La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

MAVZU: MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH FANINING PREDMETI, MAQSAD VA VAZIFALARI.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "MAVZU: MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH FANINING PREDMETI, MAQSAD VA VAZIFALARI."— Transcription de la présentation:

1

2 MAVZU: MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH FANINING PREDMETI, MAQSAD VA VAZIFALARI

3 REJA: 1. MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH FANINING PREDMETI 2. MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH FANINING MAQSAD VA VAZIFALARI 3. XULOSA

4 Pedagogika - yunoncha so'z bo'lib, «bola yetaklovchi» - ma'nosini bildiradi. Insonlarni ma'rifiy va ma'naviy barkamollikka munosabatlarni o'zgartirib borishi natijasida pedagogika fani xalq orasida o'z mavqeyiga ega bo'ldi. Shu tariqa insonnni tarbiyalovchi fan sifatida pedagogika dunyoviy fanlar tizimi qatoridan alohida o'rin egallagan. Uning bosh masalasi tarbiyadir.

5

6 Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan me'yoriy-huquqiy hujjat bo'lib, unda mak- tabgacha ta’lim muassasasining maqsad va vazifalari, o'quv tarbiyaviy faoliyatining asosiy g'oyalari ifodalangan. Bolani ta'limning keyingi bosqichiga o'tishidagi asosiy kompetensiyalari belgilangan. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi ijtimoiy tarbiya tajribasini sinchkovlik bilan o'rgandi. Bu esa maktabgacha ta’lim muassasalari ishini takomillashtirishga yordam beradi.

7

8

9 Bola tug'ilgan kundan boshlab, maktabga borguniga qadar bo'lgan davrda har tomonlama yetuk barkamol etib tarbiyalash qonuniyatlarini o'rganish maktabgacha ta'lim pedagogikasining mavzusidir. U maktabgacha ta'lim muassasalari va oilaning tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi birligini, maktabgacha ta'lim muassasasi va maktab ishidagi aloqadorlikni, bolalarni maktabda o'qishga tayyorlashni ta'minlab, ijtimoiy Maktabgacha ta'lim sharoitida tarbiya va ta'lim berish ishlarining vazifalarini, tamoyillarini, mazmunini, metodlarini, shakllarini va uni tashkil etishni ishlab chiqdi. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi pedagogika fanlar tizimida uning ajralmas qismi bo'lib shakllandi.

10

11 XULOSA: Maktabgacha pedagogikaning nazariyasi va amaliyoti maktabgacha yoshdagi bolalarga har tomonlama tarbiya berishning maqsadi, bolaning imkoniyatlari va uni ilk yoshdan boshlab tarbiyalashning roli, Maktabgacha ta'limni hayot, zamon bilan bog'lab olib borishning zarurligi, bola shaxsining shakllanishida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi ahamiyatiga asoslanadi.

12 E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT! BUXDPI 6MT-22S GURUH TALABASI AXMEDOVA MARJONA OLIMJONOVNA


Télécharger ppt "MAVZU: MAKTABGACHA TA’LIM TARBIYANI TASHKIL ETISH FANINING PREDMETI, MAQSAD VA VAZIFALARI."

Présentations similaires


Annonces Google