sælger tæpper og traditionelle kunstgenstande dér. Hvad laver de i Marrakesh? De har nogle små butikker i souken. Dou est-ce que Hassan est rentré il y a deux jours? Il est rentré de Madrid Pourquoi est-ce quil est allé à Madrid. Parce que sa famille y vend des tapis et des objets dart traditionnels. Quest-ce quils font à Marrakesh? Ils ont de petites boutiques dans le souq

2 2. Hassan Hvorfor er de en stor familie? Fordi Hassans fader har 4 hustruer. Hvor mange søskende har Hassan? Han har 14. Hvor gammel er han? Han er 32 år. Hvem tager sig af butikkerne. Det er Hassan og hans bror Karim på 25 år, som tager sig af butikkerne Pourquoi est-ce quils sont une grande famille? Parce que le père de Hassan a 4 épouses. Hassan a combien de frères et soeurs? Il en a 14. Il a quel âge? Il a 32 ans Qui soccupe des boutiques? Cest Hassan et son frère Karim de 25 ans qui soccupent des boutiques

3 3. Hassan Hvad sælger de i Madrid? De sælger tæpper vævet af kvinder, som arbejder for dem i Marrakesh. Hvad sælger de også? De sælger også berbertæpper, som de har købt i Sydmarokko. Hvad sælger de i butikken i Marrakesh. Dér sælger krydderier, urter og medicin Quest-ce quils vendent à Madrid? Ils y vendent des tapis tissés par des femmes qui travaillent chez eux à Marrakesh. Quest-ce quils vendent aussi? Ils vendent aussi des tapis berbères quils ont achetés au sud de Maroc. Quest-ce quils vendent dans la boutique à Marrakesh. Ils y vendent des épices, des herbes et des médicaments

4 4. Hassan Mange kvinder taler med Hassan om hvad? De taler med Hassan om deres problemer med deres mænd. Hvad giver han dem undertiden? Undertiden giver han dem en lille pose med urter blandet med små stykker dyreknogler eller slangeskind. Hvad kalder man den magi. Det er den hvide magi. Beaucoup de femmes parlent avec Hassan de quoi? Elles parlent avec Hassan de leurs problèmes avec leurs maris. Quest-ce quil leur donne quelquefois? Quelquefois il leur donne un petit sachet avec des herbes mélangées avec de petis morceaux dos danimaux ou de peau de serpent. Comment est-ce quon appelle cette magie? Cest la magie blanche.

5 5. Hassan Hvorfor er den sorte magi ikke tilladt i islamiske lande? For i de islamiske lande må man kun tro på Allah. Hvordan er livet i souken? De kender hinanden meget godt og de hjælper hinanden Hvilken slags kvarterer er der i souken? Der er kvarterer, hvor man sælger tæpper, og andre, hvor man sælger sølvsmykker og mange andre kvarterer Pourquoi est-ce que la magie noire nest pas permise Parce que dans les pays islamiques il ne faut croire quà Allah Comment est la vie dans le souq? Ils se connaissent très bien et ils saident Quelle sorte de quartiers est- ce quil y a dans le souq? Il y a des quartiers où on vend des tapis et dautres où on vend des bijoux dargent et beaucoup dautres quartiers

6 6. Hassan Hvad ligger der lige ved indgangen til souken. Foran indgangen til souken ligger pladsen Djemaa el-Fna. Hvordan er den plads? Det er en af de største pladser i verden. Hvad kan man finde dér? Dér kan man finde tandudtrækkere, slangetæmmere, jonglører og akrobater Quest-ce qui se trouve juste devant lentrée du souq Devant lentrée du souq se trouve la Place Djemaa el-Fna Comment est cette place? Cest une des plus grandes places au monde. Quest-ce quon peut y trouver? On peut y trouver des gens qui arrachent les dents, des charmeurs de serpent, des jongleurs et des acrobates

7 7. Hassan Hvad sker der på pladsen om aftenen? Når det bliver mørkt, bliver hele pladsen invaderet af små transportable restauranter, hvor man sidder på en bænk og spiser aftensmad. Hvad serverer man især? Man serverer især lammehoveder, brochetter og couscous. Hvad kan Hassan godt lide? Han kan godt lide stemningen. Hvem møder han dér? Han møder mange venner dér. Quest-ce qui se passe sur la place la nuit? Quand il fait nuit, presque toute la place est envahie par des petits restaurants transportables où on est assis sur un banc et prend le dîner. Quest-ce quon sert surtout? On sert surtout des têtes dagneau, des brochettes et du couscous Quest-ce que Hassan aime bien? Il aime bien lambiance. Qui est-ce quil y rencontre Il y rencontre beaucoup damis

8 8. Hassan Hvorfor kan de godt lide at snakke med Hassan? Fordi han ofte tager til Spanien Hvad vil de gerne vide om Spanien? De spørger ham, om der er arbejde i Spanien Er det let at finde arbejde i Marokko? Nej, det er vanskeligt at finde arbejde og i Spanien tjener man godt Pourquoi est-ce quils aiment bien parler avec Hassan? Parce quil va souvent en Espagne. Quest-ce quils voudraient savoir sur lEspagne? Ils lui demandent sil y a du travail en Espagne? Cest facile de trouver du travail au Maroc? Non, cest difficile de trouver de travail, et en Espagne, on gagne bien

9 9 Hassan de Marrakech Hassan fortæller om sit liv i Marrakesh Han har en stor familie, fordi hans far har fire hustruer Han har 14 søskende Familien har mange butikker, hvor de sælger tæpper og kunstgenstande Hassan raconte sa vie à Marrakesh Il a une grande famille parce que son père a quatre épouses Il a14 frères et souers La famille a beaucoup de boutiques où ils vendent des tapis et des objets dart

10 10 Hassan de Marrakesh Han er 32 år og det er ham og hans broder på 25, som tager sig af butikkerne. I Madrid sælger de tæpper, som er vævet af kvinder, som arbejder hos dem i Marrakesh Il a 32 ans et cest lui et son frère de 25 ans qui soccupent des boutiques A Madrid, ils vendent des tapis qui son tissés par des femmes qui travaillent chez eux à Marrakesh

11 11 Hassan de Marrakesh Deres butikker er i souken I souken er der mange butikker Og de kender hinanden godt De er en stor familie Leurs boutiques sont dans le souq Dans le souq, il y a beaucoup de boutiques Et ils se connaissent bien Ils sont une grande famille

12 12 Hassan de Marrakesh Foran indgangen til soukerne ligger Djemaa el Fna- pladsen, en af verdens største pladser Dér er der folk, som trækker tænder ud, slangetæmmere og akrobater Devant lentrée des souqs, il y a la Place Djemaa el Fna, une des plus grandes places au monde Là, il y a des gens qui arrachent les dents, des charmeurs de serpent et des acrobates

13 13 Hassan de Marrakesh Når det bliver mørkt, bliver den indtaget af små transportable restauranter, hvor man sidder på bænke og indtager aftensmaden. Hassan kan godt lide stemningen, og han møder altid mange venner Quand il fait nuit,elle est envahie par des petits restaurants transportables où on est assis sur des bancs et prend le dîner Hassan aime bien lambiance et il rencontre beaucoup damis

14 14 Hassan de Marrakesh Vennerne spørger ham, om der er arbejde i Spanien, for i Marrakesh er det vanskeligt at finde noget arbejde, og i Spanien tjener man godt Les amis lui demandent sil y a du travail en Espagne parce que cest difficile de trouver du travail à Marrakesh, et en Espagne, on gagne bien


Télécharger ppt "1. Hassan in Porte-Paroles Hvor er Hassan kommet hjem fra for to dage siden? Han er kommet hjem fra Madrid. Hvorfor har han været i Madrid? Fordi hans."

Présentations similaires


Annonces Google