La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

PSIHIATRIE Note de curs.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "PSIHIATRIE Note de curs."— Transcription de la présentation:

1 PSIHIATRIE Note de curs

2 SEMIOLOGIE

3 CUNOAŞTEREA

4 Cunoaşterea Ansamblul de funcţii ale psihismului care permit reflectarea realităţii exterioare în vederea orientării şi adaptării eficiente în concordanţă cu trebuinţele individului Funcţiile elementare prin care se realizează cunoaşterea sunt: Atenţia Percepţia Memoria Gândirea . Cunoaşterea este constituită de ansamblul de funcţii ale psihismului care permit reflectarea realităţii exterioare în vederea orientării şi adaptării eficiente în concordanţă cu trebuinţele individului. Funcţiile elementare prin care se realizează cunoaşterea sunt: - atenţia; - percepţia; - memoria; - gândirea.

5 AFECTIVITATE SENZAŢII PERCEPŢII JUDECĂŢI RAŢIONAMENTE REPREZENTĂRI
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SENZAŢII PERCEPŢII REPREZENTĂRI JUDECĂŢI RAŢIONAMENTE AFECTIVITATE COMPORTAMENTE ATITUDINI Aceste funcţii elementare orientează psihismul spre mediul înconjurător permiţându-i să recolteze, prin intermediul organelor de simţ, datele, informaţiile necesare sub formă de senzaţii, percepţii, reprezentări. Pe baza acestor informaţii. prelucrate şi stocate în memorie, se emit judecaţi şi raţionamente proprii care constituie propria evaluare a realităţii de către individ. În funcţie de această evaluare individul va acţiona comportamental, va lua atitudine faţă de mediu. Alături de afectivitate care reprezintă registrul sau fundalul subiectiv, personal, în care individul se raportează la realitatea înconjurătoare, cunoaşterea constituie conştiinţa. Conştiinţa este o funcţie de sinteză a psihismului care reprezintă viaţa psihică la un moment dat (Jaspers).

6 ATENŢIA (PROSEXIA)

7 ATENŢIA Funcţie psihică elementară
Realizează orientarea selectivă şi concentrarea activităţii psihice asupra unor obiecte, acţiuni, fenomene, în scopul de a le percepe, înţelege şi asimila, sau la nevoie de a le percepe şi evita. Este funcţia psihică elementară prin care se realizează orientarea selectivă şi concentrarea activităţii psihice asupra unor obiecte, fenomene, acţiuni, în scopul de a le percepe, de a lua deci act de existenţa lor, de a le înţelege şi a le asimila, sau la nevoie de a le percepe şi a le evita. Atenţia depinde atât de substratul ei neurofiziologic (care presupune un anumit prag de vigilitate, de alertă a structurilor cerebrale), cât şi interesul subiectiv, de moment sau de lungă durată al individului faţă de obiectul, fenomenul respectiv.

8 ATENŢIA (psihologic) STABILITATE MOBILITATE Atenţie eficientă
Atenţie spontană mărită (hiperprosexie spontană) Din punct de vedere psihologic descriem următoarele calităţi polare ale atenţiei: stabilitate faţă de mobilitate. O atenţie eficientă realizează un echilibru între acestea două. Dacă e prea mobilă (în detrimentul stabilităţii) vorbim de o atenţie spontană mărită, dacă e prea stabilă vorbim de o atenţie spontană scăzută (însoţită eventual de o atenţie voluntară mărită). ↑ STABILITATE ↓ MOBILITATE Atenţie spontană scăzută (hipoprosexie spontană) (± atenţie voluntară mărită)

9 Creşterea atenţiei voluntare Creşterea atenţiei spontane
ATENŢIA (psihologic) VOLUM (DISTRIBUTIVITATE) CONCENTRARE Creşterea atenţiei voluntare Creşterea atenţiei spontane Altă caracteristică - volum (sau distributivitatea) faţă de concentrare. Volumul crescut face ca individul să reţină o mare cantitate de excitanţi (însoţeşte de obicei o hipermobilitate, ca în creşterea atenţiei spontane) – de ex. dirijorul unei orchestre sau arbitrul!! Concentrarea pe un anume excitant, selectat conform interesului subiectiv, atrage o creştere a atenţiei voluntare.

10 MĂSURAREA ATENŢIEI Se evaluează: concentrarea, volumul, intensitatea / concentrarea Proba clinică (Kraepelin) enumerarea unei serii (cifre, noţiuni) în ordine inversă Proba repetării numerelor (7 cifre spuse de examinator câte 1/sec) Proba psihologică (testul Bourdon) bifarea unor litere dintr-un text Tahistoscopul Baterii de teste neurocognitive Măsurarea atenţiei (apreciază concentrarea, volumul atenţiei, intensitatea / concentrarea): proba clinică (Kraepelin): enumerarea unei serii în ordine inversă; proba psihologică: testul Bourdon – bifarea unor litere dintr-un text; tahistoscopul evaluează capacitatea bolnavului de a se concentra, volumul şi intensitatea atenţiei (numărul de figuri reproduse de pacient dintre cele prezentate anterior).

11 DISPROSEXII 1. Disprosexii cantitative Hiperprosexii selective în:
depresia melancoliformă (ideea de culpabilitate) paranoia (tema delirantă) fobii (tema fobică) tulburarea obsesivă (tema obsesională) cenestopatii hipocondrie (teme legate de starea de sănătate) Hiperprosexie neselectivă (spontană) în manie I.1.1. DISPROSEXII I Cantitative I HIPERPROSEXII (de obicei selective): depresia melancoliformă (e centrată pe ideea de culpabilitate). paranoia (pe tema delirantă). fobicii (pe tema fobică). obsesionalii. cenestopaţii, hipocondriacii (pe teme legate de starea de sănătate a organismului). un aspect particular are hiperprosexia din manie care e spontană (deci neselectivă) şi se însoţeşte de o hipoprosexie voluntară. I HIPOPROSEXII (grad extrem: aprosexia): surmenaj. anxietate. oligofrenie. deteriorări, demenţe. schizofrenie.

12 DISPROSEXII B) Hipoprosexii (extrem: aprosexia) apar în: surmenaj
anxietate tulburări cognitive (de ex în: deteriorări organice, demenţe, întărzieri mintale, intoxicaţii, delirium) schizofrenie (prin detaşare afectivă, retragere autistă sau tulburare cognitivă) aprosexia (în come) I HIPOPROSEXII (grad extrem: aprosexia): surmenaj. anxietate. oligofrenie. deteriorări, demenţe. schizofrenie.

13 DISPROSEXII = disocierea dintre atenţia spontană şi atenţia voluntară
2. Disprosexii calitative (paraprosexii) = disocierea dintre atenţia spontană şi atenţia voluntară Apar în: manie (hiperprosexie spontană neselectivă cu hipoprosexie voluntară) fobii la normali în condiţii de concentrare deosebită I Calitative ( paraprosexii) Reprezintă disocierea dintre atenţia spontană şi cea voluntară (de concentrare) ca în manie (creşterea atenţiei spontane şi scăderea atenţiei voluntare).

14 PERCEPŢIA

15 PERCEPŢIA Senzaţie, percepţie, reprezentare
Senzaţia: semnal senzorial elementar unimodal, stimul simplu şi uniform obţinută printr-un singur analizator izvorul iniţial al tuturor informaţiilor noastre I.3. PERCEPŢIA I.3.1. DEFINIŢII, CARACTERISTICI Senzaţia este un semnal senzorial elementar unimodal, definit calitativ conform unui stimul simplu şi uniform şi care duce la o imagine (lumină, culoare etc.) obţinute printr-un singur analizator a unor proprietăţi simple. Senzaţia este izvorul iniţial al tuturor informaţiilor noastre.

16 PERCEPŢIA Senzaţie, percepţie, reprezentare
proces primar care realizează imagini sintetice se desfăşoară numai atâta timp cât se păstrează contactul cu stimulul este reflectarea directă şi unitară a ansamblului însuşirilor şi structurii obiectelor şi fenomenelor o multitudine de senzaţii Percepţia este un proces psihic ce realizează reflectarea directă şi unitară a ansamblului însuşirilor şi structurii obiectelor şi fenomenelor (în forma perceptelor). Este un proces primar (spre deosebire de gândire şi reprezentare, care este unul secundar) datorită desfăşurării ei numai atâta timp cât se păstrează contactul cu stimulul. Stimularea fizică este transformată, convertită, transferată în informaţie psihologică, stimularea senzorială fiind prelucrată şi adusă în câmpul conştiinţei.

17 PERCEPŢIA Senzaţie, percepţie, reprezentare
Reprezentarea reflectarea ca imagine intuitivă a unui obiect sau fenomen care în momentul respectiv nu este perceput, dar care a acţionat în trecut asupra analizatorilor poate fi evocată, actualizată prin stimuli verbali şi nonverbali este rezultatul unei prelucrări şi generalizări anterioare Reprezentarea este reflectarea sub formă de imagine intuitivă a unui obiect sau fenomen care în momentul respectiv nu este perceput, dar care a acţionat în trecut asupra analizatorilor. Reprezentarea este deci, o imagine reprodusă care se bazează pe experienţa perceptivă trecută. reprezentările existând independent de prezenţa stimulului. Reprezentările pot fi evocate, actualizate pe bază de cuvânt (stimulul specific pentru evocarea reprezentărilor la om şi care este strâns legat de percepţie). Primul şi al doilea sistem de semnalizarea formând o strânsă unitate. Reprezentările pot fi actualizate şi de stimuli concreţi, neverbali, ce au fost percepuţi concomitent cu stimuli ce au constituit obiectul perceperii pe care reprezentarea o reflectă. Reprezentările sunt rezultatul unei prelucrări şi generalizări a experienţei perceptive anterioare. I Diferenţa dintre SENZAŢII şi PERCEPT (unii îl identifică cu procesul complex al percepţiei): SENZAŢIE – forma elementară de reflectare primară unimodală, nemijlocită a unor însuşiri simple şi separate ale obiectelor care acţionează asupra organelor de simţ (stimulilor) obţinute într-un singur analizator (vizuale, gustative, auditive etc.; ex. senzaţii de rece sau cald, culoare). Senzaţiile ca elemente simple ale percepţiei constituie izvorul cunoaşterii. Senzaţia este premergătoare percepţiei fiind element constitutiv al percepţiei. Am putea spune, deci, că percepţia este o multitudine de senzaţii. PERCEPTELE – imagini sintetice, dar primare, obiectuale şi globale, multidimensionale obţinute prin interacţiunea senzorială complexă dintre obiect şi subiectul care percepe. reflectând direct şi unitar calitatea obiectului. Perceptele sunt situate la un nivel superior senzaţiilor în cadrul proceselor cognitive. I Caracteristici comune ale SENZAŢIILOR şi PERCEPTELOR SENZAŢIA şi PERCEPTUL (percepţia) au comun faptul că ambele sunt fenomene primare în cadrul funcţiilor psihice de cunoaştere, spre deosebire de REPREZENTĂRI şi GÂNDIRE – considerate procese secundare. Procesul primar se deosebeşte de procesele secundare (gândirea şi reprezentările) prin prezenţa stimulilor în câmpul senzorial sau perceptiv; fenomenul perceptiv există doar atâta timp cât individul păstrează contactul perceptiv cu obiectul existent. Ca orice funcţie psihică, percepţia – ca funcţie bazală a proceselor cunoaşterii – are o structură complexă (pe verticală şi orizontală) şi dinamică care presupune o funcţionare multifazică, modelabilă şi perfectibilă în timp. Aceasta se dezvoltă de fapt în ontogeneza individului. Ce vreau să spun? Că un acelaşi obiect, perceput la vârsta de 2 ani de către un copil, va avea cu totul altă semnificaţie decât perceput 20 de ani mai târziu de acelaşi copil, devenit adult. O mică jucărie de pluş va fi în primul timp un obiect cu care te poţi juca sau poate fi apucat şi dus la gură, cu 20 de ani mai târziu să apară ca unul ori de-a dreptul anodin, sau, dimpotrivă să evoce cutare sau cutare amintire etc. De ce? Pentru că între timp percepţia interacţionează cu un bogat fond de amintiri, reprezentări, trăiri afective care schimbă cu totul emoţia percepţiei aceluiaşi obiect. Ce concluzie mai putem trage de aici? Că percepţia este de fapt o parte a unui sistem integrativ supraordonat ca orice altă funcţie psihică – modul de desfăşurare a unei funcţii psihice depinzând permanent de starea celorlalte componente ale sistemului, de starea aparatului psihic în totalitatea sa. Se realizează, astfel, finalmente adaptarea optimă la realitatea exterioară.

18 PSIHOPATOLOGIA PERCEPŢIEI
1. Tulburări cantitative ale percepţiei Hiperestezia = suprasensibilitate la stimuli care nu erau percepuţi (subliminali) Hipoestezia = scăderea sesibilităţii (apare în stări de inducţie hipnotică, isterie, oligofrenie, schizofrenie, tulburări de conştiinţă). 2. Tulburări calitative ale percepţiei Iluzii Halucinaţii I.3.2. PSIHOPATOLOGIA PERCEPŢIEI Depăşeşte domeniul semiologiei psihiatrice, întâlnindu-se practic în toate domeniile, îndeosebi în cel al neurologiei. Într-o sistematizare didactică şi oarecum convenţională, vorbim de modificări cantitative şi calitative de percepţie. I Tulburări cantitative ale percepţiei Hiperestezia = suprasensibilitate la stimuli care nu erau percepuţi (subliminali). Apare în: surmenaj, boala Basedow, debut boli interne, debut boli psihice. O formă deosebită de hiperestezie este cenestopatia (Duprė) = tulburare conştientă, cu critică a percepţiilor intero- şi proprioceptive constând din senzaţii penibile, difuze, fugace care apar fără nici o modificare organică obiectivabilă. Apar în nevrozele astenice. Hipoestezia = apare în stări de inducţie hipnotică, isterie, oligofrenie, schizofrenie, tulburări de conştiinţă. I Tulburări calitative ale percepţiei iluzii halucinaţii

19 ILUZIILE

20 ILUZIILE Iluziile fiziologice (la normali)
percepţia sau interpretarea eronată a unor stimuli senzoriali existenţi apar în condiţii de distanţă prea mare, lumină insuficientă, stări afective speciale persoana poate realiza şi corecta imaginea falsă rezultă dintr-o proiectare a imaginarului în actul perceptiv sau prelucrare eronată a imaginilor percepute I ILUZIILE Iluziile fiziologice (la normali): percepţia sau interpretarea eronată a unor stimuli senzoriali existenţi în cadrul percepţiei. Apar la normali în condiţii de: distanţă prea mare, lumină insuficientă, stări afective speciale (frica în condiţii de întuneric). Rezultă fie dintr-o proiectare a imaginarului în actul perceptiv, fie dintr-o prelucrare eronată a imaginilor percepute: exemplu – iluziile optico-geometrice (băţ în apă, 2 linii paralele întretăiate de o a 3-a prin curbe, fata Morgana).Sunt erori de recunoaştere şi interpretare a unor obiecte percepute în întregime, a unor excitanţi reali. Deosebirea iluziilor fiziologice de cele patologice este că în iluziile fiziologice persoana poate realiza şi corecta imaginea falsă, spre deosebire de cele patologice unde nu exista critica, considerându-le adevărate, fiind adesea însoţite de interpretare delirantă şi superficializarea atenţiei, memoriei, proceselor asociative.

21 ILUZIILE Iluziile patologice
percepţii deformate ale unor stimuli reali pacientul nu îşi dă seama de caracterul lor patologic apar în: stări psihotice pe fond organic (delirium tremens, stări confuzionale în febră, intoxicaţii cu droguri halucinogene) epilepsie, schizofrenie paranoidă Iluziile patologice sunt percepţii deformate ale unor stimuli reali de al căror caracter patologic pacientul nu îşi dă seama, pe care le poate interpreta în mod patologic în contextul unor trăiri psihotice. Apar, de obicei, în stări psihotice pe fond organic (sevrajul din alcoolism, dar mai ales sevrajul complicat cu delirium din delirium tremens, în stările confuzionale secundare stărilor infecţioase intens febrile, în psihozele acute care complică intoxicaţia cu droguri halucinogene, ca de exemplu haşiş, mescalina, L.S.D.), în epilepsie şi în schizofreniile paranoide.

22 ILUZIILE PATOLOGICE Clasificare: Iluzii patologice exteroceptive
vizuale auditive olfactive gustative Iluzii patologice interoceptive (viscerale) Iluzii patologice proprioceptive I CLASIFICAREA ILUZIILOR PATOLOGICE exteroceptive interoceptive (viscerale) proprioceptive I Iluziile patologice exteroceptive A.- vizuale B.- auditive C.- olfactive D.- gustative

23 ILUZIILE PATOLOGICE 1. VIZUALE
a) Metamorfopsii = impresia deformată a obiectelor şi spaţiului perceput macropsii micropsii dismegalopsii (deformate) b) Porropsii = obiectele par mai îndepărtate / apropiate c) Pareidolii (eidolon - fantoma) = animarea, antropomorfizarea unor percepţii simple A. Vizuale: A.1. Metamorfopsii = impresia deformată a obiectelor şi spaţiului perceput: macropsii micropsii – frecvent întâlnite in DT dismegalopsii (deformate) Sunt cele mai frecvent întâlnite în patologia psihotică organică (DT cel mai des). A.2. Porropsii = obiectele par mai îndepărtate / apropiate A.3. Pareidolii (eidolon - fantoma) = animarea, antropomorfizarea unor percepţii simple (mai des la copii - particularităţi afective mari şi caracter variabil al criticii). Sunt elemente de tranzit spre halucinaţii (Ey). Apar în epilepsie, DTs, schizofrenie, infecţii, post TCC.

24 ILUZIILE PATOLOGICE d) False recunoaşteri e) Iluziile de persoană
ex: déjà vu, connu, vécu, sau jamais vu, connu, vécu apar în: manie, stări confuzionale, sdr. Korsakoff, demenţe, patologia de lob temporal e) Iluziile de persoană Iluzia sosiilor (sdr. Capgras): un membru al anturajului a fost înlocuit de o sosie în scop persecutor; persoane familiare sunt înlocuite de impostori identici. Iluzia Fregoli: un persecutor unic se ascunde sub înfăţişarea altor persoane; un acelasi impostor ce apare sub diverse chipuri. apar în: schizofrenie, tulburarea delirantă, leziuni de emisfer drept A.4. False recunoaşteri = identificarea eronată a unor persoane. Apar în manie, stări confuzionale, sindrom Korsakov, demenţe. O variantă aparte este: déjà vu, connu, vécu, sau jamais vu, connu, vécu în care s-ar combina şi o tulburare a fazei de recunoaştere a memoriei în sindromul de depersonalizare şi derealizare din patologia lobului temporal (stările secundare din epilepsia temporală şi genuină). A.5. Iluziile de persoană: Iluzia sosiilor (sdr. Capgras) Iluzia Fregoli Iluzia sosiilor din sdr. Capgras: (persoana este identificată ca semănând cu o alta din anturajul imediat pacientului, care sunt multiplicate în chip identic pentru a fi luate drept altcineva de pacient). Deci persoane familiare sunt înlocuite de impostori identici. În schizofrenia hebefrenică după cum vedem există şi interpretări delirante. Iluzia Fregoli – un persecutor unic ia mai multe chipuri ca şi cum ar fi un actor. Este un impostor ce apare sub diverse chipuri.

25 ILUZIILE PATOLOGICE 2. AUDITIVE
impresia că diferite sunete sunt mai depărtate/apropiate puternice/estompate diferite zgomote sunt percepute drept cuvinte injurioase 3. OLFACTIVE (paraosmii) 4. GUSTATIVE se întâlnesc de obicei împreună cu cele olfactive B. Auditive = impresia că diferite sunete sau zgomote sunt mai apropiate / depărtate / puternice / estompate, sau diferite zgomote reale sunt percepute ca adresări de cuvinte injurioase. C. Olfactive (paraosmii) şi D. Gustative – apar de obicei împreună datorită: posibil- originii embriologice comune a celor doi analizatori; perceperii eronate a gustului / mirosului diferitelor substanţe sapide / odorifice. Se întâlnesc în intoxicaţii cu psihodelice (unde au conţinut plăcut).

26 ILUZIILE PATOLOGICE 5. INTEROCEPTIVE (VISCEROCEPTIVE) ŞI PROPRIOCEPTIVE perceperea eronată a funcţionării unor organe sau aparate modificarea schemei corporale Dismorfofobia = perceperea ca “urâte” a trăsăturilor proprii apar în: debutul schizofreniei, schizofrenia paranoidă, stări confuzionale, patologia obsesională I Iluziile patologice interoceptive (visceroceptive) şi proprioceptive. Constau în: perceperea eronată a funcţionării unor organe sau aparate; modificarea schemei corporale adică perceperea denaturată a formei, mărimii, greutăţii şi poziţiei propriului corp. Apar în schizofreniile paranoide, stări confuzionale (prin disocierea conştiinţei propriului eu); în patologia obsesională ca dismorfofobie şi în debutul schizofreniei. În toate modificările de schemă corporală trebuie suspectată existenţa unui substrat organic (leziuni encefalitice parieto-occipitale).

27 ILUZIILE PATOLOGICE Cenestopatia = tulburare a percepţiei propriei cenestezii a individului, este o iluzie internă senzaţii corporale neplăcute (arsuri, dureri, parestezii, furnicături, înţepături) ce sugerează afecţiuni medicale nu respectă nici o repartiţie metamerică, fără un substrat organic obiectivabil descrise cu participare afectivă importantă apare în: sdr hipocondriac, tulburările somatoforme, tablouri clinice anxioase, depresive, patologia psihiatrică a vârstei a III-a Cenestopatia este o iluzie internă, cu senzaţii corporale ce sugerează afecţiuni medicale, senzaţiile având o oarecare asemănare cu senzaţiile ce ar avea substrat anatomo-fiziologic. Sunt tulburări ale percepţiei propriei cenestezii a individului (sensibilitatea corporală generală) care, în mod normal, este resimţită ca o stare de confort. Ele constau în senzaţii locale neplăcute (arsuri, dureri, parestezii, furnicături, înţepături) difuze, mobile, care nu respectă nici o repartiţie metamerică, fără un substrat organic obiectivabil, pe care pacienţii le descriu cu o participare afectivă importantă şi penibilă. Se întâlneşte în sdr hipocondriac, unde însoţeşte interpretări ideative cu conţinut legat de starea de boală închipuită de pacient, în tulburările somatoforme, cel mai frecvent, dar şi în tablouri clinice anxioase, depresive, ca şi în patologia psihiatrică a vârstei a III-a.

28 HALUCINAŢIILE

29 HALUCINAŢIILE Halucinaţiile = percepţii false, fără obiect de perceput (H Ey, Falret 1864; Ball 1890) Halucinaţiile funcţionale (concomitente): există doar atâta timp cât persistă excitantul real Halucinaţii fiziologice: hipnagogice (în fazele premergătoare instalării somnului), hipnapompice (la trezire); la normali şi în narcolepsie Halucinoze: semnificaţia lor patologică este recunoscută de către bolnav (în halucinoza pedunculară Lhermitte-van Bogaert, stări toxice, infecţioase, ASC) I HALUCINAŢIILE Definiţie: percepţie falsă fără obiect de perceput (Ey; Falret 1864; Ball 1890). H. FUNCŢIONALE sau CONCOMITENTE (Kahlbaum): există doar atâta timp cât persistă excitantul real (ex: zgomotul roţilor de tren perceput corect, dar concomitent şi voci injurioase). H. FIZIOLOGICE: la subiecţii normali în faza de egalizare, paradoxală sau ultraparadoxală care premerg instalării somnului: H. hipnagogice (şi la narcoleptici) constau din imagini, figuri, acţiuni petrecute în timpul zilei şi H. Hipnapompice - la trezire. HALUCINOZE: halucinaţii a căror semnificaţie patologică este recunoscută de către bolnavi care adoptă o atitudine critică faţă de ele. Cu toate acestea, ele se manifestă atât de vivace încât pacientul caută să le verifice autenticitatea, fără să fie însă convins de ea. Apar în: leziuni de trunchi: din halucinoza pedunculară Lhermitte - van Bogaert unde iau forma unei succesiuni de oameni sau animale, unice / multiple, mobile, colorate, de obicei în relief. Apar de obicei vesperal, paroxistic, timp de minute / ore (maxim 1-2 zile); stări de impregnare toxică cronică (alcool, barbiturice); infecţioase / encefalită; ASC.

30 HALUCINAŢIILE propriu-zise (psihosenzoriale, adevărate)
sunt percepţii false apar în câmpul exteroceptiv sau interoceptiv în absenţa stimulilor corespunzători (din exteriorul sau interiorul corpului) pacientul le percepe şi le crede ca fiind reale pot deveni punctul de plecare al unor acte agresive sau al altor alterări de comportament cu mare caracter de periculozitate, atât pentru bolnav cât şi pentru cei din jurul lui. HALUCINAŢIILE PROPRIU-ZISE (psihosenzoriale, adevărate) corespund pe de-a întregul definiţiei. Halucinaţiile şi comportamentul halucinator evocă întotdeauna stări psihotice care impun consultul psihiatric şi – în cele mai multe cazuri - internarea. Halucinaţiile sunt percepţii false, apărute în câmpul exteroceptiv sau interoceptiv (localizate în cap, în corp, în sânge) în absenţa stimulilor corespunzători (din exteriorul sau interiorul corpului) şi pe care pacientul le percepe şi le crede ca fiind reale. Acest fapt le imprimă un caracter de gravitate pentru că pot deveni punctul de plecare al unor acte (auto-)agresive sau al altor alterări de comportament cu mare caracter de periculozitate, atât pentru bolnav cât şi pentru cei din jurul lui. Uneori prezenţa lor poate fi decelată prin manifestările comportamentului halucinator (bolnavul îşi astupă urechile cu tampoane de vată pentru a se apăra de voci, alteori dialoghează cu ele solilocvând, îşi astupă gaura cheii şi interstiţiul de sub uşa camerei în care locuieşte pentru a se apăra de gazele cu care este otrăvit). În cazul halucinaţiilor olfactive, încearcă să gonească obiecte invizibile de pe podea sau de pe piele. În cazul halucinaţiilor vizuale zooptice din delirium tremens sau delirul alcoolic cronic, respectiv în cazul aşa-numitei “psihoze cu ectoparaziţi Ekbom” din alcoolismul cronic, în care apar halucinaţiile haptice sau tactile, sau prezintă brusc un comportament heteroagresiv, care poate fi extrem de grav, finalizându-se chiar cu omucideri sau tentative suicidare, tentative de automutilare, ca în cazul schizofreniei paranoide cu halucinaţii auditive imperative.

31 HALUCINAŢIILE propriu-zise (psihosenzoriale, adevărate)
Halucinaţiile sunt simptome psihotice semnalând tulburări de extremă gravitate, care necesită întotdeauna internarea de urgenţă într-o secţie de psihiatrie pentru precizarea imediată a diagnosticului şi tratamentului adecvat. Halucinaţiile sunt simptome psihotice semnalând tulburări de extremă gravitate, care necesită întotdeauna internarea de urgenţă într-o secţie de psihiatrie pentru precizarea imediată a diagnosticului şi tratamentului adecvat.

32 Caracteristicile halucinaţiilor
Caracter de senzorialitate (mimează percepţie) Caracter de obiectualitate (se referă la un obiect din afară); Proiecţie spaţială în spaţiul perceptiv; Convingerea bolnavului asupra realităţii lor; Complexitate variabilă; Claritate variabilă; Durata continuă / intermitentă; Congruente / incongruente cu starea afectivă; Rezonanţă afectivă (anxiogen iniţial); Comportament halucinator. ► I CARACTERISTICILE HALUCINAŢIILOR ► caracter de senzorialitate, mimând o percepţie exactă (ca în cazul iluziilor patologice). Aceasta se datorează faptului că descrierea pacientului respectă instanţele percepţiei normale, având impresia că excitantul este realmente perceput pe calea senzorială a analizatorului respectiv, deşi nu este; ► caracter de obiectualitate (se referă permanent la un obiect din afară); ► proiecţie spaţială în spaţiul perceptiv; ► convingerea bolnavului asupra realităţii lor; ► complexitate variabilă; ► claritate variabilă; ► durata continuă/intermitentă ► congruente/incongruente cu starea afectivă (apar în depresie şi manie); ► rezonanţă afectivă (anxiogen iniţial, cu participare afectivă mai redusă ulterior); ► comportament halucinator.

33 Clasificarea halucinaţiilor
Halucinaţii exteroceptive (vizuale, auditive, olfactive, gustative, tactile, autoscopice, transpuse) Halucinaţii interoceptive (viscerale) Halucinaţii proprioceptive (kinestezice, motorii) I CLASIFICAREA HALUCINAŢIILOR H. exteroceptive H. interoceptive (viscerale) H. proprioceptive (motorii, kinestezice) I Halucinaţiile exteroceptive A.- vizuale B.- auditive C.- olfactive D.- gustative E.- tactile F.- autoscopice G.- transpuse

34 1.a. Halucinaţiile vizuale
monocromatice / policromatice microptice (liliputane) macroptice (gulliveriene) extracampine / intracampine elementare (fosfene) / complexe (figurate) scenice (statice) / panoramice (în mişcare) A. Vizuale: rar întâlnite şi extrem de anxiogene. A.1. Mono/policromatice A.2. Microptice (liliputane) A.3. Macroptice (gulliveriene) A.4. Extra/Intracampine A.5. Elementare (fosfene) A.6. Complexe (figurate) A.7. Scenice, statice/panoramice (în mişcare, cinematografice).

35 1.a. Halucinaţiile vizuale
Diagnostic diferenţial cu: halucinaţiile hipnagogice, hipnapompice; surmenaj intens, scurte, cu caracter hipnagogic; afecţiuni oftalmologice (cataracte, sindrom Ch. Bonnet din glaucom, nevrita optică retrobulbară, retinite); afecţiuni neurologice de lob occipital (tumori, traumatisme unde au ramolisment) - au caracter halucinozic; migrena oftalmică (aspect elementar de fosfene). Diagnostic diferenţial: H. hipnagogice şi hipnapompice. Sunt de scurtă durată; apar mai ales cu ochii închişi; sunt elementare sau complexe; recunoscute de persoană ca nereale; H. din stări de surmenaj intens, când sunt scurte şi au caracter hipnagogic; Afecţiuni oftalmologice (cataracte, glaucom, nevrita optică retrobulbară, retinite); Afecţiuni neurologice de lob occipital (tumori, traumatisme unde au ramolisment) - au caracter halucinozic; migrena oftalmică (aspect elementar de fosfene); sindrom Ch. Bonnet din glaucom, cataracte, dezlipire de retină, leziuni chiasmatice şi de nerv optic (unde au forme geometrice, figurile simple, viu colorate).

36 1.b. Halucinaţiile auditive
elementare (foneme) comune (sunete bine definite obişnuite) verbale (complexe) favorabile / defavorabile / imperative comentative persoana II / III Apar în: afecţiuni ORL, leziuni neurologice ale căilor de conducere, leziuni LT, stări confuzionale, delirium tremens, schizofrenie, depresie psihotică, aura epileptică B. Auditive B.1. Elementare (foneme) B.2. Comune (sunete bine definite obişnuite: paşi, scârţâit, lătrat) B.3. Verbale (complexe) B.4. Favorabile/defavorabile/imperative B.5. Comentative persoana II/III Apar în: afecţiuni ORL (surditate, otite); leziuni neurologice ale căilor de conducere, leziuni LT; stări confuzionale onirice; delirium tremens; în formele de schizofrenie; depresie psihotică; aura epileptică.

37 Alte tipuri de halucinaţii exteroceptive
1.c. Gustative (în: crizele uncinate din epilepsie, LT, rinencefal şi uncusul hipocampului, stări delirante persecutorii, confuzii) 1.d. Olfactive 1.e. Tactile (haptice) (în: intoxicaţia cu cocaină, alcool, mişcări de reptaţie, parazitoze halucinatorii) 1.f. Autoscopice (speculare, deutoscopice, beantoscopice) 1.g. Transpuse (repercursive) audiţia colorată (vede ceva plăcut şi aude muzică plăcută). C. Olfactive; D. Gustative: gusturi neplăcute, mai rar plăcute. în crizele uncinate din epilepsie unde coexistă cu H. vizuale + stări déjà vu; LT din rinencefal şi uncusul hipocampului; Stări delirante persecutorii; Confuzii. E. Tactile (haptice): impresia de atingere a suprafeţei cutanate, înţepătură, curent electric etc. Au mai mult caracter pseudohalucinator. Apar în: Intoxicaţia cu cocaină (unde au caracter punctiform); Mişcări de reptaţie ( parazitoze halucinatorii, alcoolice unde se combină cu H. vizuale); F. Autoscopice (speculare, deutoscopice, beantoscopice). Realizează o imagine dublă prin care subiectul îşi percepe vizual propriul corp sau părţi din corp. Pot fi însoţite de o mare anxietate sau dimpotrivă, de detaşare, cu caracter de halucinoză. G. Transpuse (Repercursive): audiţia colorată (vede ceva plăcut şi aude muzică plăcută).

38 HALUCINAŢIILE 2. Halucinaţiile interoceptive (viscerale)
au mai mult caracter pseudohalucinator, absenţa sau schimbarea poziţiei unor organe transformarea organismului în animale 3. Halucinaţiile proprioceptive (motorii, kinestezice) impresii de mişcare a unor segmente corporale sau corpului în întregime au mai mult caracter pseudohalucinator I Halucinaţiile Interoceptive (Viscerale). Au mai mult caracter pseudohalucinator. Apar ca: schimbarea poziţiei unor organe absenţa lor transformarea organismului lor în animale. I Halucinaţiile proprioceptive (Motorii, Kinestezice) ale sensibilităţii mio-artro-kinestezice: ca impresii de mişcare a unor segmente corporale sau corpului în întregime. Au mai mult caracter pseudohalucinator.

39 PSEUDOHALUCINAŢIILE (halucinaţiile psihice)
Se deosebesc de halucinaţiile propriu-zise: Nu corespund total cu imaginea reală a obiectelor şi fenomenelor, nu au deci caracter de obiectualitate Nu se proiectează în consecinţă în afară, ci se petrec în interiorul corpului Pacientul le atribuie existenţa unor acţiuni provocate din afară prin hipnoză etc. PSEUDOHALUCINAŢIILE (H. PSIHICE). Se deosebesc de H. propriu-zise prin: nu corespund total cu imaginea reală a obiectelor şi fenomenelor, nu au deci caracter de obiectualitate; nu se proiectează în consecinţă în afară, ci se petrec în interiorul corpului; le atribuie existenţa unor acţiuni provocate din afară prin hipnoză etc. PSEUDOHALUCINAŢIILE AUDITIVE: voci interioare asemenea unui “ecou” / ”sonorizarea gândirii” sau “sonorizarea lecturii”. Este însoţit de convingerea că ceilalţi aud şi ei şi îi descoperă propriile gânduri (tranzitivism). Aceste voci sunt explicate de pacient ca fiind “auzite cu urechile minţii”. PSEUDOHALUCINAŢIILE VIZUALE: imagini neplăcute / plăcute ce apar “în spaţiul subiectiv” şi sunt văzute cu ochii minţii. PSEUDOHALUCINAŢIILE TACTILE: senzaţii penibile (iradiere, curenţi) adesea în sfera genitală care le resimte ca viol, orgasm etc. PSEUDOHALUCINAŢIILE INTEROCEPTIVE: de stăpânire interioară (spirite pătrunse în diferite organe, care acţionează ca o persoană străină, uneori se ajunge ca pacientul să i se adreseze). PSEUDOHALUCINAŢIILE MOTORII (KINESTEZICE, PROPRIOCEPTIVE): mişcări impuse. Mecanismul intim al halucinaţiilor este neelucidat. S-au elaborat modele experimentale diverse (stimulare corticală, privare senzorială, psihoze experimentale). Se presupune existenţa unor disfuncţii cerebrale + tulburări cortico-subcorticale (cum demonstrează modele psihoexperimentale psihedelice care acţionează mezencefalo-striat). Apariţia în diferite modalităţi senzoriale date condiţionată de starea funcţională prealabilă a analizatorilor respectivi. Astfel, la surzii şi orbii din naştere nu se întâlnesc halucinaţii auditive şi respectiv vizuale.

40 PSEUDOHALUCINAŢIILE Pseudohalucinaţiile auditive
voci interioare auzite asemenea unui “ecou” “sonorizarea gândirii”, “sonorizarea lecturii” “auzite cu urechile minţii” convingerea că şi ceilalţi aud şi îi descoperă propriile gânduri (tranzitivism) Pseudohalucinaţiile vizuale imagini ce apar “în spaţiul subiectiv” “văzute cu ochii minţii” PSEUDOHALUCINAŢIILE AUDITIVE: voci interioare asemenea unui “ecou” / ”sonorizarea gândirii” sau “sonorizarea lecturii”. Este însoţit de convingerea că ceilalţi aud şi ei şi îi descoperă propriile gânduri (tranzitivism). Aceste voci sunt explicate de pacient ca fiind “auzite cu urechile minţii”. PSEUDOHALUCINAŢIILE VIZUALE: imagini neplăcute / plăcute ce apar “în spaţiul subiectiv” şi sunt văzute cu ochii minţii

41 PSEUDOHALUCINAŢIILE Pseudohalucinaţiile tactile
senzaţii penibile (iradiere, curenţi), senzaţii în sfera genitală Pseudohalucinaţiile interoceptive de stăpânire interioară (spirite pătrunse în diferite organe, care acţionează ca o persoană străină) Pseudohalucinaţiile motorii mişcări impuse PSEUDOHALUCINAŢIILE TACTILE: senzaţii penibile (iradiere, curenţi) adesea în sfera genitală care le resimte ca viol, orgasm etc. PSEUDOHALUCINAŢIILE INTEROCEPTIVE: de stăpânire interioară (spirite pătrunse în diferite organe, care acţionează ca o persoană străină, uneori se ajunge ca pacientul să i se adreseze). PSEUDOHALUCINAŢIILE MOTORII (KINESTEZICE, PROPRIOCEPTIVE): mişcări impuse.

42 Ipoteze asupra mecanismului de producere a halucinaţiilor (I)
Metode experimentale de studiu: stimulare corticală, privare senzorială, psihoze experimentale. Ipoteza mecanismului lezional: halucinaţiile sunt răsunetul clinic al excitaţiei locale lezionale, modalitatea senzorială corespunzând zonei lezate Ipoteza dopaminergică: hiperactivitate DA în tractul mezolimbic

43 Întrebări relevante Vedeţi ceva special, auziţi o voce?
Simtiti ca vă atinge cineva? De cînd au apărut halucinaţiile? Apar chiar înaintea somnului, sau numai atunci? Aţi avut recent un eveniment care v-a afectat? Ce medicamente luaţi? Beţi alcool regulat? Folosiţi droguri ilegale? Pacientul este agitat, confuz, febril, are senzaţie de vomă, cefalee?

44 Circumstante clinice de aparitie (I)
Intoxic. ac. (alcool, alte drog.) Perioadele de remisiune a unei astfel de intoxicatii Delirium Dementa Febra (mai ales copii, virtsnici)

45 Circumstante clinice de aparitie (II)
Insuficiente de organ (renala, hep., neo cer.) Deficite senzoriale (surdit., cecitate) Sch. Tulb. Psihotice PTSD

46 MEMORIA

47 MEMORIA Funcţie psihică elementară Permite: înregistrarea conservarea
evocarea şi confruntarea lor cu datele prezentului Este permanent activă (informaţiile noi modifică ansamblul elementelor stocate) informaţiilor şi experienţelor trecutului Memoria este o funcţie psihică care permite înregistrarea, conservarea şi evocarea informaţiilor şi a experienţelor trecutului şi a le confrunta cu datele prezentului. Este permanent activă deoarece informaţiile primite în orice clipă vin să întărească sau să modifice ansamblul elementelor stocate din copilărie.

48 MEMORIA Structuri cerebrale implicate în memorie
Formaţiunea reticulată activatoare: implicată în fixare (memorare şi integrare), evocare Sistemul limbic (amigdală, corpi mamilari, hipocamp, hipotalamus, aria septală, fornix, cortex limbic format din girus cingulat şi parahipocampic), în particular circuitul Papez Cortexul: menţinere, stocare şi evocare Pentru funcţii normale, sunt necesare cel puţin integritatea funcţională a mai multor structuri care corespund la funcţii diverse: formaţiunea reticulată activatoare – necesară menţinerii vigilităţii şi a atenţiei şi deci fixării (memorării dar şi integrării) şi evocării (rememorării) amintirii. Rolul e evidenţiat în amneziile care urmează unei come sau unei crize comiţiale; sistemul limbic, în particular circuitul Papez, considerat ca un circuit important al reglării şi expresiei emoţionale. În domeniul memoriei, joacă un rol esenţial în activarea structurilor unde se operează stocarea (fixarea) engramelor sau traseelor elementare din ceea ce constituie amintirile. O distrugere bilaterală a uneia din structuri e evidentă în sd. Korsakov; Cortexul – integritatea e necesară menţinerii stocării informaţiei, deci şi evocării lor. Ar fi vorba de un substrat protidic care ar fi suportul de stocare a engramelor elementare de informaţie. Memorarea ar fi legată de reorganizarea acestor elemente sub acţiunea unor solicitări specifice. Distrugerile difuze duc la pierderea treptată a stocului mnezic, distrugerile mai localizate la deficite mai specializate;

49 MEMORIA Clasificare psihologică Memorie imediată (sec, min)
Memorie medie (ore) Memorie îndepărtată sau de lungă durată (ani) asigură continuitatea unei acţiuni asigură continuitatea conştiinţei şi unitatea persoanei

50 MEMORIA Se desfăşoară în două etape: Memorarea conservarea
Reactualizarea conservarea reproducerea recunoaşterea

51 MEMORIA “LEGILE” MEMORIEI
Legea disoluţiei memoriei (Delay): disoluţia ce realizează amnezia merge de la complex la simplu Legea regresiunii memoriei (Ribot): uitarea se întinde atât de la prezent la trecut cât şi de la complex la mai puţin complex Se reţin mai bine evenimentele intens trăite emoţional decât cele indiferente

52 Factori care modulează activitatea mnezică
nivelul de activare a vigilenţei, a atenţiei motivaţia starea afectivă repetarea învăţării, un factor de consolidare forma şi natura informaţiei (organizare logică, date verbale, vizuale, cifrate), memorizare diferită în funcţie de individ vârsta - max. la 20 de ani, apoi scade lent agenţi farmacologici (amfetamine) stimulează memoria crescând vigilenţa Factori care modulează activitatea mnezică – în afara oricărei leziuni cerebrale, capacitatea de memorare este supusă unui număr de factori: nivelul de activare a vigilenţei, a atenţiei; motivaţia, care operează selectiv în funcţie de interesul pe care informaţii de stocat îl prezintă pentru organism; stare afectivă participă la această motivaţie (cât şi calitatea afectivă a informaţiei); repetarea învăţării, care e un factor de consolidare; forma şi natura informaţiei (organizare logică, date verbale, vizuale, cifrate), cu memorizare diferită în funcţie de individ; vârsta e un factor important, maximum e la 20 de ani, apoi scade lent; agenţi farmacologici (amfetamine) stimulează memoria crescând vigilenţa

53 Evocarea şi uitarea Evocarea - proces activ prin care gândul aduce în conştiinţa actuală informaţia de care are nevoie, instantaneu / din aproape în aproape Uitarea (proces activ) – o uitare fiziologică, pasivă, în absenţa reactivării, utilizării sau a valorii afective. Există şi o uitare activă, asemănătoare cu evocarea. Evocarea şi uitarea. Evocarea este un proces activ prin care gândul aduce în conştiinţa actuală informaţia de care are nevoie, fie instantaneu fie din aproape în aproape. Uitarea e şi ea un proces activ – o uitare fiziologică, pasivă, în absenţa reactivării, utilizării sau a valorii afective. Există şi o uitare activă, asemănătoare cu evocarea. Poate fi conştientă şi voluntară lăsând în afara memoriei prezente amănunte fără utilitate imediată sau e un proces involuntar şi inconştient, în care rolul afectivităţii e preponderent bu

54 PATOLOGIA MEMORIEI (DISMNEZIILE)
CANTITATIVE CALITATIVE

55 DISMNEZIILE CANTITATIVE
1. HIPERMNEZII = evocări exaltate, involuntare, mai alerte, însoţite de accelerarea proceselor gândirii Apar: la normali, în paranoia, tulburarea paranoidă de personalitate, la oligofreni “geniali”, în stări febrile, intoxicaţii cu eter, cloroform, barbiturice, amital, vasculari Mentismul (derulare incoercibilă, caleidoscopică de amintiri, idei) – în stări de surescitare Viziunea retrospectivă (retrăirea unor perioade din viaţă în câteva momente) – în situaţii de pericol vital iminent, epilepsia temporală

56 DISMNEZIILE CANTITATIVE
2. HIPOMNEZII Apar la normali în stări de epuizare psihică, la cei cu întârziere mintală uşoară, la involuţie, stări nevrotice, sindromul de oboseală cronică.

57 DISMNEZIILE CANTITATIVE
3. AMNEZII Amnezia de fixare (anterogradă) = incapacitatea de a integra informaţii noi. Amnezia de evocare (retrogradă) = incapacitatea de a rememora o informaţie care a fost fixată normal. Este imposibilitatea de a evoca amintiri anterioare debutului bolii. Amnezia antero-retrogradă (amnezie mixtă) Amnezia de fixare este incapacitatea de a integra informaţii noi atunci când informaţiile vechi sunt păstrate. Lacuna de memorizare creşte cu timpul, cel puţin cât persistă tulburarea de fixare – e amnezia zisă anterogradă. Amnezia de evocare este incapacitatea de a rememora o informaţie care a fost fixată normal. Poate fi vorba de o distrugere a stocului mnezic (leziune corticală), o simplă incapacitate de memorizare sau uitări selective (de origine afectivă). Se califică drept amnezie retrogradă imposibilitatea de a evoca amintiri anterioare debutului bolii. Amnezia de conservare descrie ştergerea definitivă a amintirilor normal fixate; ar fi legată de cele două de mai sus. Amnezia retroanterogradă este o amnezie mixtă, atât de fixare cât şi de evocare. Se remarcă totuşi că cele mai vechi amintiri sunt conservate cel mai mult (legea lui Ribot).

58 DISMNEZIILE CANTITATIVE
Amnezia lacunară: o perioadă net delimitată de timp (ore, zile) Amnezii funcţionale şi selective Amneziile selective (elective, tematice, afectogene) în stări nevrotice, amnezii ale copilăriei, lacunare la isterici,disocieri mnezice la isterici, posttraumatice, doliu, patologia de catastrofă, fluctuaţii emoţionale Amnezia lacunară se referă la o perioadă net delimitată de timp. Examenul trebuie să precizeze dacă afectarea se referă la totalitatea funcţiilor cognitive şi simbolice sau doar unele funcţii sunt afectate – limbaj, gnozii, praxii. Se va aprecia şi atitudinea bolnavului faţă de simptomele sale.

59 DISMNEZIILE CALITATIVE (paramnezii)
Tulburările sintezei mnezice imediate Falsa recunoaştere (“deja” sau “jamais” vu, vecu, pense, entendu): în stări de surmenaj, obnubilare, manie, schizofrenie Criptomnezia (“plagiat involuntar”): în schizofrenie, demenţe, paranoia

60 DISMNEZIILE CALITATIVE (paramnezii)
2. Tulburările rememorării trecutului Confabulaţii (halucinaţii de memorie) Pseudoreminiscenţele – nerecunoaşterea timpului sau spaţiului (în Korsakoff) Ecmnezia – confundarea trecutului cu prezentul (în demenţe) Anecforia – “ridicarea” vălului amnezic (la normali în stare de oboseală, demenţe)

61 GÂNDIREA

62 GÂNDIREA Activitate psihică conştientă
Se exprimă prin limbaj şi se elaborează sprijinindu-se pe cuvinte Elem. furnizate de cunoaştere memorie percepţie imaginaţie gândire Idei Raţionamente Judecăţi I.4. GÂNDIREA Funcţie centrală a vieţii psihice prin care se deosebeşte esenţialul de fenomenal pe baza experienţei şi a prelucrării informaţiilor. Este o activitate psihică conştientă care tratează elementele furnizate de cunoaştere, memorie, percepţie şi imaginaţie, combinând idei şi formând raţionamente şi judecăţi. Gândirea raţională “normală” se dirijează spre concluzii sau judecăţi care corespund consensului majorităţii indivizilor la noţiunea de “realitate”. Gândirea se exprimă prin limbaj şi se elaborează sprijinindu-se pe cuvinte

63 GÂNDIREA Funcţie centrală a vieţii psihice prin care se deosebeşte esenţialul de fenomenal pe baza experienţei şi a prelucrării informaţiilor. Gândirea raţională “normală” se dirijează spre concluzii sau judecăţi care corespund consensului majorităţii indivizilor la noţiunea de “realitate”. I.4. GÂNDIREA Funcţie centrală a vieţii psihice prin care se deosebeşte esenţialul de fenomenal pe baza experienţei şi a prelucrării informaţiilor. Este o activitate psihică conştientă care tratează elementele furnizate de cunoaştere, memorie, percepţie şi imaginaţie, combinând idei şi formând raţionamente şi judecăţi. Gândirea raţională “normală” se dirijează spre concluzii sau judecăţi care corespund consensului majorităţii indivizilor la noţiunea de “realitate”. Gândirea se exprimă prin limbaj şi se elaborează sprijinindu-se pe cuvinte

64 OPERAŢIILE GÂNDIRII ANALIZA SINTEZA COMPARATIA ABSTRACTIA
CONCRETIZAREA GENERALIZAREA

65 OPERAŢIILE GÂNDIRII SINTEZA ANALIZA COMPARAŢIA
asamblarea mentală a însuşirilor esenţiale şi particulare ale obiectelor/fenomenelor într-un tot unitar ANALIZA diferenţierea însuşirilor obiectelor/fenomenelor prin desfacerea mentală în părţile lor componente Operaţiile gândirii Analiza = operaţie de desfacere, separare mentală a fenomenelor în părţile lor componente, de diferenţiere a însuşirilor sale. Sinteza = opusă analizei, realizează asamblarea mentală a însuşirilor esenţiale şi particulare ale obiectelor şi fenomenelor într-un tot unitar. Comparaţia =Evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre obiectele şi fenomenele analizate . Ea e suportul operaţiilor de analiză şi sinteză, acestea realizându-se pe baza evaluării după un anumit criteriu a asemănării şi deosebirii obiectelor şi fenomenelor (deci prin comparaţie). COMPARAŢIA evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre obiectele şi fenomenele analizate

66 OPERAŢIILE GÂNDIRII CONCRETIZAREA ABSTRACŢIA GENERALIZAREA
parcurge calea inversă de la abstract la concret, obiecte sau fenomene în toată varietatea trăsăturilor sale caracteristice ABSTRACŢIA desprinderea unei laturi sau însuşiri concomitent ignorându-le pe celelalte Se înrudeşte cu ANALIZA Abstracţia = desprinderea unei anumite laturi sau însuşiri a obiectelor sau fenomenelor, ignorând concomitent (făcând abstracţie) de celelalte însuşiri. Alegând acel element esenţial din întreg, abstractizarea coboară spre analiză (cu care se înrudeşte) şi de aici spre concret, întreţinând unitatea şi continuitatea cunoaşterii senzoriale şi logice. Concretizarea = opusul abstractizării, parcurge calea inversă de la abstract la concret, obiecte sau fenomene în toată varietatea trăsăturilor sale caracteristice; se apropie de experienţa senzorială, furnizându-ne exemple spre ilustrarea generalului. Generalizarea = operaţia opusă concretizării, de ridicare de la reflectarea unui obiect la o categorie de obiecte sau fenomene pe baza unor elemente comune şi esenţiale. Se efectuează la diverse niveluri de generalitate, putând cuprinde grupe mai mari sau mai mici de obiecte sau fenomene ce au o trăsătură comună. GENERALIZAREA repartizarea unui obiect la o categorie pe baza unor elemente comune şi esenţiale

67 GÂNDIREA Cuvânt rol de achiziţie, depozitare şi vehiculare a informaţiei Noţiune cristalizează însuşirile comune şi esenţiale ale obiectelor, fenomenelor; poate fi exprimată prin variate cuvinte Judecată stabileşte raporturi între noţiuni Raţionament operează cu mai multe judecăţi Înţelegere proces activ de construcţie mentală a unui fapt/situaţii asociaţii Operaţiile gândirii fixează abstractul şi generalul prin cuvânt, care are rol cognitiv (de achiziţie şi depozitare a informaţiei) şi reglator (de vehiculare informaţională) în cadrul desfăşurării acţiunii mentale. Se realizează astfel noţiunea (concept ce cristalizează însuşirile comune şi esenţiale ale obiectelor, fenomenelor din cadrul experienţei perceptive). Noţiunea e legată de cuvânt, dar nu se identifică cu el, putând fi exprimată prin cuvinte variate în cadrul aceleiaşi limbi. Noţiunile în forma lor dată de logică există sub aspect potenţial, reflectând lucruri şi fenomene ca şi când ar fi izolate, existând în sine şi pentru sine. În realitate ele există într-o corelaţie activă, alcătuind judecăţi (reunirea noţiunilor, care oglindeşte raporturile existente între obiecte şi fenomene). Judecata e o categorie a gândirii ce stabileşte raporturi între noţiuni. Mai multe judecăţi alcătuiesc un raţionament, care deşi stabileşte tot raporturi se deosebeşte de judecată prin structura şi funcţia sa logică. Dacă judecata se dezvoltă pe baza experienţei, ducând la descoperirea adevărului, prin raţionament, cunoaşterea avansează fără să fie legată nemijlocit de experienţă, ci numai prin operarea cu judecăţi. Înţelegerea e activitatea cognitivă ce descoperă relaţiile dintre fenomene prin cuprinderea mentală şi stăpânirea cunoştinţelor, faptelor, fenomenelor respective. E un proces activ de construcţie mentală a unui fapt sau situaţii. Iniţial intuitivă, nemijlocită, operând în special cu imagini şi reprezentări, ea devine ulterior mijlocită, bazându-se pe noţiuni şi relaţiile dintre obiecte şi fenomene. Asociaţiile sunt legăturile temporare dintre noţiuni şi ideile în permanentă desfăşurare.

68 PSIHOPATOLOGIA GÂNDIRII
Tulburări de ritm şi coerenţă (cantitative) Tulburări de conţinut (calitative) Tulburări ale comunicării verbale (expresiei verbale şi grafice a gândirii) o      

69 TULBURĂRI DE RITM ŞI COERENŢĂ A GÂNDIRII
Tahipsihia Bradipsihia Anideaţia

70 TULBURĂRI DE RITM ŞI COERENŢĂ A GÂNDIRII
Tahipsihia = accelerarea ritmului ideativ Apare în: sindromul maniacal, schizofrenie, agitaţie/excitaţie psihomotorie, PGP, intoxicaţii, surmenaj, epuizare, stări nevrotice, ebrietate. Mentismul = desfăşurarea rapidă, incoercibilă, automată, tumultuoasă a reprezentărilor şi ideilor faţă de care bolnavii au critică încercând să o stăpânească Apare în: oboseală, tensiune nervoasă, intoxicaţii uşoare, automatism mental I Tulburări de ritm şi coerenţă (cantitative) I TAHIPSIHIA = accelerarea ritmului ideativ (fuga de idei).Asociază labilitatea atenţiei şi exacerbarea evocărilor. Forma extremă e INCOERENŢA IDEATIVĂ. Apare în: sindromul maniacal; schizofrenie (agitaţie, excitaţie psihomotorie; PGP (excitaţie psihomotorie la debut); intoxicaţii uşoare; stare de surmenaj, epuizare; stări nevrotice; ebrietate. I MENTISMUL (e şi o hipermnezie) = o formă particulară a accelerării ritmului ideativ caracterizată prin desfăşurarea rapidă, incoercibilă, automată, tumultoasă a reprezentărilor şi ideilor (caracteristică automatismului mintal) faţă de care bolnavii au critică încercând să o stăpânească, fără să reuşească. oboseală; tensiune nervoasă; intoxicaţii uşoare (cafeină, alcool, tutun, psihotone, psihodisleptice); automatism mintal schizofrenie.

71 TULBURĂRI DE RITM ŞI COERENŢĂ A GÂNDIRII
Incoerenţa gândirii = forma extremă a pierderii legăturii logice dintre idei Apare în: schizofrenie, demenţe avansate, tulburări de conştiinţă. salata de cuvinte = amestec lipsit total de conţinut logic şi inteligibilitate; jargonofazia = pare a vorbi o limbă proprie verbigeraţia = ataxie a limbajului - repetarea stereotipă a aceloraşi propoziţii, cuvinte, lipsite de înţeles I INCOERENŢA GÂNDIRII = e forma extremă a pierderii legăturii logice dintre idei. În forma sa extremă ia aspectul: Salatei de cuvinte = amestec lipsit total de conţinut logic şi inteligibilitate; Jargonofazia = nu mai este înţeles de nimeni, doar de cel care vorbeşte, care este un schizofren disociat la extrem; Verbigeraţia = e o ataxie a limbajului - repetarea stereotipă a aceloraşi propoziţii, cuvinte, lipsite de înţeles; uneori se degajă o oarecare tendinţă la rimă (verbigerare - a trăncăni, a sporovăi). Incoerenţa apare în: schizofrenie; demenţe avansate; tulburări de conştiinţă.

72 TULBURĂRI DE RITM ŞI COERENŢĂ A GÂNDIRII
2. Bradipsihia Apare în: epuizare fizică şi psihică, b. Parkinson, encefalite, intoxicaţia cu CO, schizofrenie, depresie, melancolie, oligofrenie Lentoare ideativă (bradilalia) Vâscozitatea psihică = scăderea fluenţei verbale Fading mintal = scăderi / creşteri în intensitate Baraj ideativ = oprire intempestivă a fluxului ideativ I BRADIPSIHIA Apare în: epuizare fizică şi psihică; convalescenţă, după boli somatice, toxice, infecţioase (forme grave de bradipsihie în boala Parkinson, encefalite, intoxicaţia cu CO, schizofrenie, depresie, melancolie, oligofrenie); Se poate manifesta sub formă de: I LENTOARE IDEATIVĂ (BRADILALIA) cu formele sale: Vâscozitatea psihică (scăderea fluidităţii verbale) Fading mintal (în schizofrenie): scăderi / creşteri în intensitate I BARAJ IDEATIV (Sperrung) - explicat prin apariţia unor halucinaţii sau forţe xenopatice (sau rămâne incomprehensibil). E o oprire intempestivă a fluxului ideativ.

73 TULBURĂRI DE RITM ŞI COERENŢĂ A GÂNDIRII
Manierismul = sublinierea exagerată a unor amănunte nesemnificative pe o gândire ridicol solemnă Sărăcirea ideativă = scăderea productivităţii ideilor, acestea devin tot mai concentrice sau monotematice I MANIERISMUL = sublinierea exagerată a unor amănunte nesemnificative pe o gândire ridicol solemnă. I SĂRĂCIRE IDEATIVĂ (Hemmung)=- e o scădere a productivităţii ideilor, fiind în fond tot o încetinire a ritmului ideativ. Ideile devin tot mai concentrice, cu un sistem de referinţă tot mai redus, monotematice chiar. Apar în: schizofrenie; depresie; tulburări de conştiinţă; surmenaj.

74 TULBURĂRI DE RITM ŞI COERENŢĂ A GÂNDIRII
3. Anideaţia = dispariţia fluxului ideativ Apare în come, demenţe, idioţie, epilepsie (automatismul anideic) I ANIDEAŢIE = dispariţia fluxului ideativ. Apare cert în come. Nu trebuie confundată cu barajul ideativ (în care există un conţinut ideativ, dar care rămâne necunoscut celor din jur) - se întâlneşte sub forma: deambulaţiei anideice (în demenţe, idioţie), automatismului anideic (epilepsie).

75 TULBURĂRI DE CONŢINUT ALE GÂNDIRII
Ideea obsedantă / obsesivă Ideea prevalentă Ideea delirantă I Tulburări de conţinut ale gândirii (calitative) I IDEEA DOMINANTĂ I IDEI (OBSESII IDEATIVE, IDEI OBSESIVE) I ÎNDOIELI OBSESIVE (ex. a încuiat uşa?) I AMINTIRI, REPREZENTĂRI OBSESIVE I FOBII (OBSESII FOBICE) I TENDINŢE IMPULSIVE (OBSESII IMPULSIVE) I COMPULSII (sunt de obicei strâns legate de idei obsesive de contrast) I ACŢIUNI OBSESIVE (RITUALURI, CEREMONIALURI) I IDEEA PREVALENTĂ = energizează, chiar fanatizează subiectul. Este rigidă, orientează întreaga personalitate care devine un „caracter” de obicei „urât[v1]” (avarul, intrigantul, ambiţiosul, fanaticul, dogmaticul, rasistul). Este o idee dominantă hipertrofiată, ceea ce o face să aibă caracterul patologic.Este concordantă cu sistemul ideativ al insului (care nu-i poate sesiza caracterul patologic). Are sprijinul ideilor adiacente. Tendinţă la dezvoltare şi la înglobarea evenimentelor şi persoanelor din jur. Potenţialitate delirantă, putând fi anticamera ideii delirante. Se întâlneşte în: stări reactive de intensitate psihotică; stări postonirice; epilepsie; alcoolism; toate stările predelirante. Când ideea obsedantă sau prevalentă se orientează asupra stării funcţionale a organismului ce e considerat ca fiind afectat de diverse boli - hipocondria, care rămâne în natura sa ideatorie, deşi antrenează elemente afectivo-voliţionale şi mai ales perceptive (percepţia unor tulburări organice, chiar cu o oarecare conştiinţă a irealităţii lor). În funcţie de amplitudinea ideii hipocondriace, apare ca o simplă preocupare asupra stării de funcţionare a organismului, apoi ca o obsesie (preocuparea e acompaniată de teamă, dominând psihismul bolnavului), ideea prevalentă (subordonată celelalte idei şi activităţile insului), ideea delirantă (interpretarea şi prelucrarea duce la îndepărtarea de realitate).  [v1] E din cartea verde Romila? De citat…

76 IDEEA OBSEDANTĂ / OBSESIVĂ

77 IDEEA OBSEDANTĂ / OBSESIVĂ
Este o idee patologică, dominantă, care se impune conştiinţei deşi este în dezacord cu ea Este străină personalităţii bolnavului Bolnavul îi recunoaşte caracterul parazitar, patologic (are critică), luptă pentru înlăturarea ei dar nu reuşeşte Se însoţeşte de grad mare de anxietate IDEILE OBSESIVE = idei patologice, parazitare, care asediază gândirea pacientului, în pofida dorinţei sale de a li se opune şi care, datorită păstrării caracterului critic, sunt însoţite de un mare grad de anxietate.

78 IDEEA OBSEDANTĂ / OBSESIVĂ
Bolnavul e conştient de caracterul patologic al obsesiei  ideea delirantă Bolnavul ştie că obsesia emană din propria viaţă psihică  automatismul mental conştiinţa pe care o are bolnavul despre caracterul patologic al obsesiei o diferenţiază de ideea delirantă. bolnavul ştie că fenomenul emană din propria viaţă psihică ceea ce îl diferenţiază de automatismul mintal şi fenomenele de influenţă exterioară.

79 IDEEA OBSEDANTĂ / OBSESIVĂ
Temele obsesive cele mai frecvente: contaminarea cu substanţe murdare sexuale religioase de a-i nedreptăţi/leza pe alţii Apare în: tulburarea obsesiv-compulsivă, depresii, schizofrenia la debut (uneori) Temele obsesive cele mai frecvente sunt cele legate de contaminarea cu substanţe murdare, de preocupări sexuale, religioase, de a prejudicia / nedreptăţi pe alţii, de a-i leza pe alţii etc. Se întâlnesc cel mai frecvent în tulburarea obsesivo-compulsivă, dar se pot întâlni şi în alte entităţi psihiatrice (depresii, debutul schizofreniei). Apar în: tulburarea obsesiv- compulsivă; depresii; schizofrenia la debut (uneori).

80 IDEEA OBSEDANTĂ / OBSESIVĂ
Clinic obsesia îmbracă mai multe forme: Idei (obsesii ideative, idei obsesive) Îndoieli obsesive Amintiri, reprezentări obsesive Fobii (obsesii fobice) Tendinţe impulsive (obsesii impulsive) Compulsii (sunt strâns legate de idei obsesive) Acţiuni obsesive (ritualuri, ceremonialuri) I IDEI (OBSESII IDEATIVE, IDEI OBSESIVE) I ÎNDOIELI OBSESIVE (ex. a încuiat uşa?) I AMINTIRI, REPREZENTĂRI OBSESIVE I FOBII (OBSESII FOBICE) I TENDINŢE IMPULSIVE (OBSESII IMPULSIVE) I COMPULSII (sunt de obicei strâns legate de idei obsesive de contrast) I ACŢIUNI OBSESIVE (RITUALURI, CEREMONIALURI)

81 IDEEA PREVALENTĂ

82 IDEEA PREVALENTĂ Este o idee dominantă hipertrofiată, rigidă, cu caracter patologic Concordantă cu sistemul ideativ al persoanei (care nu-i poate sesiza caracterul patologic) Energizează, fanatizează persoana Tendinţă la înglobare a evenimentelor şi persoanelor din jur Are potenţialitate delirantă I IDEEA PREVALENTĂ = energizează, chiar fanatizează subiectul. Este rigidă, orientează întreaga personalitate care devine un „caracter” de obicei „urât[v1]” (avarul, intrigantul, ambiţiosul, fanaticul, dogmaticul, rasistul). Este o idee dominantă hipertrofiată, ceea ce o face să aibă caracterul patologic.Este concordantă cu sistemul ideativ al insului (care nu-i poate sesiza caracterul patologic). Are sprijinul ideilor adiacente. Tendinţă la dezvoltare şi la înglobarea evenimentelor şi persoanelor din jur. Potenţialitate delirantă, putând fi anticamera ideii delirante.

83 IDEEA PREVALENTĂ Se întâlneşte în:
stări reactive de intensitate psihotică stări postonirice epilepsie alcoolism toate stările predelirante Se întâlneşte în: stări reactive de intensitate psihotică; stări postonirice; epilepsie; alcoolism; toate stările predelirante. Când ideea obsedantă sau prevalentă se orientează asupra stării funcţionale a organismului ce e considerat ca fiind afectat de diverse boli - hipocondria, care rămâne în natura sa ideatorie, deşi antrenează elemente afectivo-voliţionale şi mai ales perceptive (percepţia unor tulburări organice, chiar cu o oarecare conştiinţă a irealităţii lor). În funcţie de amplitudinea ideii hipocondriace, apare ca o simplă preocupare asupra stării de funcţionare a organismului, apoi ca o obsesie (preocuparea e acompaniată de teamă, dominând psihismul bolnavului), ideea prevalentă (subordonată celelalte idei şi activităţile insului), ideea delirantă (interpretarea şi prelucrarea duce la îndepărtarea de realitate).

84 IDEILE DELIRANTE

85 IDEILE DELIRANTE Apar pe un fond de claritate a conştiinţei
Se exprimă limpede Mecanismele delirului sunt unice sau multiple (în legătură cu fenomene perceptuale sau ideative) Pot fi deschise sau încapsulate I IDEEA DELIRANTĂ (Wahn, delusion): se exprimă limpede, evoluând pe fond de claritate a conştiinţei. Mecanismele delirului pot fi unice sau multiple, în legătură cu fenomene perceptuale, ca iluziile sau halucinaţiile, sau cu fenomene ideative (intuiţii, situaţii imaginate şi interpretări).

86 CARACTERISTICILE IDEILOR DELIRANTE
JASPERS (1913): Convingerea delirantă (certitudinea) Incorigibilitatea (neinfluenţabilitatea) Lipsa motivaţiei convingerilor delirante şi a atitudinii critice faţă de ele (imposibilitatea conţinutului) Comportamentul delirant. I CONVINGEREA DELIRANTĂ (CERTITUDINEA) – (1) I INCORIGIBILITATEA (NEINFLUENŢABILITATEA) – (2) I LIPSA MOTIVAŢIEI CONVINGERILOR DELIRANTE ŞI A ATITUDINII CRITICE FAŢĂ DE ELE (IMPOSIBILITATEA CONŢINUTULUI) –(3) I COMPORTAMENTUL DELIRANT. –(4)

87 CARACTERISTICILE IDEILOR DELIRANTE
pun stăpânire pe conştiinţa insului se menţin în ciuda contradicţiilor evidente cu realitatea nu corespund realităţii cu care se află în certă contradicţie şi pe care o reflectă în mod deformat schimbă comportamentul Deci: nu corespunde realităţii cu care se află în certă contradicţie - vezi (3) - şi pe care o reflectă în mod deformat, pune stăpânire pe conştiinţa insului - vezi (1) - şi se menţine în ciuda contradicţiilor evidente cu realitatea - vezi (2) - schimbând comportamentul - vezi (4).

88 CLASIFICAREA IDEILOR DELIRANTE
Idei delirante de persecuţie Idei delirante de relaţie Idei delirante expansive: de mărire, bogăţie (grandoare), invenţie, reformă, filiaţie, erotomanice, mistice Idei delirante depresive: autoacuzare şi vinovăţie, hipocondriace, prejudiciu, negaţie sdr. Cotard (idei delirante de enormitate + imortalitate + negaţie) După conţinutul tematic: 1. Idei delirante expansive: mărire, bogăţie (grandoare), invenţie (grandoarea şi invenţia - în manie, schizofrenie, paranoia), reformă, filiaţie, erotomanice, mistice (religioase); 2. Idei delirante depresive: persecuţie, revendicare, gelozie, transformare şi posesiune (delir metabolic sau zoontropic), relaţie (atitudinile, comportamentul, discursul celorlalţi fac referire la el), autoacuzare şi vinovăţie, hipocondriace (boală, defect fizic), prejudiciu, negaţie (sd. Cotard - demenţe avansate, de obicei luetice, melancolie delirantă în special de involuţie, mai rar în stările confuzionale de origine infecţioasă. Sindromul Cotard - idei delirante depresive (melancoliforme) de enormitate (negaţia lumii, corpului, organelor, morţii) + imortalitate + negaţie. Este rareori complet în depresia psihotică (cel mai des sunt ideile de negaţie a existenţei unor organe).

89 CLASIFICAREA IDEILOR DELIRANTE
Idei delirante mixte (evoluează pe fondul unei tonalităţi afective ambigue) idei de interpretare exogene sau endogene (inferenţe, prin intuiţie imediată, de la o percepţie exactă la o concepţie delirantă), se dezvoltă în reţea Clerambault – idei delirante pasionale (gelozie, erotomanie) idei de influenţă idei metafizice 3. Idei delirante mixte (combinate) - evoluează pe fondul unei tonalităţi afective ambigue. a. Idei de interpretare (deşi aspectul interpretativ rămâne o caracteristică a tuturor ideilor delirante), în care mecanismul delirant e interpretarea, care e orientată asupra evenimentelor exogene şi endogene (exogene - analizează excesiv datele furnizate de propriile simţuri, realizând prin intuiţie imediată o inferenţă de la o percepţie exactă la o concepţie delirantă (interpretarea sau percepţia delirantă, fenomen cu 2 verigi descris de Kurt Schneider şi inclus de Jaspers ca formă a delirului primar) şi endogene - analizează evenimentele lumii sale interioare, materialul interpretărilor fiind oferit de propria sa producţie ideativă, conţinutul visurilor şi senzaţiilor sale corporale. Acest material „endogen” este prelucrat prin aceleaşi mecanisme interpretative cu 2 verigi). Clerambault - ideile delirante pasionale (gelozie, erotomanie) se dezvoltă în lanţ pornind de la o verigă princeps şi realizând un sector delirant al vieţii psihice; ideile delirante de interpretare se dezvoltă în reţea (percepţiile iluzorii, prin raţionamente, supoziţii, prin interpretări succesive duc la o reţea difuză ce cuprinde în ochiurile sale noi aspecte ale realităţii). Ey arată că mecanismul de mai sus se produce numai în fazele iniţiale ale construcţiei delirante, apoi când delirul se structurează, bolnavul are „revelaţia” adevărului său - delirant fireşte - descoperit şi demonstrat până la evidenţă. Delirurile pasionale şi de revendicare (ca formă de paranoie) sunt astfel de idei delirante de interpretare. Serieux defineşte interpretarea delirantă ca un raţionament fals ce pleacă de la un fapt exact, o percepţie reală ce capătă, prin asociaţiile realizate de pacient, o semnificaţie personală pentru pacient printr-un joc inductiv / deductiv greşit. În dezvoltarea în reţea orice eveniment poate fi adăugat sistemului, totul capătă o explicaţie, deci se adaugă noi interpretări care se însoţesc de o convingere absolută. b. Idei de influenţă - alte variante ale delirului de interpretare c. Idei metafizice - caută elucidarea originii vieţii, sufletului, reîncarnării, metempsihozei

90 IDEILE DELIRANTE Autismul = interiorizarea patologică a gândirii delirante cu pierderea contactului cu realitatea Autismul este de obicei sărăcit în conţinutul său delirant, apărând mai târziu în evoluţia psihozei Alogia = pierderea legăturilor logice ale gândirii (schizofrenie) O formă particulară este autismul - interiorizarea patologică a gândirii delirante care îl face pe schizofren să se retragă în lumea sa proprie, să piardă contactul cu realitatea. Autismul este de obicei sărăcit în conţinutul său delirant, apărând mai târziu în evoluţia psihozei.

91 TULBURĂRILE COMUNICĂRII VERBALE
(ale expresiei verbale şi grafice a gândirii)

92 TULBURĂRILE COMUNICĂRII VERBALE
Sunt consecutive tulburării de gândire DISLOGII DISFAZII DISLALII NU LA CURSUL DE STUDENTI!!!!!!! I Tulburările comunicării verbale (a expresiei verbale şi grafice ale gândirii) Tulburările de limbaj / vorbire sunt consecutive tulburării de gândire pe care, de altfel le şi exprimă, exteriorizează. I DISLOGII I DISFAZII I DISLALII

93 DISLOGIILE Sunt tulburări mentale ale limbajului, consecutive modificărilor de formă şi conţinut ale gândirii, evoluând fără modificări ale funcţiei limbajului şi aparatului logomotor. Tulburări de formă ale activităţii verbale (dislogii de formă) Tulburări de conţinut ale limbajului (dislogii de conţinut) I DISLOGII = tulburări mentale ale limbajului, consecutive modificărilor de formă şi conţinut ale gândirii, evoluând fără modificări ale funcţiei limbajului şi aparatului logomotor

94 DISLOGII DE FORMĂ Tulburări de intensitate, înălţime, timbru
exprimă tonalitataea afectivă ezitant – exprimă anxietate, dezorientare Aprozodie = dispariţia intonaţiei armonioase, normale a discursului I TULBURĂRI (DISLOGII) DE FORMĂ (SAU DISLOGII ALE ACTIVITĂŢII VERBALE) Tulburări de intensitate, înălţime, timbru - exprimă tonalitatea afectivă. Când e ezitantă, eventual şi incoerentă, exprimă anxietate, dezorientare.

95 DISLOGII DE FORMĂ Hiperactivitatea verbală
Bavardaj = creşterea cantitativă a limbajului, care devine redundant (în deteriorări involutive, isterie, stări anxioase) Tahifemie = creşterea ritmului şi debitului prin accelerare ideativă Logoree = creşterea ritmului şi fluenţei verbale până la pierderea sensului discursului bolnavului, care devine incoerent (în manie, schizofrenie paranoidă, alte psihoze, intoxicaţie acută cu etanol sau droguri) Hiperactivitatea verbală: Hiperactivitatea simplă - bavardaj (creşterea cantitativă a limbajului) - în isterie, stări anxioase (are rol disimulator al unei insecurităţi profunde şi rol compensator) Accelerare propriu-zisă - tahifemie (prin creşterea debitului) - creşterea ritmului şi debitului prin accelerare ideativă Logoreea este uşor sesizabilă şi apare în contextul unei stări de agitaţie mai mult sau mai puţin accentuată. Constă în creşterea ritmului verbal şi a fluenţei vorbirii până la pierderea sensului discursului bolnavului, care devine incoerent (salata de cuvinte). Apare în: stări psihotice (faza maniacală a psihozei afective bipolare, schizofrenia paranoidă în faza de stare, alte stări psihotice); stadiul iniţial al intoxicaţiei etanolice; intoxicaţia acută cu alte droguri.

96 DISLOGII DE FORMĂ Hipoactivitatea verbală
Bradifemie (sau vorbirea laconică sau sărăcirea vorbirii) răspunsuri scurte, neelaborate, care limitează comunicarea (în depresie, schizofrenie, tulburări organice) Negativism verbal (în schizofrenia catatonică) Barajul vorbirii şi al gândirii întreruperea bruscă a fluxului verbal cu reluarea apoi a discursului, dar fără legătură ideativă cu conţinutul anterior (în schizofrenie) Hipoactivitatea verbală Bradifemie (stări afective negative cu limitarea comunicării care devine eliptică, ezitantă, monotonă în depresii, psihastenii) Negativism verbal (schizofrenia catatonică) Barajul vorbirii şi al gândirii constă în întreruperea bruscă a fluxului verbal, urmată de o perioadă variabilă de absenţă a emisiunii ideative şi verbale, după care îşi poate relua discursul, dar fără legătură ideativă cu conţinutul anterior apariţiei barajului, conţinut pe care nici nu şi-l reaminteşte. Apare în schizofrenie.

97 DISLOGII DE FORMĂ Afonia = “pierderea vocii” parţială/totală prin cauze organice sau psihice (ca de ex. în tulburarea conversivă) Musitaţia = vorbire în şoaptă, ininteligibilă, în special la schizofreni Mutacismul = mutism deliberat, voluntar (la simulanţi, ca reacţie de opoziţie) Mutismul = dispariţia limbajului - akinetic - absolut (afemia, anartria) - selectiv - discontinuu Afemia (anartria) e tot o dispariţie a limbajului - având ca substrat pierderea capacităţii de exprimare verbală prin leziune neurologică în afazia motorie - şi faţă de care pacientul este critic, fiind păstrată conştiinţa faţă de această tulburare. Apar uneori foneme ce exprimă nerăbdarea, nemulţumirea, negarea. mutitatea - imposibilitatea vorbirii datorată unei leziuni în zona corticală a limbajului, asociată cu leziuni ale aparatului auditiv - musitaţia - vorbire în şoaptă, ininteligibilă, întâlnită în special la schizofreni - mutacismul - mutism deliberat, voluntar - la simulanţi, la tineri normali ca reacţie de protest, la oligofreni, demenţi, psihopaţi tot ca reacţie de opoziţie. - dispariţia limbajului - mutism. Acesta poate fi mutism akinetic (sindrom - tulburare de conştiinţă + pierderea vorbirii şi motricităţii) - apare în leziuni de corp calos, SRAA, reacţii acute de şoc, tumori; mutism absolut (afemia, anartria) - schizofrenia catatonică; mutism electiv, mutism relativ, mutism discontinuu (semimutism). Mutismul se întâlneşte în negativism, idei delirante, stări stuporoase, simulare.

98 DISLOGII DE FORMĂ Tangenţialitatea = vorbire digresivă, reduce comunicarea sau o face irelevantă pentru că ocultează ideea principală (schizofrenie, simulare, tulburări factice) Vorbirea supraelaborată, digresivă, circumstanţială (manieristă) = vorbeşte mult, comunică puţin datorită supraelaborării discursului (schizofrenie, intoxicaţii uşoare, stări confuzionale) Solilocvia (criptolalia) = vorbeşte singur fără intenţia comunicării (schizofrenie) - vorbirea supraelaborată, digresivă, circumstanţială (manieristă) - vorbeşte mult, comunică puţin datorită supraelaborării discursului prin formule introductive, de politeţe, paranteze, conjuncţii, remarci banale etc. Uneori acest stil de vorbire traduce o politeţe excesivă şi inutilă, chiar nepotrivită. Este o tulburare de formă a vorbirii care constă în diminuarea ritmului verbal, în care sunt încorporate detalii nesemnificative, care îndepărtează discursul de scopul său, acela de a comunica ceva, e o pierdere a capacităţii de a diferenţia esenţialul de neesenţial, se insistă pe detalii concrete, progresând din aproape în aproape, fără capacitate de sinteză şi exprimare. Totuşi, finalmente, după insistenţele medicului, care pune întrebări ajutătoare, pacientul reuşeşte să comunice ceea ce avea de comunicat. Se întâlneşte în debutul schizofreniei , în intoxicaţiile uşoare, în stări confuzionale. - vorbire vagă, aluzivă - neclară, formulări vagi, neterminate, eliptice, ciudate, chiar misterioase - vorbire stereotipă - repetare nejustificată a unor porţiuni de fraze, expresii ce nu contribuie cu nimic la precizia comunicării - onomatomania - repetiţia unor cuvinte, expresii grosiere de obicei în stări afectiv – negative - palilalie - repetarea involuntară a ultimelor sau ultimului cuvânt din frază (alţii - tendinţa patologică de repetare a unor cuvinte într-un ritm din ce în ce mai rapid) - în sindromul PEMA (Pick), sindroame postencefalitice - solilocvia - vorbeşte singur, fără intenţia comunicării, şi dacă e ascultat şi dacă nu.

99 DISLOGII DE FORMĂ Ecolalia = repetarea cuvintelor interlocutorului (schizofrenia catatonică, demenţe) Perseverarea = “autointoxicare” cu cuvinte (demenţe) Palilalia = repetarea unui cuvânt Logoclonia = repetarea ultimei silabe Psitacismul = culmea incoerenţei, sonorizarea mecanică a unor foneme lipsite de orice conţinut semantic (idioţie, demenţe avansate) ecolalia (asociată ecomimiei, ecopraxiei)- repetarea cuvintelor interlocutorului - în schizofrenia catatonică, demenţe Fenomenele de perseverare (a vorbirii, a mişcărilor) sunt fenomene de „auto-intoxicare” cu cuvinte, mişcări, ca o consecinţă a repetării inutile a operaţiilor mentale care le generează, repetare care are loc dincolo de scopul iniţial (de a comunica ceva prin cuvinte sau gesturi). Apar în tulburările organice ale sistemului nervos central (demenţe) sub forma palilaliei (repetarea unui cuvânt cu frecvenţă crescândă sau logocloniei (repetarea ultimei silabe din ultimul cuvânt (simptom caracteristic fazei de stare a demenţei Alzheimer). psitacismul – este culmea incoerenţei, sonorizarea mecanică a unor foneme lipsite de orice conţinut semantic - în idioţie, demenţe avansate.

100 DISLOGII DE CONŢINUT (ale funcţiei semantice)
alterarea sensului cuvintelor cuvintele apar ca trunchiate, modificate, fuzionate, rezultate prin inversarea fonemelor bolnavul conferă cuvintelor sale o accepţiunea particulară, proprie, inedită, diferită de cea comună alterarea sensului cuvintelor, ce apar ca trunchiate, modificate, fuzionate, rezultate prin inversarea fonemelor sau prin accepţiunea particulară, proprie, inedită, diferită de cea comună, pe care o conferă bolnavul cuvintelor sale. Aceste modificări sunt datorate scindării unităţii psihismului, deteriorării cognitive, nedezvoltării cognitive, alunecării delirante - care exprimă tendinţa bolnavului de a ermetiza, obscuriza limbajul, ori de a-i descoperi sensuri noi.

101 DISLOGII DE CONŢINUT La nivelul cuvintelor
Paralogisme = atribuirea unui sens particular unui cuvânt oarecare (schizofrenie) Neologisme active, pasive = cuvinte inventate cu scpul de a transmite o informaţie sau apărute întâmplător, prin asonanţă, fuzionare, contaminare Glosolalie = neologisme abundente, accentul unei limbi străine, limbajul luând aspect automat, bizar, incomprehensibil Jargonofazie = ca şi când ar fi o limbă nouă - paralogisme (schizofrenie, psihastenie) neologisme active (cuvinte inventate - în schizofrenie - cu scopul de a transmite o informaţie specifică), pasive (apar întâmplător, nu au o semnificaţie simbolică, se formează prin asonanţă, fuzionare, contaminare) – glosolalie - neologisme abundente, accentul unei limbi străine, limbajul deviind de la sensul şi funcţia sa, luând aspect automat, bizar, incomprehensibil - jargonofazie - numeroase neologisme, ca şi când ar folosi o limbă nouă, creată de el, un jargon propriu. la nivelul frazei: -

102 DISLOGII DE CONŢINUT La nivelul frazei Dispersia semantică
paragramatism (fraze cu expresii bizare) embolofazie (cuvinte străine de sensul general al frazei, ce apar inserate în mod repetat) schizofazie (cuvinte asociate întâmplător) agramatism (fără cuvinte de legătură) Disoluţia semantică (limbaj fără funcţie de comunicare, o simplă activitate logomotorie, cu aparenţă automatică sau ludică) dispersia semantică (paragramatism - fraze cu expresii bizare, neoformaţii verbale ce pornesc de la rădăcini corecte; embololalie (embolofazie) - cuvinte străine de sensul general al frazei, ce apar inserate în mod repetat; schizofazie – cuvinte asociate întâmplător ducând la o disociere a limbajului; agramatism - propoziţii fără prepoziţii, conjuncţii, articole, limbajul fiind telegrafic, format din verbe şi substantive (în intoxicaţii, confuzie, stări maniacale, hipomaniacale) - disoluţia semantică - este ultimul stadiu al deteriorării conţinutului semantic al limbajului, în care între semnificat şi semnificant nu mai există nici o legătură. Limbajul şi-a pierdut funcţia sa de comunicare, devenind o simplă activitate logomotorie, cu aparenţă automatică sau ludică.

103 DISFAZII Tulburări ale comunicării prin neînţelegerea cuvântului vorbit/scris. Apar în leziuni cerebrale circumscrise unilaterale. Afazia = ansamblul tulburărilor de comunicare prin intermediul vorbirii, scrisului, semnelor ca urmare a afectării unor funcţii ale creierului.

104 DISFAZII Perseverarea (intoxicaţia prin cuvânt)
Parafazia (înlocuirea cuvântului potrivit cu altul nepotrivit) Afazia receptivă (senzorială) Wernicke = incapacitatea de a înţelege vorbirea celorlalţi (sensul cuvintelor). Vorbirea spontană este fluentă dar fără sens. Afazia expresivă (motorie) Broca = înţelegerea este păstrată dar abilitatea de a vorbi este grav afectată.

105 DISFAZII Amnezia verbală = uitarea substantivelor
Anomia = pacientul nu poate denumi obiectele deşi păstrază posibilitatea de a le recunoaşte şi utiliza Alexia = neînţelegerea limbajului scris Aprozodia = tulburarea intonaţiei (receptivă / executivă)

106 DISLALII Tulburări de articulare (pronunţare) datorate modificărilor aparatului logomotor Rotacismul Sigmatismul Balbismul Logofobia

107 TULBURĂRILE EXPRESIEI GRAFICE
Graforee, grafomanie (demenţe, schizofrenie, manie, paranoia) Tulburări morfologice ale scrisului: Grifonaj Scris în ghirlandă, suprapus, în oglindă Neografisme Paragrafisme Ermetismul grafic (semne neinteligibile)

108 AFECTIVITATEA

109 AFECTIVITATEA Emoţii (spontane, de scurtă sau lungă durată)
Proces psihic care reflectă raportul între trebuinţe (conţinutul afectivităţii) şi obiectele, fiinţele sau fenomenele lumii. Se exprimă prin: Stări afective elementare/starea de afect (debut brusc, participare neurovegetativă, însoţită în condiţii patologice de îngustarea câmpului conştiinţei) Emoţii (spontane, de scurtă sau lungă durată) AFECTIVITATEA Proces psihic care reflectă raportul între trebuinţe (conţinutul afectivităţii) şi obiectele, fiinţele sau fenomenele lumii. Se exprimă 1.stări afective elementare 2. emoţii 3. dispoziţii 4. sentimente 5. pasiuni stări afective elementare (starea de afect) – starea de afect e o puternică încărcătură emoţională; debut brusc şi furtunos şi participare neurovegetativă, însoţită – în condiţii patologice – de îngustarea câmpului conştiinţei emoţii – manifestare spontană, scurtă sau lungă, de mai mică intensitate ca 1., ceea ce permite aprecierea lor logică de către subiect

110 AFECTIVITATEA Dispoziţii (stări afective de fond, de mică intensitate, reflectând starea de moment, rezultanta tuturor impulsurilor extero-interoceptive, proprioceptive, conştientizate doar parţial) Sentimente (durată mai lungă, mai intense, implicând şi o participare a proceselor de motivaţie) Pasiuni (modificări intense de lungă durată ale dispoziţiei, cu participare afectivă şi cognitivă stabilă, au valoarea unei dominante voliţionale) dispoziţia – stare afectivă generală, de fond, de mică intensitate, reflectând starea de moment, rezultanta tuturor impulsurilor extero-interoceptive, proprioceptive, conştientizate doar parţial sentimentele – stare afectivă de mia lungă durată, mai intensă, implicând şi o participare a proceselor de motivaţie specifice omului pasiuni – modificare intensă de lungă durată a dispoziţiei, cu participare afectivă şi cognitivă stabilă, ce îi dau valoarea unei dominante voliţionale

111 TULBURĂRI CANTITATIVE ALE AFECTIVITĂŢII
HIPERTIMII HIPOTIMII LABILITATE AFECTIVĂ

112 HIPERTIMII Negative depresia = diminuarea patologică a pragului dispoziţional anestezia psihică dureroasă = suferă pentru că nu poate suferi anxietatea = teama fără obiect (anxietate generalizată, atacul de panică, fobia) Apar în: sindroame nevrotice din boli somatice, tulburare bipolară, depresivă, anxioasă schizofrenie, sevraj, boli endocrine, psihopatii Cantitative A. Hipertimia - negativă - pozitivă 1. depresia (hipertimia negativă) – trăire intensă a unei dureri morale, a inutilităţii, devalorizării, pe fondul unei dispoziţii deprimate, ideaţie lentă, inhibiţie motorie sau nelinişte anxioasă, mimica şi pantomimica concordante, comisuri coborâte, omega, pleoape, cap încovoiat, braţe inerte. Apare în sindroame nevrotice din boli somatice, PMD. Dispoziţia depresivă (depresia) constă în diminuarea patologică a pragului dispoziţional, fapt resimţit de pacient ca o stare de neputinţă, lipsa oricărei plăceri faţă de activităţi altă dată agreabile (anhedonia), dispariţia în consecinţa a „chefului” de viaţă, pierderea capacităţii de a mai funcţiona profesional, de a mai comunica cu persoanele cele mai apropiate. Trebuie diferenţiată de tristeţea normală, mult mai puţin intensă, lipsită practic de consecinţe în viaţa de zi cu zi a individului, care o percepe ca atare, opunându-i-se şi depăşind-o în plan relaţional şi funcţional. Depresia de doliu, după moartea unei persoane semnificative emoţional pentru individ, este normală, chiar dacă are, în fapt, intensitatea depresiei patologice, cu condiţia să se remită spontan în timp (limita maximă fiind de 3 luni). 2. anestezia psihică dureroasă (suferă pentru că nu poate suferi). În faze tardive ale depresiilor, debut schizofrenie, schizofrenie în faza de stare, schizofrenie preremisională. 3. Anxietatea – teama fără obiect, iraţională, teamă difuză, nelinişte psihică şi motorie, răsunet vegetativ, iminenţă de pericol, pot apare pe acest fond obsesii şi fobii. Anxietatea e desprinsă de concret şi e proiectată în viitor. Apare în nevroze, psihopatia psihastenică, melancolia anx., sevrajul toxicomanilor, debutul psihozelor, afecţiuni endocrine – hipertiroidie, hipotiroidie, hipoovarie. Anxietatea este teama anticipată, fără un obiect sau o situaţie concrete, resimţită subiectiv ca o aprehensiune, tensiune sau stare de disconfort legate de o ameninţare necunoscută care ar putea proveni din interiorul / exteriorul corpului. Bolnavul anxios poate fi recunoscut după starea de tensiune, care se exteriorizează prin nelinişte psiho-motorie, tensiune / încordare musculară, transpiraţie, privire mai mult sau mai puţin fixă, cu pupilele dilatate, sprâncenele ridicate, oftat. Anxietatea poate fi de mai multe tipuri: - anxietate liber flotantă (generalizată), care nu se focalizează, invadează existenţa cotidiană a bolnavului; - atacul de panică, în care anxietatea este acută, critică, intensă, episodică, apărând sub forma de „crize” (atacuri) însoţite de multiple simptome somatice (transpiraţii, palpitaţii, tahicardie, poliurie, respiraţie precipitată etc.; - anxietatea focalizată (fobică) pe un obiect / situaţie pe care pacientul începe să le evite pentru a evita totodată anxietatea iraţională care le însoţeşte. De aceea, fobia este considerată mai mult o tulburare de conţinut a gândirii. 3a. Angoasa – face trecerea spre fobie (teama cu obiect precizat). Prin disfuncţie somatică ea devine mai mult trăită decât gândită. 4. fobia – teamă patologică, obsesivă, de intensitate disproporţionată cu obiectul precizat (obiect, fenomen, fiinţă). Apare ca o reacţie exacerbată faţă de stimuli inofensivi, care nu suferă procesul normal de estompare şi obişnuire, ci dimpotrivă devine din ce în ce mai pregnantă prin întărirea prin contactul cu obiectul / situaţia fobică. Ea poate fi explicată / raţionalizată şi scapă controlului voluntar. Fobiile sunt alterări ale conţinutului gândirii care se manifestă prin teama iraţională de un obiect / situaţie / eveniment / fiinţă bine precizate. Se întâlnesc mai frecvent la adolescenţi şi adulţii tineri sub forma fobiilor simple (agorafobia, zoofobia, claustrofobia etc.) care pot complica alte tablouri anxioase (atacul de panică cu agorafobie) sau a fobiei sociale. În faţa acestor stări de teamă paroxistică se constituie uneori conduite de apărare – conduita de evitare, găsirea unui truc / diferite stratageme securizante. În funcţie de complexitatea tematicii fobice se împart în: pantofobii (fobii difuze – frică difuză de tot şi de nimic, care se exacerbează prin declanşarea unor paroxisme, ce apar fără motiv aparent şi se fixează pentru moment în funcţie de hazardul circumstanţelor) ţi monofobii (sistematizate) – teama îşi pierde caracterul difuz şi se fixează durabil. Procesul fobic are o anumită tendinţă de organizare, de la frica intensă (declanşată doar odată cu perceperea obiectului respectiv) până la includerea altor obiecte, fiinţe, fenomene, generalizând fobia la o adevărată categorie de stimuli ce ajung să fie la fele de fobogeni ca şi cel iniţial. acrofobie – frica de locuri înalte aihmofobie – lucruri ascuţite androfobie – sex masculin astrafobie – fulgere claustrofobie cromatofobie / ereutofobie – frica de a nu roşi în public fotofobie heliofobie hidrofobie dismorfofobie (obsesivă, prevalentă, delirantă) – de a avea un defect fizic, inestetic, al feţei gamafobie – de căsătorie nozofobie – sifilofobie taferofobie – îngropat de viu zoofobie

113 HIPERTIMII Pozitive dispoziţia expansivă = stare de dezinhibiţie şi siguranţă de sine, stimă de sine crescută, sentiment de bună dispoziţie euforia = stare subiectivă de veselie excesivă şi nemotivată, în care individul devine indiferent faţă de evenimentele din jur, care nu îi mai pot modifica buna dispoziţie hipomania (elaţia) = creşterea patologică a pragului stării subiective de bine Apar în: hipomanie, manie, ASC, HTA, PG, intoxicaţii uşoare, demenţe hipertimia pozitivă – dispoziţia expansivă (mai mică decât euforia, în sindromul hipomaniacal şi sindromul maniacal la debut, cu stare de dezinhibiţie şi siguranţă de sine, stimă de sine crescută, sentiment de bună dispoziţie) şi euforia – în PMD, sindroame maniacale din forma expansivă a PG, HTA, ASC, intoxicaţii uşoare (alcool, cafea, cocaină, morfină), demenţe senile, demenţe vasculare, demenţe posttraumatice, oligofrenii. Euforia autentică trebuie diferenţiată de moria (lob frontal – jovialitate expansivă, familiarităţi, calambururi, puerilism, expansivitate săracă, uşor epuizabilă), râs spasmodic al pseudobulbarilor, nătângia hebefrenicului. Euforia este o tulburare de afectivitate, uşor detectabilă chiar şi de un ochi neavizat, care constă într-o stare subiectivă de veselie excesivă şi nemotivată, stare în care individul devine indiferent faţă de evenimentele din jur, care nu îi mai pot modifica buna dispoziţie. Se întâlneşte în faza maniacală a psihozei periodice (bipolare), în perioada de început a intoxicaţiei etilice, în toxicomania cu opiacee, sau alte substanţe psiho-active excitante, în complicaţiile tardive ale traumatizaţilor cranio-cerebral. O variantă mai puţin intensă este hipomania (elaţia) care constă în creşterea patologică a pragului stării subiective de bine, care este exteriorizată prin uşoara exaltare, creşterea secundară a ritmului verbal şi a gesticulaţiei, încrederea în sine exagerată. Se întâlneşte în faza incipientă a fazei maniacale din psihoza bipolară.

114 ANXIETATEA teama fără obiect, iraţională, difuză, nelinişte psihică şi motorie, răsunet vegetativ, iminenţă de pericol, pot apare pe acest fond obsesii şi fobii teama anticipată, fără un obiect sau o situaţie concrete, resimţită subiectiv ca o aprehensiune, tensiune sau stare de disconfort legate de o ameninţare necunoscută care ar putea proveni din interiorul / exteriorul corpului anxietate liber flotantă (generalizată), atacul de panică, anxietatea focalizată (fobică), angoasa

115 FOBIA Teamă patologică, obsesivă, de intensitate disproporţionată cu obiectul precizat (obiect, fenomen, fiinţă). Apare ca o reacţie exacerbată faţă de stimuli inofensivi, care nu suferă procesul normal de estompare şi obişnuire, ci dimpotrivă devine din ce în ce mai pregnantă prin întărirea prin contactul cu obiectul / situaţia fobică pantofobii (fobii difuze) monofobii (sistematizate)

116 FOBII acrofobie aihmofobie androfobie claustrofobie
cromatofobie/ereutofobie fotofobie heliofobie hidrofobie zoofobie dismorfofobie tafofobie gamafobie nozofobie/sifilofobie

117 HIPOTIMII Detaşarea = distanţarea în relaţiile interpersonale datorită absenţei implicării emoţionale (în: schizofrenie, tulburarea antisocială de personalitate, demenţă, stări de obtuzie, obnubilare) Anhedonia = absenţa păcerii în existenţa cotidiană Alexitimia = dificultatea de a descrie sau conştientiza propriile emoţii şi sentimente Indiferentism afectiv = scădere foarte accentuată a tonusului afectiv şi capacităţii de rezonanţă Atimia (apatia) = lipsa totală a intersului faţă de sine şi ambianţă Hipotimia - oligofrenii, demenţe, traumatisme cranio-cerebrale, stări confuzionale anhedonia (hedoni – plăcere) indiferentism afectiv (athymhormia – scăderea foarte accentuată a tonusului afectiv şi a capacităţii de rezonanţă afectivă la situaţia ambianţei. Se manifestă prin inexpresivitate mimico-pantomimică. Apare în oligofrenii profunde, demenţe, stări confuzionale grave, catatonie – schizofrenie defect.) atimia (apatia) – lipsa totală afectivă a interesului faţă de sine şi ambianţă

118 LABILITATEA AFECTIVĂ Labilitatea afectivă = variaţii afective între polul pozitiv şi cel negativ (în manie, tulburări de personalitate) Poikilotimia = modulare afectivă univocă conform stării afective a celor din jur (în PGP, demenţe, oligofrenii) Incontinenţa afectivă = trecere incoercibilă de la o stare emoţională la alta opusă (demenţe) Disforia = stare de disconfort deosebit combinată cu tristeţe, anxietate, iritabiliate, nelinişte (în sevraj la alcool, tulburări de personalitate) 1. labilitatea afectivă – variaţii afective între polul pozitiv şi cel negativ, o alternanţă a dispoziţiei. 2. poikilotimia – modularea afectivă e univocă, conformă stării afective a celor din jur (PGP, demenţe, oligofrenii) 3. incontinenţa afectivă – trecerea bruscă, incoercibilă de la o stare emoţională la alta, opusă. 4. disforia – e o formă mixtă de tulburare a afectivităţii (interferenţa iritaţiei cu tristeţea) – o dispoziţie proastă, neplăcută, o stare de disconfort deosebit combinată cu tristeţe, anxietate, iritabilitate, uneori însoţită de o nelinişte psihomotorie – în perioadele intercritice ale epilepsiei, sevraj la alcool, encefalopatii post traumatism craniocerebral.

119 TULBURĂRI CALITATIVE ALE AFECTIVITĂŢII
PARATIMII INVERSIUNEA AFECTIVĂ AMBIVALENŢA AFECTIVĂ

120 TULBURĂRI CALITATIVE ALE AFECTIVITĂŢII
Paratimia = afectivitate paradoxală, reacţii afective inadecvate faţă de situaţii sau evenimente (în stări reactive, schizofrenie) Inversiunea afectivă = sentimente negative, aberante faţă de persoane iubite sau pe care firesc ar trebui să le iubească Ambivalenţa afectivă = coexistenţa unor stări afective opuse calitativ faţă de aceeaşi persoană sau situaţie paratimii – afectivitate paradoxală, reacţii afective inadecvate faţă de situaţii sau evenimente (stări reactive, schizofrenie) inversiunea afectivă – dezvoltarea ostilităţii, a unor sentimente negative, aberante faţă de persoane iubite sau care firesc ar trebui să le iubească ambivalenţa afectivă – coexistenţa unor stări afective opuse calitativ faţă de aceeaşi persoană sau situaţie

121 PSIHOPATOLOGIA MANIFESTĂRILOR INSTINCTIVE
INSTINCTUL ALIMENTAR INSTINCTUL DE APĂRARE INSTINCTUL SEXUAL NU LA CURSUL DE STUDENTI!!!!!

122 INSTINCTUL ALIMENTAR Crescut
Fagomania = mănâncă fără o impulsiune sau nevoie de hrană (în nevroze, diabet insipid, tumori cerbrale) Bulimia = exagerarea nevoii de hrană (diabet, tumori diencefalice, hipertiroidia, convalescenţă după boli consumptive) Polifagia = ingerare crescută fără discernământ, chiar de produse necomestibile (demenţe, oligofrenii, schizofrenie, psihopatii severe cu pervertirea instinctului alimentar) PSIHOPATOLOGIA MANIFESTĂRILOR INSTINCTIVE Instinctele – însuşiri moştenite ereditar, specifice speciei respective, reprezentând formele primitive ale trebuinţelor biologice, comune omului şi animalelor Pavlov – instinct – complex de reflexe necondiţionate ereditare formate în cursul dezvoltării istorice a unei specii A. instinct alimentar Crescut: Fagomania – mănâncă fără o impulsiune sau veritabilă nevoie de hrană (nevroze, diabet insipid, TC) Bulimia – exagerarea nevoii de hrană – diabet, tumori diencefalice, hipertiroidia, convalescenţă după boli consumptive Polifagia – ingerare crescută fără discernământ, chiar de produse necomestibile (demenţe, oligofrenii, schizofrenie, psihopatii severe cu pervertirea instinctului alimentar)

123 INSTINCTUL ALIMENTAR Scăzut
Anorexia scăderea sau absenţa poftei de mâncare (în depresii) Anorexia nervoasă (în stări nevrotice, psihopatii, la adolescente) Sitiofobia refuzul de alimente e motivat psihopatologic prin conţinutul halucinaţiilor (auditive, gustative, olfactive) sau ideilor delirante de otrăvire, autoacuzare, inutilitate, negaţie (depresii, schizofrenie) Scăzut: Anorexia – scăderea sau absenţa poftei de mâncare (depresii) Anorexia nervoasă – în stări nevrotice, psihopatice, la fetele adolescente Sitiofobia – refuzul de alimente e motivat psihopatologic prin conţinutul halucinaţiilor (auditive, gustative, olfactive) sau ideilor delirante de otrăvire, autoacuzare, inutilitate, negaţie (depresii, schizofrenie)

124 INSTINCTUL DE APĂRARE exagerarea nevoii de autoconservare (ca în stări hipocondriace în care apare tanatofobie, nozofobie) scăderea, abolirea instinctului de apărare (indiferent de pericole, tendinţa la automutilare, idei şi tentative de sinucidere – oligofrenii, schizofrenie, demenţe) B. instinct de apărare exagerarea nevoii de autoconservare (ca în stări hipocondriace în care apare tanatofobie, nozofobie) scăderea, abolirea instinctului de apărare (indiferent de pericole, tendinţa la automutilare, idei şi tentative de sinucidere – oligofrenii, schizofrenie, demenţe)

125 INSTINCTUL SEXUAL ŞI DE REPRODUCERE
exagerarea (nimfomania, satiriazis) scădere, abolire scădere fără modificarea libidoului – impotenţa sexuală psihică – anafrodisie, tulburări de dinamică sexuală scădere cu scăderea şi a libidoului perversiuni sexuale (tulburări ale modului de satisfacere a trebuinţelor sexuale) C. instinct sexual şi de reproducere exagerarea (nimfomania, satiriazis – excitaţii maniacale, demenţe, oligofrenii, leziuni hipocamp, LT) scădere, abolire - scădere fără modificarea libidoului – impotenţa sexuală psihică – anafrodisie, tulburări de dinamică sexuală – în stări de epuizare, nevroze - scădere cu scăderea şi a libidoului – senescenţă, toxicomanii, depresii, schizofrenie perversiuni sexuale (tulburări ale modului de satisfacere a trebuinţelor sexuale) – greşeli de educaţie sau condiţionări greşite, negative (psihopatii), insuficienţe endocrine, demenţe, oligofrenii, schizofrenie

126 VOINŢA

127 VOINŢA Funcţie a psihicului orientată spre atragerea unor scopuri propuse conştient, pentru a căror realizare sunt necesare: deliberarea, planificarea şi organizarea forţelor şi acţiunilor Trecerea conştientă de la o idee la o activitate socială determinată prin învingerea unor obstacole şi prin mobilizarea resurselor psihologice şi morale ale individului. VOINŢA Voinţa este o funcţie a psihicului orientată spre atragerea unor scopuri propuse conştient, pentru a căror realizare sunt necesare deliberarea, planificarea şi organizarea forţelor şi acţiunilor subiectului. Ea realizează trecerea conştientă de la o idee / raţionament la o activitate socială determinată prin învingerea unor obstacole şi prin mobilizarea resurselor psihologice şi morale ale individului.

128 VOINŢA Voinţa necesită 2 condiţii (Piaget): conflict între două tendinţe (o singură tendinţă nu generează un act voluntar) o tendinţă cedează în faţa celeilalte datorită inegalităţii lor Este un reglaj al reglajelor, opunându-se actelor impulsive prin caracterul ei deliberat şi subordonarea ei controlului raţional. Voinţa necesită 2 condiţii (Piaget): - conflict între două tendinţe (o singură tendinţă nu generează un act voluntar) - o tendinţă cedează în faţa celeilalte datorită inegalităţii lor. Un act este cu atât mai voluntar cu cât răspunde mai puternic la o stimulare slabă în detrimentul alteia mai puternice. Ceea ce înseamnă că voinţa acţionează cu adevărat conştient, discernând între doi stimuli inegali, preferându-1 chiar pe cel mai slab dacă interesele persoanei o cer. Deci, aşa cum spune Wundt, activitatea voluntară depăşeşte afectivitatea, voinţa poate acţiona chiar împotriva emoţiilor (dar şi sinergic cu ea dacă este nevoie). De aceea Piaget spune că voinţa este un reglaj al reglajelor, opunându-se actelor impulsive, prin caracterul ei deliberat şi subordonarea ei controlului raţional. Evident că ea este în interacţiune cu gândirea; actul voluntar este deliberat, deci rezultat în urma unui proces de gândire.

129 VOINŢA Voinţă pozitivă, activă (de mobilizare, de acţiune, de depăşire a obstacolelor) B) Voinţă negativă, defensivă (de reţinere a impulsivităţii)

130 TULBURĂRILE VOINŢEI (DISBULII)
CANTITATIVE CALITATIVE TULBURĂRILE DE VOINŢĂ (DISBULIILE)

131 TULBURĂRILE CANTITATIVE ALE VOINŢEI
(Predominant ale voinţei pozitive, active) Hiperbulia = creşterea forţei voliţionale (în toxicomanie este o hiperbulie „defensivă” dar şi o hiperbulie activă, dar cu scopuri negative, şi în paranoia este o hiperbulie ,,activã”, pozitivã) Hipobulia = indecizie, ezitare, ineficienţă sau ineficacitatea capacităţii de a acţiona (în stări nevrotice, manie, toxicomanii, psihopatii, oligofrenie) MODIFICĂRI CANTITATIVE (TULBURĂRI PREDOMINANTE ALE VOINŢEI POZITIVE, ACTIVE) 1.HIPERBULIA este creşterea forţei voliţionale. Se întâlneşte în situaţii normale la oameni fermi, tenace (fiind caracteristică temperamentală), mai rar în situaţii patologice pentru că suferinţa psihică dezorganizează suportul motivaţional (toxicomanie - este o hiperbulie „defensivă” dar şi o hiperbulie activă, dar cu scopuri negative, şi paranoia - este o hiperbulie ,,activã”, pozitivã). 2. HIPOBULIA = e afectată precumpănitor voinţa ,,activă, pozitivã”, cu indecizie, ezitare, ineficienţă sau ineficacitatea capacităţii de a acţiona. Apare în stări nevrotice, manii, la toxicomani, psihopaţi, oligofreni.

132 TULBURĂRILE CANTITATIVE ALE VOINŢEI
Negativismul, opoziţionismul = scăderea voinţei active (în schizofrenie) Abulia = scăderea voinţei active, pozitive, lipsa de iniţiativă, incapacitatea de a acţiona (în catatonie, depresii profunde) Sugestibilitatea = scăderea voinţei active şi a voinţei defensive, lipsa atitudinii personale, a consecvenţei în anumite scopuri 3. NEGATIVISMUL, OPOZIŢIONISMUL = scăderea voinţei active din schizofrenie (e mixtă şi de comportament). 4. ABULIA = scăderea voinţei active, pozitive, lipsa de iniţiativă, incapacitatea de a acţiona. Se întâlneşte în catatonie, depresii profunde. 5. SUGESTIBILITATEA = scăderea voinţei active şi a voinţei defensive, lipsa atitudinii personale, a consecvenţei în anumite scopuri

133 TULBURĂRILE CALITATIVE ALE VOINŢEI
(Predominant ale voinţei pasive, defensive) Parabulia (scădere a voinţei defensive) = implicare voliţională însoţită sau determinată de anumite pulsiuni sau acte paralele, parazite Impulsivitatea = dezechilibrul dintre tendinţa impulsivă şi controlul voluntar Raptusul = scăderea voinţei defensive, deci o creştere extremă a impulsivităţii (în epilepsii, stări confuzionale, melancolie, catatonie, psihopatii, intoxicaţii cu amfetamine, delirium tremens) MODIFICĂRI CALITATIVE (predominant ale voinţei pasive, defensive) = hipobulia voinţei negative, defensive de reţinere a impulsivităţii. 1. Parabulia (scădere a voinţei defensive): implicare voliţională însoţită sau chiar determinată de anumite dorinţe, pulsiuni sau acte paralele, parazite. Apare în nevroze motorii (insuficienţa voliţională din cadrul nevrozei însoţită de ticuri şi spasme), schizofrenie. 2. Impulsivitatea: implicarea voinţei pasive, inhibitorii care are ca rezultat lipsa de frână şi comportamentul impulsiv, determinat de dezechilibrul dintre tendinţa impulsivă şi controlul voluntar – acte impulsive, antisociale, interpretative, neadaptate. Apare la psihopaţii impulsivi, la nevrotici. 3. Raptusul (scăderea voinţei defensive, deci o creştere extremă a impulsivităţii) este un impuls necontrolabil şi brusc şi paroxistic care pune subiectul în starea de a comite acte violente şi grave. (heteroagresive, violente chiar, suicid, crime). Subiectul este mobilizat de o irepresibilă impulsivitate (sau emergenţã) emoţionala, afectivă astfel încât acţionează exploziv, cu trecere brutală la un act adesea de mare gravitate. Se poate întâlnii în: epilepsii, stări confuzionale cu destructurarea profundă a conştiinţei. melancolie, catatonie, stări stuporoase (prin suspendarea bruscă a inhibiţiei psihomotorii). psihopaţi, intoxicaţii cu amfetamine, cu psihedelice în Delirium Tremens.

134 TULBURĂRILE ACTIVITĂŢII MOTORII

135 ŢINUTA Dezordinea vestimentară Rafinament vestimentar exagerat
non-conformism subcultural oligofrenie stare confuzională demenţe schizofrenie manie depresie Rafinament vestimentar exagerat histrionism bizareria din schizofrenie pedanterie caracteriala megalomanie Bizarerii / excentricităţi vestimentare Travestitism utilizarea hainelor sexului opus Cisvestitism utilizarea veşmintelor propriului sex dar nepotrivit cu vârsta. ŢINUTA (aspectul vestimentar) vorbeşte despre relaţiile pacientului în mediul său, gradul său de conformism / neconformism, modul său de a se raporta la realitatea înconjurătoare şi la ceilalţi oameni. Aspectul vestimentar poate sugera, uneori destul de evident, atitudini ale individului faţă de anturajul său sau modul în care percepe el însuşi raporturile sale cu realitatea din jur. Ne poate astfel frapa la o persoană pe care o vedem prima oară dezordinea vestimentară, care se poate întâlni în oligofrenii, demenţe, schizofrenii, manie, în stările confuzionale. Bizarerii / excentricităţi vestimentare pot fi întâlnite în tulburări de dezvoltare a personalităţii, manie, paranoia (tulburarea delirantă persistentă) în care se asociază o componentă megalomanică a personalităţii / a trăirii psihotice, precum şi în schizofrenie, ca urmare a ideilor delirante bizare. Un rafinament vestimentar exagerat vor putea etala cei cu tulburare de dezvoltare a personalităţii de tip histrionic, homosexualii, cei cu tulburări accentuate de personalitate în sensul unei pedanterii caracteriale (aici putând fi inclus şi teribilismul adolescenţilor), dar şi schizofrenii cu bizarerii ideative. Nu este mai puţin adevărat că şi în limitele largi ale normalului putem întâlni acest rafinament legat de anumite caracteristici sub-culturale (grupurile hippy, profesiuni artistice), acestea având însă un pattern îndeobşte cunoscut. Dezordinea vestimentară poate fi determinată de : non-conformism subcultural oligofrenie stare confuzională demenţe schizofrenie manie depresie Rafinament vestimentar exagerat: histrionism bizareria din schizofrenie pedanterie caracteriala homosexuali tendinţa La megalomanie Bizarerii / excentricităţi vestimentare (ornarea cu flori, asocieri de culori ţipătoare, decoraţii, fond exagerat); autosupraevaluare (manie, paranoia), bizarerii ideative (schizofrenie). Travestitism = utilizarea hainelor sexului opus (tulburări de personalitate). Cisvestitism = utilizarea veşmintelor propriului sex, dar inadecvat, nepotrivit cu vârsta.

136 MIMICA Mimica = expresie verbală şi nonverbală
Privirea redă în mod spontan conţinutul afectiv al vieţii psihice. Modificări cantitative Hipermimii - localizate - generalizate Hipomimii Ecomimii Neomimii MIMICA: (expresie verbală şi nonverbală) Bizareria privirii este un simptom uşor decelabil şi în unele cazuri extrem de sugestiv pentru că reflectă spontan şi fără distorsiuni starea dispoziţională, sau anumite particularităţi psihopatologice pe care individul nu le poate disimula (ca de exemplu, suspiciozitatea, în cazul unei tulburări de tip paranoid sau schizoid / schizotipal a personalităţii, tensiunea delirantă în cazul unei schizofrenii paranoide în faza floridă, evitarea contactului vizual cu interlocutorul la un depresiv psihotic cu idei delirante de culpabilitate / incurabilitate, la care se poate pune problema unui risc suicidar). Alte particularităţi psihopatologice ale privirii constau în detaşarea, absenţa privirii la schizofreni şi demenţi sau privirea larg deschisă, cu sprâncenele ridicate a anxioşilor. MODIFICĂRI CANTITATIVE -hipermimii -hipomimii -ecomimii -neomimii. Hipermimii: a). Localizate (polarizate): mistici deliranţi halucinanţi isterici psihastenici (mimică compensatorie) b). Generalizate - maniacali Hipomimii: faciesul laminat (masca paralitică prin hipotonia musculaturii faciale realizându-se o aplatizare a expresiei faciale). stări confuzionale, oligofrenie, demenţe.

137 MIMICA Modificări calitative (paramimiile) mimica de împrumut ecomimia
hemimimia (persist. unilat. a unei expresii mimice) neomimia jargonomimia (expresii bizare multiple, neinteligibilr) MODIFICĂRI CALITATIVE Paramimiile fac parte din parakinezii, mişcări cu pervertirea sensului şi conţinutului natural şi logic, alături de manierisme (pervertirea sensurilor simple), stereotipiile de poziţie, mişcare (repetarea aceleiaşi manifestări bizare mimico­-pantomimice, de atitudine, limbaj, scris şi care se repetă inutil şi inadecvat situaţiei), bizarerie (pierderea trăsăturilor inteligibile ale gesturilor, mişcărilor). mimica de împrumut = expresii controlate în mod deliberat în scopul atragerii atenţiei ambianţei. În patologia marginală, semn al supraestimării, mitomanie, isterie. ecomimia - creşterea sugestibilităţii din catatonie, căpătând caracter de ,,reflectare în oglindă” în stări demenţiale profunde. hemimimia = persistenţa unilaterală a unei expresii mimice. neomimia = bizară, expresie neobişnuită. jargonomimia = expresii bizare multiple, neinteligibile. Privirea = redă în mod spontan conţinutul afectiv al vieţii psihice.

138 DIMINUAREA ACTIVITATĂŢII MOTORII
Hipokinezia = inhibiţie psihomotorie: lentoarea mişcării scăderea cursului ideativ, hipomimie, bradilalie Akinezia Baraj motor Fading motor Stupor Catalepsie = imobilitate completă, flexibilitate ceroasă Negativism motor = rezistenţa activă/pasivă DIMINUAREA ACTIVITĂŢII MOTORII (HIPOACTIVITATE / HIPOKINEZIE / BRADIKINEZIE) Hipokinezia = în plan clinic este o stare de inhibiţie psihomotorie caracterizată prin: lentoarea mişcării scăderea cursului ideativ hipomimie şi sărăcirea expresivităţii mimico-pantomimice bradilalie FORME: AKINEZIA (inhibiţie motorie completă) - abolirea activităţii: baraj motor (sperrung) oprire bruscă, aleatorie, a oricărei mişcări, inclusiv a vorbirii. fading motor = diminuarea până la dispariţie a oricărui gest / activitate motorie. STUPOAREA = imobilitate cvasicompletă, inerţie motorie; nu răspunde la solicitări sau reacţionează vag, tardiv. Este o mimică împietrită într-o expresie de durere / anxietate (când apare în depresii) sau amimie (când apare în catatonie, ca stupor catatonic). Apare în: isterie ( stupor isteric) melancolie (stupor melancolic) catatonie. CATALEPSIA: imobilitate completă (inhibiţie motorie cu hipertonie musculară) flexibilitate ceroasă (mişcarea se fixează în atitudine). NEGATIVISMUL MOTOR - rezistenţa activă / pasivă la orice stimul extern; poate fi verbal alimentar, motor. Întâlnit în: schizofrenie melancolie, stupor oligofrenie paranoia.

139 EXAGERAREA ACTIVITĂŢII MOTORII
Hiperexpresivitatea mimico-gestuală (relatează exagerat, teatral simptomele) Neliniştea psihomotorie Excitaţia psihomotorie Agitaţia psihomotorie EXAGERAREA ACTIVITĂŢII PSIHOMOTORII (HIPERKINEZIA/ TAHIKINEZIA ) Modificarea presupune activităţii psihomotorii în diferite grade de intensitate. FORME: - Neliniştea psiho-motorie poate fi uşor sesizată pentru că pacientul nu menţine o aceeaşi poziţie mai mult de câteva momente, se mişcă aproape permanent pe scaun, deşi nu deranjează în mod semnificativ ambianţa. Apare în stările prepsihotice, stările anxioase, stările hipomaniacale, sau de impregnare acută etanolică. -excitaţia psihomotorie -agitaţia psihomotorie Hiperexpresivitatea mimico – gestuală (pantomimică): însoţeşte de obicei discursul într-un mod teatral demonstrativ. Prin discurs şi expresia mimico-pantomimică relatează exagerat, teatral simptome (mai mult sau mai puţin existente obiectiv) corporale sau subiective. Scopul este parţial voluntar, parţial neintenţionat şi îşi are originea intr-o nevoie exagerată de afecţiune (inconştientă), de a obţine atenţia celorlalţi (beneficiu primar) sau pun şi simplu din nevoia raţionalizată, din intenţia conştient deliberată de a obţine anumite avantaje materiale (beneficiu secundar). Aceste beneficii se pot şi amesteca. Această manifestare de manieră hiperexpresivă, teatrală, nu înseamnă obligatoriu existenţa unei afecţiuni organice (deşi ea poate coexista sau preexista, ceea ce trimite la excluderea ei în contextul examenului psihiatric), dar nu trebuie să omitem că dacă există această afecţiune organică dureroasă (de exemplu) este foarte dificil de apreciat sub aspectul expresiei sale subiective, deci poate fi şi reală hiperexpresivitatea aparentă a pacientului. Desigur ca trebuie avută în vedere o anumită particularitate de personalitate premorbidă (personalitatea histrionică sau dependentă). Excitaţia psiho-motorie este un stadiu mai accentuat al neliniştii psiho-motorii care asociază acesteia tendinţa spre dezorganizarea gesticii, mimicii şi comportamentelor, cu sau fără un oarecare grad de dezinhibiţie verbală şi se întâlneşte în aceleaşi circumstanţe clinice ca şi aceasta. Forma ei extremă este AGITAŢIA. Sindromul agitaţiei psihomotorii = expresie motorie mai mult sau mai puţin tulburată, dezordonată, ieşită de sub controlul voluntar printr-o stare afectivă particulară, stare halucinatorie delirantă, destructurarea în diverse grade a conştiinţei, reacţie la factori psiho- traumatizanţi (în psihogenii). (vezi sindromul agitaţiei psiho-motorii) În psihopatia histrionică = agitaţia reactivă poate lua forma unui comportament teatral, hiperexpresiv, dezordonat, care exprimă o stare de iritare şi de nemulţumire, dar şi în fel de refuz al cooperării şi colaborării cu terapeutul (pacientul se zbate, îşi rupe hainele, aruncă, se dă cu capul de pereţi, etc.).

140 TULBURĂRI MOTORII SPECIFICE
Impulsurile = pulsiuni extrem de bruşte şi irezistibile, deseori violente; lipseşte lupta anxiogenă împotriva lor (ca în compulsiune), consumarea actului impulsiv are loc înainte de a se realiza critica lui. Raptusul = manifestare impulsivă paroxistică Apare în: stări confuzionale, epilepsii, melancolie, catatonie, stări stuporoase, la nevrotici sau la isterici ca urmare a unei emoţii, psihopaţi, debili mintali, heboidofrenie, paranoiaci stenici, intoxicaţii (amfetamine, psihedelice), alcoolism cronic TULBURARI MOTORII SPECIFICE: IMPULSIUNILE - nevoia imperioasa şi brutală de a îndeplini un act antisocial, agresiv sau absurd. Deşi există şi la pulsiuni constrângere interioară imperativă, lipseşte lupta anxiogenă împotriva ei (ca în compulsiune), iar consumarea actului compulsiv are loc înainte de a se realiza critica lui. O varietate de impulsiuni sunt impulsiuni extrem de bruşte şi irezistibile, deseori violente (suicid, heteroagresiune), care apar la psihopaţi, epileptici, beţie acută, beţie patologică, schizofrenie, manie, demenţe. RAPTUSUL- manifestare impulsivă paroxistică în cursul căreia subiectul este mânat de o irepresibilă emergenţă emoţională, afectivă astfel încât acţionează exploziv, printr-o trecere de un act deseori grav (cu consecinţe medico-legale chiar): fugi, omor, suicid. Apare în diverse stări patologice: destructurări ale conştiinţei (stări confuzionale, epilepsii) poate urma unei suspendări brutale a inhibiţiei psihomotorii în melancolie, catatonie, stări stuporoase poate exprima o stare anxioasă (la nevrotici sau la isterici ca urmare a unei emoţii) într-o formă mai agresivă şi coleroasă la psihopaţi, debili mintali, heboidofrenie, paranoiaci stenici reacţii hetero şi autoagresive - în intoxicaţii (amfetamine, psihedelice), când exprimă o stare delirantă sau o impulsivitate iatrogenă alcoolism cronic — într-o stare confuzională, onirică. Uneori lasă amnezie lacunară (mai ales după stări confuzionale).

141 TULBURĂRI MOTORII SPECIFICE
Stereotipii = mişcări repetitive, adesea bizare, fără scop, întotdeauna aceleaşi, identice cu ele însele Bizareria = gesturi şi mişcări ilogice, ininteligibile, care frapează prin ciudăţenia lor Manierisme = gesturi / mişcări simple artificiale, caricaturale, flagrant nepotrivite persoanei respective şi situaţiei în care se află Ticurile = mişcări intempestive, repetitive, rapide, fără control voluntar STEREOTIPII- mişcări repetitive, adesea bizare, fără scop, întotdeauna aceleaşi, identice cu ele însele (clătinarea capului, balansarea corpului, mişcări segmentare), care subliniază discursul sau comportamentul pacientului. Aceste parakinezii apar în schizofrenie şi exprima disocierea intrapsihică, ambivalenţa şi pierderea unităţii persoanei şi vieţii sale psihice. PARAZITAREA UNEI MIŞCĂRI PRIN ALTA = inutilă, incomprehensibilă, contradictorie, nu are caracter repetitiv ca stereotipia. BIZARERIA constă în gesturi şi mişcări ilogice, ininteligibile, care frapează prin ciudăţenia lor chiar şi un ochi neavizat şi apar în debutul sau în cursul evoluţiei schizofreniei, uneori în mania cu factori psihotici (deliranţi), în psihozele paranoide de involuţie. Tot în cadrul tulburărilor conduitei motorii mai putem întâlni la primul contact cu un bolnav presupus psihic manierisme şi stereotipii., iar stereotipiile sunt MANIERISME - gesturi / mişcări simple artificiale, caricaturale, flagrant nepotrivite persoanei respective şi situaţiei în care se află. STEREOTIPII MOTORII - gesturi repetitive, inutile, cvasiautomate. Se întâlnesc în schizofrenie, stări confuzionale, stări reactive disociative. TICURILE – categorie aparte de tulburări motorii – mişcări intempestive, rapide, repetitive, fără control voluntar dar sesizate de paceint. Sunt mişcări spasmodice parazite, uneori au aspect intenţional.

142 CONSTIINTA (I) Acea forma de activit. bazala a creerului care poate fi definita ca organizarea experientei vigile / traite / integrate / sensibile (H. Ey, 1963) / reflectate actuale. Ansamblul vietii psihice la un moment dat (Jaspers, 1933) Sect. Transversala prin existenta unui subiect(Ey, 1974).

143 CONSTIINTA (II) Scena pe care fenomenele psihice particulare vin si pleaca, mediul in care ele se misca (Jaspers, 1933) Scena devine prea strimta (ingustarea const.), mediul devine perturbat, const. Tulburata (Jaspers) In jurul nucleului const. se etaleaza catre periferie “un cimp de perceptie din ce in ce mai obscur” (id.)

144 A. Tulb. Cantitative (I) Obtuzia : dimin. Fluiditatii si gradului de alerta a fctiilor de cunoastere, ca urmare a scaderii acuitatii perceptiilor, superficializ. lor  rarefierea limbaj., asoc. ideat., pastrarea atitud. de percepere critica a situatiei. Hebetudinea: detasare perplexa, sub. pare sa nu o mai perceapa critic, incepe sa fie dezorientat

145 Tulb. Cantitative (II) Obnubilarea: aproape complet dezorientat, hipokinezie, reducerea initiativei, activit. motorii, reaction. partial dupa incitatii repetate si intense pentru a reveni apoi la starea initiala, raspunde vag, cu fen. de perseverare. Stupor: acuit. percept. prof. tulb., areactiv la stim. verbali, tactili, detasare completa.

146 Tulb. Cantitative (III)
Sopor: somnol. accentuata, aparenta comatoasa, precede coma, raspuns slab la stimuli durerosi puternici. Coma: stare de apsihism, cu pastrarea fctiilor vegetative.

147 B. Tulb. Calitative (I) Ingustarea contactului cu realitatea prin ingustarea cimp. constiintei Care este invadata de neoformatii perceptiv – ideative (halucin., idei delirante) care destructureaza constiinta si o polarizeaza catrea aceste neoformatii rupte de realitate, constiuind stari de intensit. psihotica (dupa modelul psihotic, afectiv, anxios)

148 Tulb. Calitative (II) Dupa predominanta unora dintre aceste neoformatii : Starea deliranta (delirium): halucin., viz., aud., pareidolii intens anxiog., id. delir. polimorfe, instabile, fragmentate, agitatie. Starea oneiroida: rar in debut sch., in stuporul catatonic; estomparea limitei dintre realit. sub. si obiectiva ext., asista la scenele halucin. viz. cxe., fantastice, ca de vis.

149 C. Tulb. Mixte Starea crepusculara: stare de disociere si in acelasi timp mixta pentru ca asociaza in plan clinic dimin., chiar profunda a senzoriumului (ca in obnubil., stupor), cu comportamente automate, total disociate de perturbarea notabila a const, fie fenomene productive perceptive si chiar alterari calit. ale gindirii

150 PERSONALITATEA (I) Ansamblu unitar non - repetitiv al însuşiril. Psihologice caracteristice şi stabile carea definesc un individ anume şi modalităţile sale de comportament (apud Roşca, 1972) Este rezultanta unui proces genetic, în cursul căruia, pe postamentul T (particularit. înnăscute de reactivit. neurofiziol., dispoziţie holotimică) se constr. C (dobînd.)

151 PERSONALITATEA (II) P. este o struct. dinamică a sistemelor psihice şi individ. care permit şi determină adaptarea in dividualui la realit sa soc. (Allport). P. : organiz. unitar – dinamică a celor mai reprezentative trăsăt. Ale individului plenar dezvoltat şi integrat (Pamfil, Ogodescu, 1976).

152 Personalitatea premorbidă
P. are import. în eval. fcţionării premorbide a pac., dar şi în cea a stării prezente – cca ½ din pac. cu o tulb. psihiatrică pe axa I au şi o tulb. de personalit. P. este definită de atit., caracteristic., de comport., capacit. de a menţine / dezvolta relaţii inter – personale şi soc. în cursul existenţei ADULTE a individului.

153 Criterii clinice definitorii (I)
Nivelul, calitatea fcţiilor cognitive (aptitud., pertinenţă intelectuală, amploarea cunoşt. acumulate, abilităţi de a le valorifica). Tonus, coloratura afectivă (sentim., pasiuni, capacit. empatică, stabilit. afectivă). Comportam. faţă de ceilalţi (controlul impulsurilor, mod de a realiza noi rel. inter – person., statult marital / de cuplu etc.)

154 Criterii clinice definitorii (II)
Interviul: tip de temperam. şi de rezonanaţă afectivă,proximit. mamei în prima copil., niv. pregătire, tipul practicilor de crestere a copiilor şi educ., ruta şcolară / profes., ruta marit., atit. faţă de sine / ceilalţi, aparten. şi standarde relig., opţiuni profes., standarde morale, hobby, resurse de coping faţa de stres, conflicte cu legea, capac. de a învăţa din propria exper. de viaţă, mec. defensive.

155 Tulburările de personalitate (I)
A. Tulb. Tranzitorii (disociative): DEPERSONALIZAREA (cu / fără desomatizare); se însoţeşte de DEREALIZARE. B. Tulb. ale Structurii Personalit. (de dezvoltarea ale personalit.) – permanente (după 18 ani).

156 SINDROMOLOGIE

157 SINDROMUL DEMENŢIAL

158 SINDROMUL DEMENŢIAL Sunt afectate toate funcţiile psihice de cunoaştere: orientarea auto- şi allo-psihică, atenţia, memoria de fixare şi de evocare, învăţarea, gândirea şi inteligenta Pierderea abilităţilor de rezolvare a problemelor curente ale vieţii de zi cu zi, uită convenţiile sociale uzuale. Sindromul demenţial. Sindromul demenţial este un sindrom al deteriorării cognitive organice şi globale în cadrul căruia sunt afectate toate funcţiile psihice de cunoaştere: orientarea auto- şi allo-psihică, atenţia, memoria de fixare şi de evocare, învăţarea, gândirea şi inteligenta. În consecinţă, pacientul pierde abilităţile de rezolvare a problemelor curente ale vieţii de zi cu zi, uită convenţiile sociale cele mai uzuale.

159 SINDROMUL DEMENŢIAL Diagnosticul demenţei se bazează în mare măsură pe examinarea clinică a pacientului şi pe informaţiile obţinute de la familie. În general, modificări ale personalităţii survenite după vârsta de 40 de ani trebuie să ridice problema debutului unui sindrom demenţial. Diagnosticul demenţei se bazează în mare măsură pe examinarea clinică a pacientului şi pe informaţiile obţinute de la familie, prieteni sau colegi. În general, modificări ale personalităţii survenite după vârsta de 40 de ani trebuie să ridice problema debutului unui sindrom demenţial.

160 SINDROMUL DEMENŢIAL Funcţiile psihice elementare afectate major de demenţă sunt: memoria, orientarea, limbajul, personalitatea, percepţia gândirea. Funcţiile psihice elementare afectate major de demenţă sunt memoria, orientarea, limbajul, personalitatea, percepţia şi gândirea.

161 SINDROMUL DEMENŢIAL În stadiile iniţiale: oboseală
dificultăţi în susţinerea unor activităţi probleme în rezolvarea sarcinilor ce implică activitate intelectuală mai complexă sau modificarea strategiilor curente de rezolvare a problemelor. În stadiile tardive pacientul necesită supraveghere permanentă. Trăsături clinice. În stadiile iniţiale pacientul acuză frecvent oboseală, dificultăţi în susţinerea unor activităţi profesionale şi eşuează deseori atunci când are în faţă o sarcină ce implică o activitate intelectuală mai complexă sau o activitate ce implică modificarea strategiilor curente de rezolvare a problemelor. Pe măsură ce sindromul demenţial se accentuează, această inabilitate se amplifică până când pacientul ajunge să necesite supervizare permanentă chiar şi pentru cele mai banale sarcini ale vieţii zilnice.

162 SINDROMUL DEMENŢIAL Afectarea memoriei (amnezia)
precoce mai ales in demenţele de tip cortical iniţial pentru evenimente recente se agreaveaza cu evoluţia bolii Apraxia = imposibilitatea de a efectua activităţi motorii, cu ciuda funcţiei motorii intacte Agnozia = pierderea capacităţii de a recunoaşte obiecte Afectarea memoriei este tipică pentru sindromul demenţial. Ea apare precoce (mai ales în demenţele de tip cortical, cum este boala Alzheimer) şi se manifesta iniţial pentru evenimentele recente. Ulterior, odată cu progresia bolii, deteriorarea mnezica devine severă.

163 SINDROMUL DEMENŢIAL Afectarea orientării Afectarea limbajului
afectată mai ales în formele corticale de demenţă se manifestă în special prin dezorientare de tip spaţial Afectarea limbajului afazia (criteriu de diagnostic) forme mai subtile (limbajul circumstanţial, stereotip, vag sau anomia) Orientarea este afectată mai ales în formele corticale de demenţă şi se manifestă în special prin dezorientare de tip spaţial. Modificările de limbaj includ atât afazia (criteriu de diagnostic), cât şi forme mai subtile, cum ar fi limbajul circumstanţial, stereotip, vag sau anomia.

164 SINDROMUL DEMENŢIAL Afectarea personalităţii
modificările de personalitate sunt uneori primele simptome semnalate de familie. accentuarea unor trăsături premorbide de personalitate modificări în sensul introversiei şi apatiei. în demenţa fronto-temporală modificările de personalitate sunt foarte proeminente. Modificările de personalitate sunt – uneori – primele simptome semnalate de familie. Acestea se refera fie la accentuarea unor trăsături premorbide de personalitate fie la modificări în sensul introversiei şi apatiei. În formele de demenţa cu afectare predominantă a lobilor temporali şi frontali aceste modificări de personalitate sunt foarte proeminente.

165 SINDROMUL DEMENŢIAL Tulburări de percepţie Reacţia catastrofică
la % din pacienţii halucinaţii auditive, olfactive sau vizuale. modificările perceptuale însoţesc frecvent tulburările de gândire (deliruri paranoide) Reacţia catastrofică Izbucniri anxioase, coleroase disproporţionate la contrarieri minore datorită realizării ca nu poate rezolva probelme noi sau să modifice strategiile aplicate anterior pentru rezolvarea problemelor. Afectarea percepţiei este descrisă la % din pacienţii cu sindrom demenţial şi se manifesta prin halucinaţii auditive, olfactive sau vizuale. Modificările perceptuale însoţesc frecvent tulburările de gândire de tipul delirurilor paranoide nesistematizate. Este important de semnalat o caracteristica a modificărilor cognitive ce apar în demenţa: pacienţii prezintă dificultăţi în formarea conceptelor, în distingerea similarităţilor şi diferenţelor între concepte şi deseori ajung la ceea ce se numeşte „reacţie catastrofica”. Aceasta apare în circumstanţe stresante din punct de vedere cognitiv, pacienţii fiind incapabili să rezolve probleme noi sau să modifice strategiile stereotipe aplicate anterior pentru rezolvarea problemelor. Dacă iniţial pacienţii pot încerca să compenseze deficitul prin schimbarea subiectului, ridiculizarea problemei sau prin alte tactici de diversiune, persistenta situaţiei duce la reacţia catastrofică ce se manifestă prin agitaţie motorie, anxietate, pierderea controlului impulsurilor.

166 SINDROMUL DEMENŢIAL Sindromul apusului de soare: somnolenţă, ataxie, stare confuzională care apar la diminuarea stimulilor exteriori (de ex. lumina) Simptome depresive, anxioase (40% - 50%) Crize convulsive (10%-20%) Reflexe primitive Simptome neurologice de focar (în demenţa vasculară) O altă trăsătură importantă este „sindromul apusului de soare” (sundowner syndrome) caracterizat prin somnolenţă, ataxie, stare confuzională – simptome ce apar în cazurile în care stimulii exteriori (de ex. lumina) diminuează sau în cazurile în care pacienţii primesc vesperal fie şi doze minime de sedative (de obicei benzodiazepine). În afara sindromului demenţial clasic trebuie menţionată asocierea extrem de frecventă cu simptomele depresive sau anxioase (40% - 50%). Din punct de vedere neurologic afazia, apraxia şi agnozia sunt incluse ca şi criterii de diagnostic pentru sindromul demenţial. Alte simptome neurologice mai frecvente sunt crizele convulsive (apar la aproximativ 10 – 20% din pacienţi) , reflexele primitive (reflexul de grasping, palmo-mentonier, reflexul de supt), crizele mioclonice. Pacienţii cu demenţă vasculară prezintă o serie suplimentară de simptome neurologice: cefalee, ameţeli, semne neurologice de focar, dizartrie, disfagie, pseudobulbarizare.


Télécharger ppt "PSIHIATRIE Note de curs."

Présentations similaires


Annonces Google