La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Preventieprogramma van gewelddadige radicalisering Programme de prévention de la radicalisation violente.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Preventieprogramma van gewelddadige radicalisering Programme de prévention de la radicalisation violente."— Transcription de la présentation:

1 Preventieprogramma van gewelddadige radicalisering Programme de prévention de la radicalisation violente

2 A. De zes grote assen van het nationale preventieprogramma A
A. De zes grote assen van het nationale preventieprogramma A. Les six grands axes du programme national de prévention

3 1. Verdiepen van de kennis en de informatie over de fenomenen gewelddadige radicalisering, uitwisseling van informatie en goede praktijken en samenstellen van expertgroepen en –netwerken.

4 2. Prévenir la polarisation et la radicalisation violentes dans la société en limitant le terreau des frustrations qui peuvent en être à l’origine

5 3. Verhogen van de morele weerbaarheid van kwetsbare individuen, jongeren, groepen en gemeenschappen tegen gewelddadige polarisering en radicalisering

6 4. L’identification et le soutien des différents acteurs dans leur rôle pour lutter contre la radicalisation : les acteurs locaux ; la police ; le secteur associatif, acteurs de première ligne et les parents ; les responsables des politiques de la Jeunesse ; le secteur médical ; les médias ; l’implication des acteurs du monde religieux ; l’entourage.

7 5. De strijd tegen radicalisme op internet en het organiseren van een tegendiscours

8 6. La prévention de la radicalisation et la déradicalisation en prison

9 Plate-forme de la prévention de la radicalisation violente
Composition et contexte coordonnée par la Ministre de l’Intérieur au sein de la Conférence interministérielle Intérieur - CIM 8. Composition: membres du Gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées, Unions des Villes et Communes.

10 Plate-forme de la prévention de la radicalisation violente (suite)
Doel :om deze federale strategie in de praktijk te brengen en op te volgen en concreet: Concrete voorstellen en wettelijke, reglementaire of operationele initiatieven uitwerken en aan de hand daarvan een jaarlijks actieplan opstellen; Informatie en good practices uitwisselen ; Het boven vermeld actieplan evalueren, en op basis van de evaluatie het actieplan van het jaar daarop aanpassen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Télécharger ppt "Preventieprogramma van gewelddadige radicalisering Programme de prévention de la radicalisation violente."

Présentations similaires


Annonces Google