La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Comptabilité aux établissements de crédit prof. Lucia Sucala- cours LS.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Comptabilité aux établissements de crédit prof. Lucia Sucala- cours LS."— Transcription de la présentation:

1 Comptabilité aux établissements de crédit prof. Lucia Sucala- cours LS

2 CLASSE 1– COMPTES DOPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET DOPÉRATIONS INTERBANCAIRES

3 1 2 Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE 3 Groupe 12 – COMPTES DE CORRESPONDANT

4 1. Contenu de la classe 1 Clasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul cărora se înregistrează numerarul aflat în casierie, în ATM-uri şi ASV-uri, alte valori, operaţiunile de trezorerie şi operaţiunile interbancare efectuate cu BNR şi cu instituţiile de credit. Les rubriques de la classe 1 COMPTES DOPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET DOPÉRATIONS INTERBANCAIRES sont les suivantes: Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Groupe 12 – COMPTES DE CORRESPONDANT Groupe 13 – DÉPÔTS INTERBANCAIRES Groupe 14 – CRÉDITS ET EMPRUNTS INTERBANCAIRES Groupe 15 – VALEURS REÇUES OU DONNÉES EN PENSION Groupe 16 – VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES Groupe 17 - OPÉRATIONS ENTRE LES ORGANISATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT DU RÉSEAU Groupe 18 – CRÉANCES RESTANTES ET DOUTEUSES Groupe 19 – AJUSTEMENTS POUR DÉPRÉCIATION SUR CRÉANCES DOPÉRATIONS INTERBANCAIRES

5 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS A Caisse A Distributeurs de Billets A Autres valeurs CONŢINUT: numerarul aflat în casierie (bancnote şi monede care au curs legal), precum şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.Bancnotele şi monedele expediate prin intermediul societăţilor de transport, rămân înregistrate în contul Casa până în momentul transferului proprietăţii efective a fondurilor, independent de modalităţile folosite pentru transferul acestor fonduri; numerarul aflat în ghişeele automate de bancă (ATM-uri) şi în automatele de schimb valutar (ASV-uri); cecuri de călătorie cumpărate şi neremise la emitenţi pentru încasare.

6 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Nu se înregistrează în conturile: Se înregistrează în conturile: Avoirs en or, métaux et pierres précieuses Avoirs en or, métaux et pierres précieuses Stocuri diverse (timbre fiscale, poştale, Autres stocks et assimilés tichete de călătorie etc.) Bancnote şi monede care nu au curs legal Autres stocks et assimilés

7 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Contabilitatea operaţiunilor de casă asigură evidenţa existenţei şi mişcării valorilor în casă (numerar aflat în casierie, numerar aflat în ghişeele automate de bancă şi cecuri de călătorie). Prin intermediul conturilor 101 şi 102 se reflectă nu numai numerarul, ci şi mişcarea acestuia ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. Cu ajutorul contului 109 sunt reflectate cecurile de călătorie cumpărate şi neremise la emitenţi pentru încasare. Chèque de voyage - definition: ou travellers cheque; moyen de paiement acheté à la banque, libellé en euros ou en devises étrangères, payable à tous les guichets de la banque ou de ses correspondants à létranger et accepté par certains commerçants pour régler des achats. Principalele operaţiuni care se efectuează cu cecuri de călătorie sunt: -emiterea cecurilor de călătorie şi/sau darea lor în consignaţie pentru a fi vândute de către alte bănci; - primirea în consignaţie şi vânzarea cecurilor de călătorie; - cumpărarea cecurilor de călătorie de la clientelă, remiterea spre încasare şi încasarea contravalorii acestora de la emitent Toate conturile din grupa 10 sunt conturi de activ, încep să funcţioneze prin a se debita cu intrările, se creditează cu ieşirile şi prezintă la finele fiecărei luni un sold final debitor, arătând existentul la un moment dat.

8 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Încasările în numerar, reflectate în debitul contului 101 Casa pot proveni din: - sume încasate în numerar reprezentând depuneri în conturile curente (2511) şi cele de depozit ale titularilor de conturi (253); - sume încasate în numerar reprezentând vânzări de certificate de depozit şi depuneri pe carnete şi librete de economii (254); - alimentări cu numerar efectuate de la Banca Naţională a României (111); - restituiri de avansuri spre decontare (3552); - încasări în numerar de la diverşi creditori, plusurile de casă constatate, precum şi sumele neîncasate necuvenit (3566); - comisioane încasate în numerar din activităţi de asistenţă şi de consultanţă (70832); - comisioane încasate în numerar privind operaţiunile cu clientela (7029); - încasări în numerar de la diverşi debitori (3556); - încasări în numerar reprezentând creanţe asupra personalului (35192); - încasări din vânzarea cecurilor de călătorie (1621); - încasări în numerar reprezentând venituri din cesiunea imobilizărilor financiare (7462) etc..

9 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Plăţile în numerar, reflectate în creditul contului 101 pot proveni din: - sume plătite în numerar acţionarilor, persoane fizice, la răscumpărarea acţiunilor proprii, în vederea reducerii capitalului social (508); - sume plătite în numerar titularilor de conturi (2511 şi 253); - dobânzi plătite în numerar, la depozite constituite (2537); - sume plătite în numerar privind certificatele de depozit, carnetele şi libretele de economii (254); - dobânzi plătite în numerar pentru certificatele de depozitm carnetele şi libretele de economii (2547); - depuneri de numerar la Banca Naţională a României (111); - sume eliberate în numerar personalului băncii, reprezentând avansuri spre decontare (3552); - sume plătite în numerar personalului reprezentând remuneraţii (3511); - dividende plătite în numerar acţionarilor persoane fizice (354); - sume plătite în numerar pentru cecurile de călătorie cumpărate (109); - sume plătite în numerar clientelei reprezentând comisioane (6029), etc.. Contul 102 funcţionează la fel ca şi contul 101.

10 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Exemplu: O instituţie (de credit) înregistrează în contabilitatea proprie următoarele încasări şi plăţi prin casieria proprie: 1) depuneri de numerar în conturile curente ale clienţilor în sumă de lei; 2) depuneri de numerar în conturile de depozit colateral în sumă de lei,dobândă lei; 3) vânzări de certificate de depozit în sumă de lei; 4) depuneri de carnete şi librete de economii în sumă de lei; 5) alimentarea casei cu numerarul ridicat din contul curent de la B.N.R. în sumă de lei; 6) restituire de avansuri spre decontare în sumă de lei; 7) încasări în numerar de la diverşi debitori, reprezentând dobânzi, de lei; 8) încasări în numerar de la diverşi creditori (plusuri de casă constatate) lei; 9) comisioane încasate în numerar pentru activitatea de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice, în sumă de lei; 10) încasări în numerar reprezentând venituri din prestaţii de servicii financiare de lei;

11 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS 11) comisioane încasate în numerar privind operaţiunile cu clientela de lei; 12) încasări în numerar reprezentând creanţe asupra personalului în sumă de lei; 13) încasări în numerar din vânzarea cecurilor de călătorie în sumă de lei; 14) încasări în numerar reprezentând venituri din cesiunea imobilizărilor financiare de lei; 15) răscumpărarea acţiunilor în valoare de lei; 16) ridicarea de numerar din conturile curente ale clienţilor în sumă de lei; 17) desfiinţarea depozitelor ajunse la scadenţă şi plata dobânzilor aferente; 18) plata salariilor nete lei; 19) plata dividendelor nete lei; 20) alimentarea contului curent de la B.N.R lei; Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare şi să se determine soldul final al contului 101 Casa,ştiind că soldul iniţial este de lei.

12 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Rezolvare 1.înregistrarea depunerilor de numerar în conturile curente ale clienţilor 101 = lei 2.înregistrarea depunerilor de numerar în conturile de depozit colaterale 101 = lei - înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile aferente depozitelor = lei 3.înregistrarea vânzărilor de certificate de depozit: 101 = lei 4. înregistrarea depunerii de carnete şi librete de economii: 101 = lei 5. înregistrarea alimentării casei cu numerar ridicat din conturile curente ale B.N.R. 101 = lei 6. încasări în numerar din restituire de avansuri spre decontare: 101 = lei 7. încasări în numerar de la debitori diverşi, reprezentând dobânzi: 101 = lei 8. încasări în numerar de la diverşi creditori: 101 = lei

13 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS 9. comisioane încasate în numerar pt.activitatea de asistenţă şi consultanţă pt.persoane juridice: 101 = lei 10. încasări în numerar reprezentând venituri din prestaţii de servicii financiare: 101 = lei 11. comisioane încasate în numerar privind operaţiunile cu clientela: 101 = lei 12. încasări în numerar reprezentând creanţe asupra personalului: 101 = lei 13. încasări în numerar din vânzarea cecurilor de călătorie: 101 = lei 14. încasări în numerar reprezentând venituri din cesiunea imobilizărilor financiare: 101 = lei 15.înregistrarea răscumpărării acţiunilor 508 = lei 16. ridicarea de numerar din conturile curente ale clienţilor 2511 = lei 17. restituirea depozitului ajuns la scadenţă şi plata dobânzii aferente acestuia % = lei lei lei

14 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS 18. înregistrarea plăţii salariilor nete 3511 = lei 19. plata dividendelor nete 354 = lei 20. alimentarea contului curent de la BNR 111 = lei A D 101 C Si = RD RC TSD TSC SFD

15 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS De rezolvat: O instituţie (de credit) înregistrează în contabilitatea proprie următoarele încasări şi plăţi prin casieria proprie: 1) depuneri de numerar în conturile curente ale clienţilor în sumă de lei; 2) depuneri de numerar în conturile de depozit colateral în sumă de lei,dobândă lei; 3) vânzări de certificate de depozit în sumă de lei; 4) depuneri de carnete şi librete de economii în sumă de lei; 5) alimentarea casei cu numerarul ridicat din contul curent de la B.N.R. în sumă de lei; 6) restituire de avansuri spre decontare în sumă de lei; 7) încasări în numerar de la diverşi debitori, reprezentând dobânzi, de lei; 8) încasări în numerar de la diverşi creditori (plusuri de casă constatate) lei; 9) comisioane încasate în numerar pentru activitatea de asistenţă şi consultanţă pentru persoane juridice, în sumă de lei; 10) încasări în numerar reprezentând venituri din prestaţii de servicii financiare de lei;

16 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS 11) comisioane încasate în numerar privind operaţiunile cu clientela de lei; 12) încasări în numerar reprezentând creanţe asupra personalului în sumă de lei; 13) încasări în numerar din vânzarea cecurilor de călătorie în sumă de lei; 14) încasări în numerar reprezentând venituri din cesiunea imobilizărilor financiare de lei; 15) răscumpărarea acţiunilor în valoare de lei; 16) ridicarea de numerar din conturile curente ale clienţilor în sumă de lei; 17) desfiinţarea depozitelor ajunse la scadenţă şi plata dobânzilor aferente; 18) plata salariilor nete lei; 19) plata dividendelor nete lei; 20) alimentarea contului curent de la B.N.R lei; Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare şi să se determine soldul final al contului 101 Casa, ştiind că soldul iniţial este de lei.

17 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Contul 109 Primirea cecurilor de călătorie din diferite surse se înregistrează în debitul contului (în corespondenţă cu conturile 3721 sau 101), vânzarea sau remiterea acestora spre încasare se înregistrează în creditul contului (în corespondenţă cu contul 101 sau 1611). Exemple: 1). O societate bancară cumpără un cec de călătorie în valoare de cu comision de 2 %, la cursul valutar de 4,5 lei / x 4,5 lei /. = lei lei x 2 % = 108 lei Rezolvare : 1. cumpărarea cecului de călătorie 109/ = = % 5.508,00 lei lei lei

18 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS 2. trimiterea cecului la încasare 1611 = lei / încasarea cecului 121 = lei / sau 122 = lei/ ).O instituţie (de credit) achiziţionează în regim de consignaţie imprimate de cecuri de călătorie de la American Travelles în valoare , pe baza unei comenzi anterioare. Cecurile sunt primite de Centrala băncii, de unde, pe baza unei scrisori de remitere de valori, sunt trimise la sucursala din Cluj-Napoca. Aici, cecurile sunt plătite furnizorului extern. Ulterior, cecurile sunt vândute astfel: - cecuri în valoare de către clientul A, care le achită în numerar; - cecuri în valoare de către clientul B, care le achită din contul său de disponibilităţi în devize; - cecuri în valoare de către clientul C (o altă instituţie de credit), care le achită prin intermediul contului curent de la BNR; - cecuri în valoare de către o instituţie de credit din străinătate D (la care instituţia de credit din România are deschis cont de corespondent, cont din care se efectuează plata); - cecuri în valoare de către o instituţie de credit din străinătate E, care are deschis cont de corespondent la instituţia de credit din România, cont din care se efectuează plata.

19 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS Comisioanele pentru vânzarea cecurilor de călătorie sunt de 225 pentru fiecare dintre clienţii amintiţi, iar acestea se achită în acelaşi mod în care s-a plătit şi c/v specifică cecurilor de călătorie.Ulterior, instituţia de credit din Cluj-Napoca plăteşte instituţiei American Travelles c/v cecurilor vândute prin contul curent de la BNR. Rezolvare : 1. primirea cecurilor de călătorie în consignaţie : 999 = vânzarea cecurilor de călătorie de către instituţia de credit din Cluj-Napoca: % = /D /E 2.500

20 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS 3. înregistrarea la instituţia (de credit) din Cluj a comisioanelor încasate din operaţiune de vânzare a cecurilor de călători: % = /D /E plata furnizorului extern de cecuri de călătorie: 1621 = Concomitent se înregistrează diminuarea obligaţiei de plată către furnizorul extern şi extrabilanţier: 999 =

21 1.1. Groupe 10 – CAISSE ET AUTRES VALEURS À résoudre: 1). Une société bancaire achète un chèque de voyage en somme de Ł, commission 3%, au taux de 6,5 lei / Ł. 2). Une établissement de crédit achète en régime de consignation chèques de voyages imprimés de la compagnie American Travelles, en somme de $ SUA, ayant à la base une commande antérieure. Les chèques sont reçus à la centrale de la banque doù sont envoyés à la succursale de Cluj-Napoca sur une lettre de transmission des valeurs. Ici, les chèques sont payés au fournisseur externe. Ultérieurement, les chèques sont vendus ainsi: -chèques en sommes de $ SUA envers le client A, qui paye en numéraire; -chèques en sommes de $ SUA envers le client B, qui paye de son compte de disponibilités en devises; -chèques en sommes de $ SUA envers le client C (une autre établissement de crédit), qui paye par lintermède du compte courant de la BNR -chèques en sommes de $ SUA envers une établissement de crédit à l étranger D (à laquelle l établissement de crédit de Roumanie a ouvert un compte de correspondant dont le paiement est effectuée); -chèques en sommes de $ SUA envers une établissement de crédit à l étranger E, qui a ouvert un compte de correspondant à létablissement de crédit de Roumanie dont le paiement est effectuée. Les commission pour la vente des chèques de voyage sont en somme de 400 $ SUA pour chaque dentre les clients et sont payées dans la même modalité dont a été payée la contrevaleur des chèques de voyage. Ultérieurement, létablissement de crédit de Cluj-Napoca paie à la compagnie American Travelles la contrevaleur des chèques vendus par lintermède du compte courant de la BNR.

22 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Le compte 111 La comptabilité des opérations de règlement de la Banque Nationale de la Roumanie se réalise à laide du compte 111, compte dactif, qui est débité avec: - Les montants déposés en numéraire à la Banque Nationale de la Roumanie par les sociétés bancaires (101); - Les montants déposés dans les comptes de la Banque Nationale de la Roumanie représentant constitutions de disponibilités (121 şi 122); - Les montants reçus par la banque représentant emprunts de refinancement de la Banque Nationale de la Roumanie (112); - Emprunts reçus dautres banques (142); - Emprunts reçus dautres banques ayant à la base les valeurs données à ces banques en pension simple ou pension livré (152); - Dépôts constitués par dautres banques (132); - Encaissements représentant créances restantes et douteuses (181 şi 182); - Remboursement de crédits accordés à dautres banques (141); -Montants encaissés par l émetteur concernant les chèques de voyages vendues à dautres banques (1621); - Montants encaissés représentant remboursements de crédits (203, 204, 205 şi 206); - Montants encaissés dautres banques concernant les valeurs non imputables (161); - Diminution ou liquidations des dépôts constitués à dautres banques (131), etc..

23 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Le compte 111 est crédité avec: - Les montants retirés en numéraire de la BNR (101); -Les montants transferts des comptes de la BNR représentant diminution de disponibilités (121, 122); - Les montants payés par la clientèle (2511); - Les montants remboursés par la banque ou retirés par la BNR (112); - Remboursements des emprunts reçus dautres banques (142); - Remboursements des emprunts reçus dautres banques ayant à la base les valeurs données à ces banques en pension simple ou pension livré (152); - Dépôts constitués à dautres banques (131); - Crédits accordés à dautres banques (141); - Montants payés à dautres banques concernant les chèques de voyages ou autres sommes dues (1621); - Crédits accordés à dautres banques et à la clientèle ayant à la base les valeurs reçues de ces banques en pension simple ou pension livré (151, 241); - Montants payés et qui doivent être récupérés dautres banques (161); - Diminution ou liquidations des dépôts constitués par dautres banques (132); - Crédits accordés (202, 203, 204, 205, 206); - Montants payés et qui doivent être récupérés de la clientèle (261), etc... Le solde du compte 111 montre les disponibilités qui se trouve dans le compte courant de la BNR.

24 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Exemple: Une établissement de crédit enregistre dans sa propre comptabilité les suivantes opérations: 1. dépôts en espèces des ses propres caisses lei; 2. encaissements représentant la valeurs de créances commerciales encaissées lei; 3. encaissements représentant remboursements de crédit pour équipement lei; 4. encaissements des dépôts des établissements de crédit à terme dune mois, taux dintérêt 17%/an, lei 5. encaissements des emprunts au jour le jour en somme de lei, taux dintérêt 15%/an; 6. retrait de numéraire pour lalimentation de la caisse lei; 7. montants payés par létablissement et qui doivent être récupérés de la clientèle lei; 8. montants payés par létablissement et qui doivent être récupérés dautres établissements Effectuez les enregistrements comptables et déterminez le solde du compte 111 tenant compte que le solde initial est lei. lei.

25 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Corrigé: 1. lenregistrement du dépôt en espèces des ses propres 111 = lei 2. encaissements représentant la valeurs de créances commerciales encaissées 111 = lei 3. encaissements représentant remboursements de crédit pour équipement 111 = lei 4. encaissements des dépôts des établissements de crédit 111 = lei - lenregistrement de la charge avec lintérêt afférent au dépôts = lei lei x 17% /12 = 142 lei 5. encaissements des emprunts au jour le jour reçus des établissements de crédit 111 = lei - lenregistrement de la charge avec lintérêt afférent à lemprunt = lei lei x 15%/365 = 8 lei 6. retraits de numéraire pour lalimentation de la caisse 101 = lei 7. montants payés par létablissement et qui doivent être récupérés de la clientèle 2611 = lei

26 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE 8. paiements pour autres succursales de la même société bancaire 1611 = lei A D 111 C Si = RD RC TSD TSC SFD

27 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE À résoudre : Une établissement de crédit enregistre dans sa propre comptabilité les suivantes opérations : 1. dépôts en espèces des ses propres caisses lei; 2. encaissements représentant la valeurs de créances commerciales encaissées lei; 3. encaissements représentant remboursements de crédit pour équipement lei; 4. encaissements des dépôts des établissements de crédit à terme dune mois, taux dintérêt 20%/an, lei; 5. encaissements des emprunts au jour le jour en somme de lei, taux dintérêt 17 %/an; 6. retrait de numéraire pour lalimentation de la caisse lei; 7. montants payés par létablissement et qui doivent être récupérés de la clientèle lei; 8. montants payés par létablissement et qui doivent être récupérés dautres établissements lei. Effectuez les enregistrements comptables et déterminez le solde du compte 111 tenant compte que le solde initial est lei.

28 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Le compte 112 Aux établissements de crédit, la comptabilité des opérations concernant les emprunts de refinancement de la BNR met en évidence les emprunts garantis par des sûretés éligibles, les crédits lombard et autres emprunts. Les emprunts garantis par des sûretés éligibles représentent les emprunts accordés par la BNR et garantis par les établissements de crédit par des actifs (effets de commerce et titres acceptés par la BNR) Les crédits lombard (overdraft) représentent une modalité spéciale de refinancement, accessible aux banques pendant la nuit, pour assurer ses paiements quotidiens. Cet emprunt est représenté par le solde créditeur du compte courant de la banque ouvert à la BNR qui est transféré automatiquement dans le compte de crédit lombard. Lemprunt est accordé dans la limite d'un plafond de 75% des fonds propres de létablissement de crédit. Le taux dintérêt est établi par la BNR et le paiement de lintérêt est effectué mensuel. Autres emprunts peuvent être représentés par: - Emprunts structurelles – sont accordés par la BNR dans la limite dun plafond sur une durée déterminée, pour lequel on ouvre un compte dont la banque est autorisée à retirer des montants jusquau niveau du plafond; sont garantis avec des effets de commerce et autres titres acceptés de la BNR et le niveau de lintérêt établie par la BNR est le taux officiel descompte

29 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE -Emprunts denchère – représentent une forme de refinancement accordée par la BNR pour une durée de 15 jours, garantie avec de titres dEtat et dautres titres acceptés par la BNR, accordée dans la limite dun plafond maximum sur le system bancaire, le taux d intérêt étant établi durant la séance denchère; -Emprunts spéciaux – représentent une forme exceptionnelle de refinancement, qui saccorde aux banques qui sont en crise de liquidité sur 30 jours maximum, étant garantie avec de titres dEtat et dautres titres acceptés par la BNR La comptabilité des opérations concernant les emprunts de refinancement de la BNR se tienne à laide du compte de passif 112 qui: -est crédité avec les montants reçus de la BNR représentante emprunts de refinancement; - est débité avec les montants remboursé sou retirés de BNR Le solde créditeur du compte représente les emprunts de refinancement reçus et non-remboursés. La comptabilité des intérêts à encaisser ou à payer en relation avec la BNR se tienne à laide du compte 117: -Le compte dactif 1171, pour les intérêts à encaisser, qui représente produits de la banque; -Le compte de passif 1172, pour les intérêts à payer, qui représente charges de la banque.

30 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE Exemple: Une établissement de crédit enregistre dans sa propre comptabilité les suivantes opérations: 1.Le recevoir dun emprunt garantis par des sûretés éligibles en somme de lei sur 10 jours, taux dintérêt 300% par an (entre la date du dépôt de la documentation et des garanties et la date de lapprobation de lemprunt passe 3 jours ) 2.Crédit lombard de lei, taux dintérêt 500% par an; 3.Autres emprunts (emprunt denchère) en somme de lei, sur15 jours, taux dintérêt 400% par an A léchéance on rembourse les emprunts et on paie les intérêts Corrigé: 1.La dépôt de la documentation pour lapprobation des emprunts de refinancements 999 = lei 2. Lapprobation et le recevoir de lemprunt garantis par des sûretés éligibles 111 = lei 902 = lei

31 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE 3. Lenregistrement des charges avec l intérêt afférentes à lemprunt garantis par des sûretés éligibles ( lei x 300% / 365 x 10 = lei) 6011 = lei 4. A léchéance on rembourse lemprunt et on paie lintérêt % = lei lei lei 5. Le recevoir du crédit lombard 111 = lei 902 = lei 6. Lenregistrement des charges avec l intérêt afférentes au crédit lombard ( lei x 500% /365 = lei) 6011 = lei 7. A léchéance on rembourse lemprunt et on paie lintérêt % = lei lei lei

32 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE 8. Le recevoir dautres emprunts (emprunt denchère) 111 = lei 902 = lei 9.. Lenregistrement des charges avec l intérêt afférentes à lemprunt ( lei x 400% / 365 x 15 = lei) 6011 = lei 10. A léchéance on rembourse lemprunt et on paie lintérêt % = lei lei lei

33 1.2. Groupe 11 – RÈGLEMENTES AVEC LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE A résoudre: Une établissement de crédit enregistre dans sa propre comptabilité les suivantes opérations : 1. Le recevoir dun emprunt garantis par des sûretés éligibles en somme de lei sur 10 jours, taux dintérêt 350% par an (entre la date du dépôt de la documentation et des garanties et la date de lapprobation de lemprunt passe 3 jours ) 2. Crédit lombard de lei, taux dintérêt 600% par an; 3. Autres emprunts (emprunt denchère) en somme de lei, sur15 jours, taux dintérêt 450% par an A léchéance on rembourse les emprunts et on paie les intérêts. Effectuez les enregistrements comptables.

34 Groupe 12 – COMPTES DE CORRESPONDANT Les opérations dencaissements et paiements provenues des relations avec les partenaires externes se réalisent par lintermède des succursales externes de la banques. Sur la base des accords conclus entre les banques, elles peuvent ouvrir réciproquement des comptes de correspondant. Ces comptes peuvent être en fonction de lappartenance: -comptenostro utilisable à la banque propriétaire des disponibilités du compte et qui met en évidence les dépôts des disponibilités à vue dune banque à une autre banque; -compte loro utilisable à la banque qui gère les disponibilités dune autre banque et qui met en évidence les dépôts des disponibilités à vue dune autre banque, gérées par une banque du system bancaire roumain Lenregistrement dans la comptabilité des relations de correspondant entre les banques est réalisé à laide des comptes 121 et 122. Le compte 121 montre lexistence et les mouvements des disponibilités qui sont dans les comptes de correspondant ouverts à autres banques (nostro), et le compte 122 lexistence et les mouvements des disponibilités qui sont dans les comptes de correspondant ouverts par dautres banques (loro). Assimilées aux comptes de correspondants sont les comptes des créances et dettes rattachées: – pour créances sur intérêts, calculées et pas arrivées a léchéance, afférents aux comptes de correspondants (nostro); – pour dettes sur intérêts, calculées et pas arrivées a léchéance, afférents aux comptes de correspondants (loro)


Télécharger ppt "Comptabilité aux établissements de crédit prof. Lucia Sucala- cours LS."

Présentations similaires


Annonces Google