La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

MC2-Chalude & Associates FELINK vous présentent… stellen u voor... 5/3/2009.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "MC2-Chalude & Associates FELINK vous présentent… stellen u voor... 5/3/2009."— Transcription de la présentation:

1 MC2-Chalude & Associates FELINK vous présentent… stellen u voor... 5/3/2009

2 05/03/2009 - 18/05/2010 MC2 - Chalude & Associates2 Une année passionnante … Een boeiend jaar... Een innoverende project... Un projet innovant … Met het 'Mentoring' project van Avec le projet 'Mentorat' de FELINK

3 Waarom? Pourquoi? Strategisch instrument in HR ->Management en waarderen van talent ->Knowledge Management Gestructureerde aanpak 1j Biedt veel voordelen: voor mentee, mentor, organisatie Vergelijkbaar met MBA Instrument stratégique en RH ->Management et valorisation des talents ->Knowledge Management Approche structurée: 1 an Apporte beaucoup d' avantages: pour mentee, mentor, organisation Comparable à MBA 05/03/2009 - 18/05/2010 MC2 - Chalude & Associates

4 Voordelen - Avantages 1. voor de MENTEES een gids! Begeleiding bij het oplossen van problemenbij het oplossen van problemen bij het sturen van zijn carrièrebij het sturen van zijn carrière voor een betere balans werk-privévoor een betere balans werk-privé Resultaat: Hogere jobtevredenheid 1.pour les MENTEES Un guide! Accompagnement dans la résolution de problèmesdans la résolution de problèmes dans la conduite de sa carriredans la conduite de sa carrière dans un meilleur équilibre travail – vie privédans un meilleur équilibre travail – vie privé Résultat: Meilleure satisfaction au travail 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates

5 Voordelen - Avantages 2. voor MENTOREN A fresh look! Doorgeven van ervaring, kennis,....Doorgeven van ervaring, kennis,.... Zich vragen stellen, zijn werkwijzen opnieuw bekijkenZich vragen stellen, zijn werkwijzen opnieuw bekijken Bijdragen tot verandering & ondersteuningBijdragen tot verandering & ondersteuning Hernieuwde energieHernieuwde energie Nieuw leiderschapNieuw leiderschap 2. Pour les MENTORS A fresh look! Transmission de son expérience, de ses connaissances,....Transmission de son expérience, de ses connaissances,.... Se poser des questions, revoir ses pratiquesSe poser des questions, revoir ses pratiques Contribution au changement & soutienContribution au changement & soutien Nouvelle énergieNouvelle énergie Nouveau leadershipNouveau leadership 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates 6

6 Voordelen - Avantages 3. Voor FOD/ORGANISATIE Een grotere efficiëntie! Mentoren & Mentees partners in de organisatieMentoren & Mentees partners in de organisatie Management van talentManagement van talent Minder demotivatie en verloop neemt afMinder demotivatie en verloop neemt af Meer respect voor bedrijfsultuur & - waardenMeer respect voor bedrijfsultuur & - waarden Hogere productiviteitHogere productiviteit 3. Pour le SPF/ ORGANISATION Une meilleure efficacité ! Mentors et mentees partenaires dans l'organisationMentors et mentees partenaires dans l'organisation Management des talentsManagement des talents Moins de démotivation et de départsMoins de démotivation et de départs Plus de respect/integration de la culture & des valeursPlus de respect/integration de la culture & des valeurs Meilleure efficacitéMeilleure efficacité 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates

7 Hoe gewerkt? Notre approche Learning process & gestructureerde benadering Definitie van rollen & Voordelen Verwachtingen van elkeen en basisprincipes (respect, vertrouwen, vertrouwelijkheid) Verwachtingen van elkeen en basisprincipes (respect, vertrouwen, vertrouwelijkheid) Aantal concrete afspraken: -> contract -> ontwikkelingsplan mentee -> dagboek mentor Processus dapprentissage & approche structurée Définition des rôles & avantages Attentes de chacun-e et principes de base (respect, confiance, confidentialité) Attentes de chacun-e et principes de base (respect, confiance, confidentialité) Des points d'ancrage -> contrat -> plan de développement des mentees -> journal des mentors

8 Comment se choisir? Hoe elkaar kiezen Presentaties - Présentations 8 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates

9 9 1 st evaluatievergadering 1re réunion d'évaluation Après 3 mois: juin '09 - groupe bilingue - par binôme: -> debriefing SWOT sur les plans concrets et de soutien -> solutions 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates Na 3 maand: juni '09 - tweetalige groep - koppels: -> SWOT-debriefing concreet vlak & ondersteuning -> oplossingen

10 10 Best practices Opgevallen – Nos *étoiles* - het transversale van het project - écht klimaat van ondersteuning en delen - de tweetaligheid - explosie van creativiteit 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates - la transversalité du projet -un réel climat de soutien et de partage - le bilinguisme - l'explosion de créativité

11 Aanbevelingen Recommandations et challenges 1. Identificatie Best Practices 2. Challenges: mentoring integreren in bestuur FOD 3. Toevoegen aan programma: Nood aan ondersteuning Nood aan ondersteuning Vorming voor mentor en mentee rond change management, veranderen van gedraging, persoonlijkheidstypes Vorming voor mentor en mentee rond change management, veranderen van gedraging, persoonlijkheidstypes Workshops rond specifieke thema's: conflicthantering, motivatie, beslissingen nemen, planning van projecten,... Workshops rond specifieke thema's: conflicthantering, motivatie, beslissingen nemen, planning van projecten,... 1. Identification de best practices 2. Challenges : intégrer le mentorat dans la gestion des SPF 3. Ajouter dans les programmes Besoin de soutien: how to Besoin de soutien: how to Formations pour mentors et mentees sur la gestion du changement, le changement des comportements, les types de personnalité Formations pour mentors et mentees sur la gestion du changement, le changement des comportements, les types de personnalité Workshops sur des thèmes specifiques : gestion des conflits, motivation, la prise de décisions, planification de projets, etc… Workshops sur des thèmes specifiques : gestion des conflits, motivation, la prise de décisions, planification de projets, etc…

12 Dank U! Dank U! Merci! Merci! Linda Pycke et M.Chalude Linda Pycke et M.Chalude 0485 94 35 18 mchalude@chalude.org 05/03/2009-18/05/2010 MC2 – Chalude & Associates


Télécharger ppt "MC2-Chalude & Associates FELINK vous présentent… stellen u voor... 5/3/2009."

Présentations similaires


Annonces Google