La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

LI EPI MATJE LIRE ET ECRIRE KREYOL LE CREOLE. ANNOU APRANN Pou matjé kréyol ni 3 reg Pou matjé kréyol ni 3 reg 1°) Ou ka matjé sa ou ka tann. 1°) Ou ka.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "LI EPI MATJE LIRE ET ECRIRE KREYOL LE CREOLE. ANNOU APRANN Pou matjé kréyol ni 3 reg Pou matjé kréyol ni 3 reg 1°) Ou ka matjé sa ou ka tann. 1°) Ou ka."— Transcription de la présentation:

1 LI EPI MATJE LIRE ET ECRIRE KREYOL LE CREOLE

2 ANNOU APRANN Pou matjé kréyol ni 3 reg Pou matjé kréyol ni 3 reg 1°) Ou ka matjé sa ou ka tann. 1°) Ou ka matjé sa ou ka tann. Pour écrire le créole, vous écrivez ce qui est prononcé. 2°) An son toujou ka matjé menm manniè-a. 2°) An son toujou ka matjé menm manniè-a. Un son sécrit toujours de la même manière. 3°) An kréyol, piès let pa la pou ayen. 3°) An kréyol, piès let pa la pou ayen. Pas de lettre muette. Pas de lettre muette.

3 ANNOU APRANN An son toujou ka matjé menm manniè-a. jiromon-joujou gol -gangan sak-solibo- sik-asosié kaz- zozio- izé pen- lapen-ayen- dimen ban- van- gan- dan

4 ANLE R EPI W Rob wob, Rob wob, Woul roul, Woul roul, Ron won, Ron won, Kri kwi Kri kwi Fri fwi Fri fwi Brabwa Brabwa Dans les 3 derniers exemples, lutilisation du R ou du W change le sens du mot.

5 ANNOU APRANN Konsòn ou pa ka djè sèvi an fransé: Konsòn ou pa ka djè sèvi an fransé: Tj : tjok, matjé, pitjet, létjet, letji, latjé, … Tj : tjok, matjé, pitjet, létjet, letji, latjé, … Dj : djab, ladjé, djob, madjoumbé, djèl … Dj : djab, ladjé, djob, madjoumbé, djèl …

6 SON [j] Y OBEN I MI SA ZOT POU SAV Yol, yak, kayé, mayé, kanmiyon, yanm, manmay,bagay Yol, yak, kayé, mayé, kanmiyon, yanm, manmay,bagay Malédision, bitasion, bien, chien Malédision, bitasion, bien, chien Au début ou en fin dune syllabe, on utilise Y. A lintérieur dune syllabe, on utilise I.

7 DETERMINANT OU PRONOM PERSONNEL COMPLEMENT Déterminant Déterminant Quand il est placé avant le nom : Quand il est placé avant le nom : EX: une porte / an lapot une chemise / an chimiz Quand il est placé après le nom : mettre un tiret entre le nom et le déterminant. Quand il est placé après le nom : mettre un tiret entre le nom et le déterminant. EX: Chien-an / kouto-a/ loto-mwen Pronom personnel complément Pronom personnel complément Mettre une apostrophe entre le verbe et le pronom personnel complément. I manjéy / I volèw / Potéy ba mwen

8 ANNOU LI YONNDE MO

9

10

11

12

13

14

15

16

17 DIKTE KREYOL Bonjou madanm, ki lè i yé? I wonzè. Sa ki diw sa? Ti souri-ya Etiy té yé? An chapel-la Sa i té ka fè la? I té ka fè dantel épi konpè Yenyen.

18 Sé pri fen, i bout, i bout, Mésisouplé Mésisouplé


Télécharger ppt "LI EPI MATJE LIRE ET ECRIRE KREYOL LE CREOLE. ANNOU APRANN Pou matjé kréyol ni 3 reg Pou matjé kréyol ni 3 reg 1°) Ou ka matjé sa ou ka tann. 1°) Ou ka."

Présentations similaires


Annonces Google