La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

1. LYSÅR – ANNÉE-LUMIÈRE Afstandene til stjernerne og de andre genstande, som ligger længere væk end planeterne i vores solsystem, måles i lysår. Et lysår.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "1. LYSÅR – ANNÉE-LUMIÈRE Afstandene til stjernerne og de andre genstande, som ligger længere væk end planeterne i vores solsystem, måles i lysår. Et lysår."— Transcription de la présentation:

1 1. LYSÅR – ANNÉE-LUMIÈRE Afstandene til stjernerne og de andre genstande, som ligger længere væk end planeterne i vores solsystem, måles i lysår. Et lysår svarer cirka til 9460,7milliarder kilometer Les distances aux étoiles et aux objets situés plus loin que les planètes de notre système solaire sont mesurées en années-lumière. Une année-lumière équivaut environ à 9460,7 milliards de kilomètres

2 2. Lysår – Année-lumière Det hænder undertiden, at folk tror, at et lysår er et mål for varighed, fordi udtrykket indeholder ordet år. Men et lysår er faktisk et afstandsmål. Det er den afstand, som lyset gennemløber på et år, igennem rummet. Lysets hastighed er på ca km pr. sek. Il arrive parfois que les gens croient qu’une année-lumière est une mesure de durée, parce que le terme contient le mot année. Mais une année-lumière est en fait une mesure de distance. C’est la distance que parcourt la lumière en un an à travers l’espace. La vitesse de la lumière est d’environ kilomètres par seconde.

3 3. Lysår –Année-lumière Når man observerer en genstand i rummet, viser den sig for os, sådan som (tel qu’il)den var, da lyset forlod genstanden. Her er der nogle eksempler på det: Lorsqu’on observe un objet de l’espace, il nous apparaît tel qu’il était lorsque la lumière a quitté l’objet. En voici quelques exemples:

4 4. Lysår –Année-lumière Når astronomer opdager en eksplosion på Solens overflade, observerer de den ikke på det reelle tidspunkt. Lyset fra eksplosionen er 8 minutter om at nå til Jorden Lorsque les astronomes repèrent une explosion sur la surface du Soleil, ils ne l’observent pas en temps réel. La lumière de l’explosion met 8 minutes à parvenir jusqu’à la Terre

5 5. Lysår –Année-lumière Den nærmeste stjerne efter Solen, Proxima Centauri (i Enhjørningen), ligger ca. 4 lysår fra Jorden. Vi kan ikke observere Proxima, sådan som (telle qu’elle) den er i selve dette øjeblik Og det billede af den, som når os, er 4 år gammelt. L’étoile la plus proche après le Soleil, Proxima du Centaure, est éloignée d’environ 4 années-lumière de la Terre. Nous ne pouvons pas observer Proxima telle qu’elle est en ce moment même. Et l’image d’elle qui nous parvient est vieille de quatre ans.

6 6. Lysår – Année-lumière Observér Andromedernes galakse under en mørk himmel og uden skyer, en efterårsnat. Det er det fjerneste, som I let kan se med det blotte øje. Det lys, som jeres øje modtager, har forladt denne galakse for cirka 2 millioner år siden Observez la galaxie d’Andromède par un ciel sombre et sans nuage, une nuit d’automne. C’est l’objet le plus distant que vous pouvez aisément voir à l’oeil nu. La lumière que reçoit votre oeil a quitté cette galaxie il y a environ 2 millions d’année

7 7. Lysår – Année-lumière Hvis galaksen af en mystisk grund forsvandt, ville folk på Jorden intet vide om det før om 2 millioner år. Her er hvad man skal huske af dette: Når vi observerer rummet, er det fortiden, som vi ser. Og der findes intet middel til at vide nøjagtigt, hvordan en genstand i rummet ser ud( à quoi ressemble) netop i dette øjeblik. Si, pour une raison mystérieuse, la galaxie disparaissait,les gens sur la Terre n’en sauraient rien avant deux millions d’années. Voilà ce qu’il faut en retenir: Lorsque nous observons l’espace, c’est le passé que nous voyons. Et il n’existe aucun moyen de savoir exactement à quoi ressemble un objet dans l’espace en ce moment même.

8 8. Lysår –Année-lumière Når vi observerer de skinnende stjerner fra en fjern galakse, er det meget muligt, og ofte sandsynligt, at disse enkelte (individuelles) stjerner ikke engang eksisterer mere. Visse tunge (massives) stjerner eksisterer kun 10 til 20 millioner år Lorsque nous observons les étoiles brillantes d’une galaxie lointaine, il est parfaitement possible, et souvent probable, que ces étoiles individuelles n’existent même plus. Certaines étoiles massives ne vivent que 10 à 20 millions d’années.

9 9. Lysår – Année-lumière Hvis vi ser ind i en galakse, som er 50 millioner år væk, betragter vi stjerner, som ikke længere skinner i denne galakse. De er allerede døde Si nous observons dans une galaxie qui est éloignée de 50 millions d’années, nous regardons des étoiles qui ne brillent plus dans cette galaxie. Elles sont déjà mortes.


Télécharger ppt "1. LYSÅR – ANNÉE-LUMIÈRE Afstandene til stjernerne og de andre genstande, som ligger længere væk end planeterne i vores solsystem, måles i lysår. Et lysår."

Présentations similaires


Annonces Google