La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

DRAGĂ PRIETENE (Ă) Este o mare tristeţe pentru noi să fim parte a decesului unui foarte drag prieten care se numea ... BUNUL SIMŢ. CHER(E) AMI(E) C’est.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "DRAGĂ PRIETENE (Ă) Este o mare tristeţe pentru noi să fim parte a decesului unui foarte drag prieten care se numea ... BUNUL SIMŢ. CHER(E) AMI(E) C’est."— Transcription de la présentation:

1 DRAGĂ PRIETENE (Ă) Este o mare tristeţe pentru noi să fim parte a decesului unui foarte drag prieten care se numea ... BUNUL SIMŢ. CHER(E) AMI(E) C’est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès d’un ami très cher qui se nommait BON SENS… Traducere ALS

2 Şi care a trăit mulţi ani printre noi.
…et qui a vécu de très nombreuses années parmi nous. Nimeni nu-i cunoştea cu precizie vârsta deoarece registrul în care era consemnată naşterea sa a fost declasat cu mult timp în urmă din cauza prea marii sale vechimi. Personne ne connaissait précisément son âge car le registre sur lequel était enregistré sa naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande ancienneté.

3 Noi însă ne amintim bine de el, mai ales prin remarcabilele lecţii de viaţă precum:
Lumea este a celor care se scoală de dimineaţă. Nu trebuie să aştepţi totul de la alţii. Sau, mai ales, Ceea ce mi s-a întâmplat este poate şi din cauza mea. Şi încă câte altele.... Mais nous nous souvenons bien de lui, notamment pour ses remarquables leçons de vie comme : «  Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt » «  Il ne faut pas tout attendre des autres » Ou bien encore «  Ce qui m’arrive est peut-être aussi ma faute » Et bien d’autres encore…

4 BUNUL SIMŢ nu trăia decât cu reguli simple şi practice, de genul:
Nu consuma mai mult decât ai. şi principii educative clare precum: Părinţii sunt cei care decid în cele din urmă. BON SENS ne vivait qu’avec des règles simples et pratiques, comme : « Ne pas dépenser plus que ce que l’on a » et des principes éducatifs clairs comme : « Ce sont les parents qui décident en final »

5 Şi totuşi, BUNUL SIMŢ a început să piardă teren când părinţii au început să-i atace pe profesorii care credeau că şi-au făcut bine treaba dorind să-i înveţe pe elevi respectul şi bunele maniere. Hélas, BON SENS a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à attaquer des professeurs qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux enfants le respect et les bonnes manières

6 Starea sa de sănătate s-a agravat şi atunci când a aflat că un învăţător a fost concediat pentru că a dojenit un elev prea excitat. Ayant appris qu’un enseignant avait même été renvoyé pour avoir réprimandé un élève trop excité, son état de santé s’était encore aggravé Starea sa de sănătate s-a agravat şi mai mult când şcolile au avut datoria să ceară şi să obţină o autorizaţie parentală pentru a pune un pansament pe o zgârietură a unui elev, în timp ce ei nu mai puteau să informeze părinţii asupra altor pericole, mult mai grave făcute de copil. Sa santé s’était encore plus détériorée quand les écoles ont dû demander et obtenir une autorisation parentale pour mettre un pansement sur le petit bobo d’un élève, tandis qu’ils ne pouvaient plus informer les parents des autres dangers bien plus graves encourus par l’enfant

7 În cele din urmă, BUNUL SIMŢ şi-a pierdut dorinţa de viaţă când a constatat că scandalagii şi criminalii primeau un tratament mai bun decât victimele acestora. Enfin, BON SENS a perdu la volonté de survivre quand il a constaté que des voyous et des criminels recevaient un meilleur traitement que leurs victimes

8 A mai primit atâtea lovituri, şi fizice şi morale, când JUSTIŢIA a decis că nu este corect să depună mărturie împotriva unui hoţ din propria locuinţă, în timp ce hoţul putea să se plângă de agresiune şi atentat la integritatea sa fizică. Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu’au physique, quand la Justice décida qu’il était répréhensible de se défendre contre un voleur dans sa propre maison, tant que ce dernier pouvait porter plainte pour agression et atteinte à sa propre intégrité physique

9 BUNUL SIMŢ şi-a pierdut toată încrederea şi orice legătură cu viaţa când a învăţat că o femeie, care nu a realizat că o cană de cafea fierbite poate să frigă şi, pentru câteva picături vărsate din nefericire pe piciorul acesteia, a pretins o despăgubire colosală de la un fabricant de cafetiere electrice, care s-a văzut obligat să-şi licenţieze întregul personal. BON SENS a définitivement perdu toute confiance et toute attache à la vie quand il a appris qu’une femme, qui n’avait pas réalisé qu’une tasse de café chaud peut brûler, et qui s’en était renversée maladroitement quelques gouttes sur la jambe, a perçu pour cela une indemnisation colossale du fabriquant de la cafetière électrique, qui a du licencier l’intégralité de son personnel.

10 Şi, aşa cum o ştiţi cu siguranţă, moartea BUNULUI SIMŢ a fost precedată de decesul:
părinţilor săi: ADEVĂRUL şi ÎNCREDEREA a soţiei sale DISCREŢIA a fiicei sale RESPONSABILITATEA şi a fiului său RAŢIONAMENTUL. Et comme vous le savez sûrement, La mort de Bon Sens avait été précédée par le décès : - de ses parents Vérité et Confiance, - de son épouse Discrétion - de sa fille Responsabilité et celle de son fils Raison

11 El a lăsat în întregime locul celor trei fraţi vitregi pe numele lor:
Îmi cunosc drepturile. Este vina celuilalt. Sunt victima societăţii. Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement : - « Je connais mes droits » - « C’est la faute de l’autre » - « Je suis une victime de la société »

12 Sigur, nu a fost multă lume la înmormântarea sa fiindcă nu sunt multe persoane care l-au cunoscut cu adevărat şi puţini sunt aceia care şi-au dat seama că a plecat dintre noi. Certes, il n’y avait pas foule à son enterrement car il n’existe plus beaucoup de personnes qui le connaissaient vraiment, et peu se sont rendu compte qu’il était parti.

13 Dar dacă VOI, voi vă amintiţi încă de el şi doriţi să menţineţi vie amintirea sa,
preveniţi-vă prietenii despre dispariţia regretatului nostru BUN SIMŢ, făcând. spre exemplu, să circule acest mesaj. Mais si Vous, vous vous souvenez encore de lui et si Vous voulez raviver son souvenir, prévenez vos amis de la disparition de notre regretté BON SENS en faisant par exemple circuler ce faire part…

14 În caz contrar, nu faceţi nimic.
Sinon, ne faites rien !


Télécharger ppt "DRAGĂ PRIETENE (Ă) Este o mare tristeţe pentru noi să fim parte a decesului unui foarte drag prieten care se numea ... BUNUL SIMŢ. CHER(E) AMI(E) C’est."

Présentations similaires


Annonces Google