La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Mettre en mode « diaporama »

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Mettre en mode « diaporama »"— Transcription de la présentation:

1 Mettre en mode « diaporama »
MON FILS Mettre en mode « diaporama »

2 Elle a dit :« C'est mon petit garçon ?
Elle a sauté sur ses pieds dès que le chirurgien sortit de la salle d'opération. Elle a dit :« C'est mon petit garçon ? Va-t-il bien ? Quand puis-je le voir ? » Le chirurgien dit : « Je suis désolé. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait ».

3 Întrebă: „E băieţelul meu? Se simte bine? Cand pot să-l văd?”
Sări în picioare de cum îl văzu pe chirurg ieşind din sala de operaţii. Întrebă: „E băieţelul meu? Se simte bine? Cand pot să-l văd?” Chirurgul îi răspunse: „Îmi pare nespus de rău. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă.”

4 « Où étiez-vous Dieu, quand mon fils avait besoin de vous ? »
Sally dit : « Pourquoi est-ce que les enfants ont un cancer ? » Dieu ne fait pas de différence ? « Où étiez-vous Dieu, quand mon fils avait besoin de vous ? » Le chirurgien a demandé : « Souhaitez-vous un peu de temps seule avec votre fils ? L'une des infirmières va sortir dans quelques minutes, avant de le transporter à l'université. »

5 Sally rosti: „De ce, oare, se îmbolnăvesc copiii de cancer?
Lui Dumnezeu nu-i pasă că sunt copii? Unde erai, Doamne, cand fiul meu a avut nevoie de Tine?” Chirurgul o întrebă: „Vreţi să rămaneţi o clipă singură cu fiul dumneavoastră? O să vină o infirmieră în cateva clipe, înainte să fie dus la Universitate.”

6 Sally a demandé à l'infirmière de rester auprès d'elle alors qu'elle dit au revoir à son fils. Elle a dirigé avec amour ses doigts à travers ses cheveux bouclés et épais. « Est-ce que vous voulez une mèche de ses cheveux ? » demande l'infirmière. Sally a opiné de la tête : oui ! L'infirmière a coupé une mèche de cheveux du garçon, l’a mise dans un sac en plastique et la donna à Sally.

7 Îşi petrecu degetele, cu dragoste,
Sally o rugă pe infirmieră să rămană acolo, în vreme ce ea îşi lua rămas-bun de la fiul ei. Îşi petrecu degetele, cu dragoste, prin părul lui des şi plin de bucle. „Vreţi o şuviţă?” întrebă infiermiera. Sally dădu afirmativ din cap. Infirmiera tăie o şuviţă din părul băiatului, o puse într-o punguliţă de plastic şi i-o dădu mamei.

8 La mère a dit : « C’est l’idée de Jimmy de faire don de son corps à l'Université pour l’étudier. Il a dit qu'il pourrait aider quelqu'un d'autre. J'ai dit « non » au début, mais Jimmy a dit : « Maman, je ne serai pas utile après mon décès. Peut-être que cela aidera un autre petit garçon à passer un jour de plus avec sa maman ». Elle a ensuite pensé, "Mon Jimmy avait un cœur d'or. Toujours penser à quelqu'un d'autre. Toujours vouloir aider les autres s'il le pouvait."

9 Spunea că ar putea, în felul acesta, să ajute pe cineva.
Sally zise: „A fost ideea lui Jimmy să-şi doneze trupul universităţii, pentru studiu. Spunea că ar putea, în felul acesta, să ajute pe cineva. Întai, m-am opus, dar Jimmy a zis: „Mamă, după ce mor, n-am să-i mai fiu nimănui de folos. Poate că asta o să ajute alt băieţel să stea alături de mama lui măcar o zi în plus.” Continuă îngandurată: „Jimmy al meu avea o inimă de aur. Era mereu gata să-i ajute pe ceilalţi, dacă-i stătea în putinţă.”

10 Elle posa le sac de Jimmy sur le siège à côté d’elle dans la voiture.
Sally a quitté Children's Mercy Hospital pour la dernière fois, après y avoir passé la majeure partie de ses six derniers mois. Elle posa le sac de Jimmy  sur le siège à côté d’elle dans la voiture.  

11 Sally părăsi “Children’s Mercy Hospital” pentru ultima oară,
după ce, vreme de şase luni, îşi petrecuse aproape tot timpul acolo. În automobil, aşeză rucsacul lui Jimmy pe scaunul de alături.

12 La route fût difficile pour se rendre à son. domicile
La route fût difficile pour se rendre à son domicile. Il est encore plus difficile d'entrer dans la maison vide. Elle transportait les biens de Jimmy, avec la mèche de ses cheveux et alla à la chambre de son fils. Elle a commencé à placer le modèle des voitures et d'autres choses personnelles dans sa chambre, exactement là où il l'avait toujours gardé. Elle a fixé de travers son lit, et, étreignant son oreiller, elle pleurait et s’endormit.

13 Începu să aşeze maşinuţele şi celelalte obiecte personale în încăpere,
Îi fu greu să parcurgă drumul pană acasă. Şi mai greu îi fu să intre în căminul acum pustiu. Luă lucruşoarele lui Jimmy împreună cu şuviţa de păr şi se duse în camera fiului ei. Începu să aşeze maşinuţele şi celelalte obiecte personale în încăpere, exact acolo unde obişnuia el să le ţină. Se întinse de-a lungul patului, strangand perna în braţe şi adormi plangand.

14 Il était environ minuit quand Sally se réveilla
Il était environ minuit quand Sally se réveilla. À côté d’elle, sur le lit, était plié une lettre. La lettre dit :

15 Pe la miezul nopţii, Sally se trezi.
Pe la miezul nopţii, Sally se trezi. Pe pat, langă ea,văzu o scrisoare împăturită. Iată ce scria:

16 « Chère maman, je sais que vous allez me manquer, mais ne pensez pas que je vais vous oublier, jamais, ou arrêter de vous aimer, juste parce que je ne suis pas près de vous pour vous dire « Je t'aime ». Je vous aimerai toujours Maman, encore plus chaque jour. Un jour, nous nous verrons de nouveau les uns les autres. Jusque-là, si vous voulez adopter un petit garçon … vous serez moins seule. Il peut avoir mon ancienne chambre et jouer avec mes jouets.

17 „Dragă mamă, ştiu c-o să-ţi fie dor de mine,
dar să nu crezi că te voi uita vreodată sau că voi înceta să te iubesc, numai pentru că nu sunt alături de tine, ca să ţi-o spun. Te voi iubi mereu, mamă, tot mai mult, zi după zi. Ne vom revedea, candva. Pană atunci, dacă vrei să adopţi un băieţel... n-ai să te mai simţi aşa singură. Poate să stea în camera mea şi să se joace cu jucăriile mele.

18 Mais, si vous décidez de prendre une fille à la place, elle n'aura probablement pas les mêmes choses comme nous, les garçons. Vous aurez à acheter des poupées et des trucs comme les filles, tu sais. Ne soyez pas triste de penser à moi. C'est vraiment une très belle place. Grand-maman et grand-papa m'ont rencontré, dès que je suis arrivé ici et m'ont fait faire le tour, mais il faudra beaucoup de temps pour tout voir. Les anges sont tellement cool.

19 Nu te întrista cand te gandeşti la mine. Aici e tare frumos.
Însă dacă te hotărăşti să iei o fetiţă, nu va agrea, poate, aceleaşi lucruri ca noi, băieţii, aşa că va trebui să-i cumperi păpuşi şi tot felul de fleacuri pentru fete; ştii tu… Nu te întrista cand te gandeşti la mine. Aici e tare frumos. De cum am ajuns, m-au întampinat bunicul şi bunica şi m-au plimbat prinprejur, însă e nevoie de mult timp să pot vedea totul. Îngerii sunt marfă!

20 J'aime les regarder voler.
Et, vous savez quoi ? Jésus ne ressemble à aucune de ses images! Pourtant, lorsque je l'ai vu, j'ai su que c'était Lui. Jésus lui-même m'a pris pour voir DIEU ! Et devinez quoi, maman ? J'ai eu à siéger sur les genoux de Dieu et parler avec Lui, comme si j’étais quelqu'un d'important. C'est alors que je Lui ai dit que je voulais vous écrire une lettre, pour vous dire au revoir et tout. Mais je savais déjà qu'il n'était pas autorisé. Eh bien, vous savez quoi maman ? Dieu m'a remis un peu de papier et son propre stylo pour vous écrire cette lettre.

21 Îmi place să mă uit la ei cum zboară.
Şi, ştii ceva? Iisus nu seamănă cu niciuna dintre imaginile Sale! Totuşi, mi-am dat seama că e El de cum L-am văzut. Însuşi Iisus m-a dus să-l văd pe Dumnezeu. Şi, n-ai să ghiceşti, mamă! M-am aşezat pe genunchii Lui şi-am stat de vorbă amandoi, de parcă aş fi fost cine ştie ce persoană importantă. Atunci I-am spus că aş dori să-ţi scriu, ca să-mi iau rămas bun şi să-ţi mai povestesc cate ceva. Ei, bine, ştii, Dumnezeu mi-a adus nişte hartie şi mi-a dat propriul Lui stilou, ca să-ţi scriu.

22 « Où était-il quand j'ai eu besoin de lui ? »
Je pense que Gabriel est le nom de l'ange qui va déposer la présente lettre pour vous. Dieu m’a dit de vous donner la réponse à l'une des questions que vous lui avez demandé : « Où était-il quand j'ai eu besoin de lui ? »

23 Cred că îngerul care îţi va aduce această scrisoare
se numeşte Gabriel. Dumnezeu m-a pus să-ţi dau răspunsul la una dintre întrebările tale: “unde era atunci cand ai avut nevoie de El ?!”

24 Dieu dit : « Il était à la même place, avec moi, alors que Son Fils Jésus était sur la Croix. Il était juste là, comme toujours, il est avec tous ses enfants. » Oh, au fait, Maman ! personne d'autre ne peut voir ce que j'ai écrit, sauf vous. Pour tous les autres, il s'agit juste d'une feuille blanche. N'est-ce pas cool ? Il faut que je redonne à Dieu son stylo maintenant. Il a besoin d'écrire un peu plus de noms dans le Livre de Vie.

25 Dumnezeu a zis că era în acelaşi loc,
ca şi mine, după ce Fiul Lui, Iisus, a fost răstignit. Era acolo, dintotdeauna, alături de toţi copiii Săi. O, mamă, de fapt, nimeni afară de tine nu poate citi ce-am scris. Pentru toţi ceilalţi nu e decat o coală albă de hartie. Nu-i aşa că-i marfă? Acum trebuie să-I înapoiez stiloul lui Dumnezeu. Are nevoie de el să mai scrie nişte nume în Cartea Vieţii.

26 Ce soir, je serai reçu à la table avec Jésus pour le souper
Ce soir, je serai reçu à la table avec Jésus pour le souper. Je suis sûr que la nourriture sera bonne.

27 În seara aceasta voi fi primit să iau cina
cu Iisus. Sunt sigur că mancarea o să fie bună.

28 Oh ! j'ai presque oublié de vous dire :
Je ne suis plus malade. Le cancer est tout parti. Je suis content parce que je ne pouvais plus supporter la douleur et Dieu ne pouvait pas supporter de me voir avec tant de mal, non plus.

29 O, era să uit! Nu mai sunt bolnav.
Cancerul s-a dus! Mă bucur, pentru că nu mai suportam durerea şi nici Dumnezeu nu mai suporta să vadă atata suferinţă.

30 C'est alors qu’Il a envoyé L'Ange de la Miséricorde venir me chercher.
L'ange dit que j'étais une LIVRAISON SPÉCIALE ! Pas mal, non ?

31 Atunci l-a trimis pe Îngerul Milosteniei să mă caute.
Acesta a spus că sunt O LIVRARE SPECIALĂ! Nu-i rău, nu-i aşa?

32 Signé par l’Amour de Dieu, de Jésus et moi.

33 Dumnezeu, a lui Iisus şi a mea.
Semnez cu Iubirea lui Dumnezeu, a lui Iisus şi a mea.

34 (Voyons si Satan va vous arrêter.)
Prendre 60 secondes et transférer cette lettre, dans l'heure, vous aurez invité une multitude de croyants à prier Dieu pour les autres. Puis, restez assis, vous sentirez le Saint-Esprit dans votre vie.

35 (Să vedem dacă vă va împiedica Satana.)
Dacă socotim 60 de secunde timpul necesar pentru a trimite această scrisoare, într-o oră veţi fi invitat o mulţime de credincioşi să se roage lui Dumnezeu pentru ceilalţi. Apoi, n-o să vă vină să credeţi, veţi simţi Sfantul Duh în viaţa voastră.

36 Titre : C'est beau ! Essayez de ne pas pleurer.
Dieu vous aime. Envoyez par . Titre : C'est beau ! Essayez de ne pas pleurer.

37 Încercaţi să nu izbucniţi în plans.
DUMNEZEU VĂ IUBEŞTE. Trimiteţi-o pe . Titlu: Ce frumos! Încercaţi să nu izbucniţi în plans.

38 Envoyez-le à 10 personnes en 2 minutes et vous sentirez le Saint-Esprit.
F I N

39 Trimiteţi-o la zece persoane şi îl vei simţi pe Sfantul Duh.
în două minute şi îl vei simţi pe Sfantul Duh.


Télécharger ppt "Mettre en mode « diaporama »"

Présentations similaires


Annonces Google