La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/

Présentations similaires


Présentation au sujet: "VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/"— Transcription de la présentation:

1 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et Volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent Welkom en inleiding /Bienvenue et introduction, Marc Haneveer, Voorzitter/Président VEROZO “Evaluatie zonwering en rolluiken in EPB- Vlaanderen ”, architect Luc Dedeyne, energieconsulent/consultant d’énergie Bouwunie “ De verschillende functies van zonwering in het bouwconcept/ Les différentes fonctionnalités des protections solaires dans la conception du bâtiment ”, ir. architecte Arnaud Deneyer, Hoofd Labo Licht en Gebouw, WTCB/CSTC “ De aandachtspunten van Zonwering en rolluiken op Europees niveau / Les points d’attention des protections solaires et volets roulants en Europe “, Peter Winters, President ES-SO, European Solar-Shading Organization Panelgesprek met sprekers in dialoog met het publiek/Débat orateurs en dialogue avec l’audience , moderator Annick Draelants, bestuurder/administrateur VEROZO VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

2 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent Welkom en inleiding /Bienvenue et introduction Marc Haneveer, Voorzitter - Président VEROZO VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

3 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken Polyclose 17 januari 2014 Gent
VEROZO : wie zijn wij ? Fabrikanten en toeleveranciers rolluiken en zonwering (binnen, buiten en structureel) Assembleren van systemen Verkopen aan Dealernetwerk (indirect) Projecten (direct) Belgische maatschappelijke zetel Totale omzet groep € - KMO - bedrijven Leden : VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

4 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et Volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent VEROZO : qui sommes nous ? Fabricants et fournisseurs volets et stores (intérieur, extérieur et structurel) Assembleurs des systèmes Ventes aux Réseau de dealers (indirect) Projets (direct) Belgische maatschappelijke zetel Chiffre d'affaires du groupe, soit 200 M € - PME Membres : VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

5 Leden/membres VEROZO Boflex Lecluyse Copaco
Dickson-Constant GLR-Rolluiken Harol Helioscreen Lecluyse Renson Sunprotection Screens Somfy Verano Winsol VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

6 VEROZO actief VEROZO kennis - en informatiecentrum voor zonwering (binnen/buiten- dynamisch en structureel) en rolluiken en hun bijdrage in energieprestaties van woningen/gebouwen (EPB - pad naar bijna energie neutraal bouwen 2020) Communicatie- en informatiepunt naar consumenten, bouwprofessionelen, overheid VEROZO - Nieuwsbrief – eerste editie januari 2014 : schrijf je in Aandacht voor het belang van rolluiken en zonwering in energie-efficiëntie en binnenklimaat (comfort) gebouwen: opvolging regelgeving en gesprekspartner overheid/ bouwpartners/energie-administraties/wetenschappelijke instellingen/hoger onderwijs Uitvoeren en deelnemen aan marktstudies die technische en wetenschappelijke info aanreiken over nuttige bijdrage zonwering en rolluiken. Actief lid van de Normen Commissies CEN TC 33 (producten) en TC 89 (energieprestaties gebouwen) Uitdragen basiskennis van de branche door eigen infosessies of gevraagd als spreker Zonwering en rolluiken internationaal : voortrekkersrol als lid van ES-SO, het Europees platform van de solar shading and roller shutter industrie - VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

7 VEROZO en action VEROZO Centre de connaissances et de l'information pour les branches de la protection solaire (intérieur/extérieur- dynamiques et structurelles) et les volets (roulants); en particulier de leur contribution à la performance énergétique des maisons / bâtiments - consommation d'énergie quasi nulle (EPB ) Point de communicaton/ information pour les consommateurs, professionnels de construction, autorités VEROZO – Newsletter – première édition Janvier 2014 : enregistrer à Actions sur l'importance des protections solaires et des volets roulants dans l'efficacité énergétique et le climat intérieur (confort) des bâtiments: le suivi réglementaire/ les contacts ministérielles/ et avec des partenaires de la construction / administrations d’énergie / institutions scientifiques / enseignement supérieur Participer/réaliser des études de marché pour obtenir l'information scientifique et technique sur les différentes branches de protections solaires et volets roulants. La diffusion des connaissances de base de l'industrie par ses séances d'information ou en participation conférencier Membre actif des commissions des Normes CEN TC 33 (normes de produits) et TC 89 ( la performance énergétique des bâtiments) Membre actif de ES-SO, la plate-forme européenne de l’industrie de la protection solaire et volet roulant - voor het belang van rolluiken en zonwering in energie-efficiëntie en binnenklimaat (comfort) gebouwen: opvolging regelgeving en gesprekspartner overheid/ bouwpartners/energie-administraties/wetenschappelijke instellingen/hoger onderwijs Uitvoeren en deelnemen aan marktstudies die technische en wetenschappelijke info aanreiken over nuttige bijdrage zonwering en rolluiken Opvolgen en deelname aan CEN-Normering TC 33 (product normen) en TC 89 (energieprestaties gebouwen) Zonwering en rolluiken internationaal : voortrekkersrol als lid van ES-SO, het Europees platform van de solar shading and roller shutter industrie - Uitdragen basiskennis van de branche door eigen infosessies of gevraagd als spreker VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

8 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et Volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent Evaluatie zonwering en rolluiken in EPB Evaluation protections solaires et volets roulants Architect Luc Dedeyne, energieconsulent/consultant d’énergie Bouwunie VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

9 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et Volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent De verschillende functies van zonwering in het bouwconcept Les différentes fonctionnalités des protections solaires dans la conception du bâtiment Ir. architecte Arnaud Deneyer, Hoofd Labo Licht en Gebouw/Chef du Laboratoire Lumière & Bâtiment WTCB/CSTC VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

10 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et Volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent De aandachtspunten van zonwering en rolluiken op Europees niveau Les points d’attention des protections solaires et volets roulants en Europe Peter Winters, President ES-SO, European Solar-Shading Organization VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

11 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et Volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent Panelgesprek met sprekers in dialoog met het publiek Débat orateurs en dialogue avec l’audience Moderator Annick Draelants, bestuurder/administrateur VEROZO VEROZO - Seminar 17/01/ 2014

12 VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/
Protections solaires et volets roulants Polyclose 17 januari 2014 Gent Drink/Boisson Polyclose VEROZO - Seminar 17/01/ 2014


Télécharger ppt "VEROZO Seminar Zonwering en Rolluiken/"

Présentations similaires


Annonces Google